EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Collegium of Economic Analysis Annals

2007 - 2019

Current editor(s): Joanna Plebaniak, Beata Czarnacka-Chrobot

From Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Michał Bernardelli ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2014, issue 35

Profile IHE XDS i IHE XDW w zapewnieniu współdziałania instytucji medycznych pp. 9-23 Downloads
Grzegorz Bliźniuk
Technologie mobilne w zarządzaniu podmiotami leczniczymi pp. 25-40 Downloads
Andrzej Chluski
Usługi e‐zdrowia jako źródło przewagi konkurencyjnej placówki medycznej pp. 41-59 Downloads
Magdalena Czerwińska
Wdrożenie radiologicznego systemu informatycznego RIS i archiwizacyjnego PACS w pracowniach diagnostyki obrazowej i korzyści z nim związane pp. 61-76 Downloads
Bartłomiej Drop
Wzrost poziomu efektywności zarządzania w pracowniach diagnostyki obrazowej przy wykorzystaniu radiologicznego systemu informatycznego (RIS) i systemu archiwizacyjnego (PACS) pp. 77-89 Downloads
Bartłomiej Drop
Zastosowanie systemu klasy Business Intelligence w jednostce ratownictwa medycznego - studium przypadku pp. 91-103 Downloads
Grzegorz Głód
Unifikacja procesów biznesowych w sektorze medycznym pp. 105-129 Downloads
Tomasz Górski
Platforma organizacyjna i informatyczna przeznaczona do wdrożenia dynamicznych ścieżek klinicznych pp. 131-148 Downloads
Tomasz Gzik
Zastosowanie rozproszonej platformy modelowania i symulacji do analizy informacji medycznych na bieżąco pp. 149-164 Downloads
Piotr Filipkowski and Michał Horodelski
Kryteria oceny jakości stron internetowych szpitali publicznych pp. 165-178 Downloads
Beata Hysa and Dariusz Zdonek
Ocena jakości stron internetowych podmiotów publicznych świadczących usługi szpitalne w województwie opolskim pp. 179-192 Downloads
Dariusz Zdonek and Beata Hysa
Ocena dojrzałości technologii informacyjnych w polskich szpitalach pp. 193-206 Downloads
Dorota Jelonek and Andrzej Chluski
Przyspieszenie wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w regionalnej ochronie zdrowia dzięki finansowemu wsparciu UE - przykład województwa świętokrzyskiego pp. 207-218 Downloads
Maria Karlińska, Paweł Masiarz and Ryszard Mężyk
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób sparaliżowanych pp. 219-237 Downloads
Marek Kamiński and Piotr Kopniak
Oprogramowanie wspierające proces podania leku w szpitalu wykorzystujące urządzenia mobilne i kody kreskowe pp. 239-256 Downloads
Adrian Niedźwiadek and Piotr Kopniak
Architektura systemu wspomagania decyzji medycznych wykorzystująca technologię przetwarzania danych big data pp. 257-271 Downloads
Marcin Mazurek
Business Intelligence w zarządzaniu współczesnymi zakładami opieki zdrowotnej pp. 273-290 Downloads
Piotr Muryjas
Modele biznesowe funkcjonowania służb sanitarnych pp. 291-305 Downloads
Agata Chodowska, Tadeusz Nowicki and Robert Waszkowski
Modele i metody planowania wybranych działań powiatowej inspekcji sanitarnej pp. 307-321 Downloads
Tadeusz Nowicki and Robert Waszkowski
Technologie eye‐tracking w analizie danych medycznych pp. 323-337 Downloads
Olga Pilipczuk
Serwisy WWW jako instrument kształtowania relacji z klientem usług medycznych pp. 339-363 Downloads
Beata Basińska, Dariusz Dąbrowski and Marcin Sikorski
Koncepcja wykorzystania algorytmów genetycznych jako metody analizy danych medycznych gromadzonych w ramach Internetowego Konta Pacjenta pp. 365-381 Downloads
Grzegorz Wojarnik
Zastosowanie systemów i narzędzi Business Intelligence w służbie zdrowia. Przegląd wybranych studiów przypadku pp. 383-394
Leszek Ziora

