EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Collegium of Economic Analysis Annals

2007 - 2019

Current editor(s): Joanna Plebaniak, Beata Czarnacka-Chrobot

From Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Michał Bernardelli ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2013, issue 32

Designing the Payoff Phase in the Framework of Open Pension Schemes pp. 9-21 Downloads
Wojciech Otto and Marian Wiśniewski
The Rules for the Jury of the Fryderyk Chopin Piano Competition as a Non Standard Voting Rule pp. 23-31 Downloads
Honorata Sosnowska
Normative Properties of Approval Voting - an Experimental Approach pp. 33-42 Downloads
Oliwia Szczupska
Application of Generalized Owen Value for Voting Games in Partition Function Form pp. 43-53 Downloads
Maria Ekes
The Terms of Cooperation’s Stability. What is the Reason of Flow Between Coalitions? pp. 55-76 Downloads
Mikołaj Jasiński
What Affects Voter Turnout? Macro and Micro Evidence from Poland pp. 77-105 Downloads
Adam Pigoń
The Role of Cognitive Effort in Framing Effects pp. 107-119 Downloads
Krzysztof Przybyszewski and Dorota Rutkowska
The Bertrand Duopoly with Bounded-Rational Consumers and Explicity Modeled Demand. A Numerical Example pp. 121-129 Downloads
Michał Ramsza
The Demand-Supply Model with Expectations. Complex Economic Dynamic pp. 131-141 Downloads
Robert Kruszewski

2013, issue 31

Dyskretny proces ryzyka z uwzględnieniem reasekuracji i losowej stopy procentowej pp. 11-26 Downloads
Helena Jasiulewicz
Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga pp. 27-43 Downloads
Sebastian Baran and Zbigniew Palmowski
Iteracyjność składek ubezpieczeniowych w ujęciu teorii skumulowanej perspektywy i teorii nieokreśloności pp. 45-56 Downloads
Marek Kałuszka and Michał Krzeszowiec
Wybrane dwuczynnikowe modele stopy krótkoterminowej w ubezpieczeniach na życie - kalkulacja składki pp. 57-75
Agnieszka Mruklik
Wpływ reasekuracji i retrocesji na własności składek pp. 77-97 Downloads
Wojciech Antoniak
Przestrzeń stanów i filtr Kalmana w teorii ubezpieczeń pp. 101-116 Downloads
Helena Jasiulewicz
Odporność składki kwantylowej na ε-zaburzenie rozkładu liczby szkód pp. 117-136 Downloads
Agata Boratyńska and Krzysztof Kondraszuk
Odporność składki kwantylowej ze względu na zaburzenia rozkładu wielkości pojedynczej szkody w modelu ryzyka łącznego pp. 137-155 Downloads
Arkadiusz Filip and Marcin Wienke
Model stochastycznej zależności liczby szkód i wartości pojedynczej szkody pp. 157-183 Downloads
Joanna Sawicka
Wnioski z analizy głównych składowych dla modelu Lee-Cartera - populacja Polski i Hiszpanii pp. 187-198 Downloads
Ewa Dylewska and Maria Purificación Galindo Villardón
Stochastyczne modelowanie intensywności zgonów na