2014, issue 34

Estymacja przestrzenno­-czasowej środowiskowej krzywej Kuznetsa za pomocą regresji ważonej geograficznie pp. 11-25 Downloads
Elżbieta Antczak
Analiza przestrzennego zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce w latach 2009-2012 pp. 27-41 Downloads
Karolina Lewandowska‐Gwarda
Czy płace dostosowują się do sytuacji na regionalnych rynkach pracy w Polsce? Empiryczna weryfikacja krzywej płac pp. 43-57 Downloads
Aleksandra Majchrowska
Nierówności płacowe w Unii Europejskiej w świetle nowych danych panelowych WIOD (World Input‐Output Database) pp. 59-74 Downloads
Aleksandra Parteka and Joanna Wolszczak‐Derlacz
Parallel deterministic procedure based on hidden Markov models for the analysis of economic cycles in Poland pp. 75-87 Downloads
Michał Bernardelli
Mikroekonometryczna analiza technologii gospodarstw mlecznych w Polsce - podejście bayesowskie pp. 89-104 Downloads
Jerzy Marzec and Andrzej Pisulewski
Zmiany w zakresie udziałów wybranych wydatków konsumpcyjnych w Unii Europejskiej a problem skal ekwiwalentności pp. 105-119 Downloads
Hanna Dudek
Jakość regulacji i reformy w krajach postkomunistycznych pp. 121-135 Downloads
Lukasz Goczek
Rozwój rynków kapitałowych i wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo­-Wschodniej pp. 137-151 Downloads
Lukasz Goczek, Katarzyna Kurowska and Kamil Zduniuk
Heterogeniczność polityki pieniężnej w krótkim i długim okresie pp. 153-164 Downloads
Lukasz Goczek and Dagmara Mycielska
Hedoniczny model cen dzieł malarzy polskich pp. 165-182 Downloads
Krzysztof Kompa and Dorota Witkowska
Credit policy in small Polish banks - is there room for income smoothing? pp. 183-196 Downloads
Dorota Skała
Analiza konwergencji społecznej metodami panelowymi pp. 197-208 Downloads
Marta Kuc
BEER tastes better in a panel of neighbours. On equilibrium exchange rates in CEE countries pp. 209-226 Downloads
Piotr Roszkowski, Kamila Sławińska and Andrzej Torój
The legendary 2% convergence parameter: flexible or fixed? pp. 227-243 Downloads
Mariusz Próchniak and Bartosz Witkowski

2014, issue 33

Wykorzystanie kodów dwuwymiarowych w zarządzaniu dokumentami pp. 11-20 Downloads
Marcin Badurowicz
Opis i porównanie wybranych ram architektonicznych pod kątem przydatności w administracji publicznej pp. 21-41 Downloads
Michał Bijata
Zagadnienia w interdyscyplinarnym podejściu do wytwarzania systemów dla podmiotów administracji publicznej pp. 43-56 Downloads
Anna Bobkowska
Wykorzystanie chmury obliczeniowej w administracji publicznej na przykładzie urzędów miejskich województwa zachodniopomorskiego pp. 57-69 Downloads
Jacek Cypryjański and Artur Klepacki
Budowa i rozwój uczelnianego systemu informatycznego pp. 71-85 Downloads
Piotr Dębiec
A model of dynamic analysis of the influence of the development of Poland's infrastructure on the level of changes arising from the financing costs of its construction and maintenance using business intelligence tools pp. 87-114 Downloads
Ludosław Drelichowski, Cezary Graul, Barbara Ptaszyńska, Wioletta Zwara and Grzegorz Oszuścik
Podstawy do budowy architektury procesowej w statystyce publicznej pp. 115-134 Downloads
Janusz Dygaszewicz
Federacyjna hurtownia danych w dostępie do informacji poufnej pp. 135-154 Downloads
Dariusz Dymek, Wojciech Komnata and Leszek Kotulski
Odkrywanie procesów jako składowa dojrzałości procesowej urzędów administracji samorządowej pp. 155-169 Downloads
Wojciech Fliegner
Platformy integracyjne w administracji publicznej na przykładzie ogólnopolskiego systemu powiadamiania ratunkowego pp. 171-193
Andrzej Kamiński
E-usługi w administracji publicznej pp. 195-208 Downloads
Monika Kapler and Luiza Piersiala
Uogólniony model danych w rozproszonych rejestrach ewidencyjnych pp. 209-234 Downloads
Maciej Kiedrowicz
Architektura korporacyjna jako narzędzie operacjonalizacji strategii informatyzacji w jednostkach sektora publicznego z wykorzystaniem metody ADM pp. 235-246
Edyta Kocyk
Integracja rejestrów publicznych na poziomie samorządu terytorialnego pp. 247-264 Downloads
Wojciech Komnata and Dariusz Dymek
Podpis elektroniczny - rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne pp. 265-280 Downloads
Grzegorz Kozieł
Analiza sprawności organizacyjnej powiatowych urzędów pracy po wdrożeniu nowego systemu informatycznego pp. 281-304 Downloads
Adam Krzyżanowski
Otwarcie zasobów kultury - szkic modelu kosztów i korzyści pp. 305-323 Downloads
Tomasz Kulisiewicz
Koncepcja symulacyjnego systemu wspomagania decyzji jednostek administracji publicznej dotyczących oceny oddziaływania na środowisko pp. 325-339 Downloads
Małgorzata Łatuszyńska and Roma Strulak‐Wójcikiewicz
Wprowadzenie do problemu długotrwałego przechowywania informacyjnych zasobów cyfrowych w administracji publicznej pp. 341-353
Piotr Martynowicz
Świadczenie usług drogą elektroniczną w aspekcie zagrożeń pp. 355-372 Downloads
Teresa Mendyk­-Krajewska, Zygmunt Mazur and Hanna Mazur
Logika temporalna w koncepcji baz wiedzy systemu Logos do reprezentacji wiedzy w domenie prawniczej pp. 373-389
Krzysztof Michalik and Maria Mach‐Król
Stan i potrzeby rozwoju e‐administracji w województwie lubelskim pp. 391-408 Downloads
Elżbieta Miłosz and Marek Miłosz
Projekt PICTURE jako sposób walki z korupcją w obszarze inwestycji ICT pp. 409-419 Downloads
Marian Niedźwiedziński, Halina Klepacz and Edyta Nowak‐Jamróz
System Kanban w administracji publicznej pp. 421-435 Downloads
Tomasz Ordysiński
Obecność administracji publicznej w mediach społecznościowych pp. 437-453 Downloads
Joanna Papińska‐Kacperek and Krystyna Polańska
Wybrane problemy wdrożenia koncepcji otwartych danych w e-administracji pp. 455-470 Downloads
Ilona Pawełoszek
Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi ­administracji publicznej - inicjowanie projektu pp. 471-485 Downloads
Stefan Rozmus
Model dostarczania wartości z budowy inteligentnego miasta pp. 487-496 Downloads
Andrzej Sobczak
Koncepcja zastosowania technologii informacji przestrzennej w zarządzaniu zasobowym w administracji samorządowej pp. 497-514 Downloads
Cezary Stępniak
Architektura korporacyjna a idea otwartego rządu pp. 515-525 Downloads
Bolesław Szafrański
Analiza porównawcza metod ewaluacji wartości publicznej w IT pp. 527-550 Downloads
Monika Szałkowska‐Strzelecka
Zaawansowane metody analizy danych i niekomercyjne pakiety analityczne w systemach wspomagania decyzji na potrzeby administracji publicznej pp. 551-566 Downloads
Krzysztof Świder and Bartosz Jędrzejec
Wykorzystanie koncepcji big data w administracji publicznej pp. 567-579 Downloads
Jędrzej Wieczorkowski
Wykorzystanie teorii krat w modelowaniu procesów zarządzania bezpieczeństwem w platformach usług elektronicznych administracji publicznej pp. 581-597 Downloads
Jarosław Wilk
Zasięg cyfryzacji zasobów informacyjnych w procesie postępowania podatkowego na tle rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce pp. 599-617 Downloads
Iwona Zdonek and Anna Sołtysik‐Piorunkiewicz
Informatyczne wsparcie procesów w administracji publicznej pp. 619-646 Downloads
Ewa Ziemba and Iwona Obłąk
Page updated 2023-09-22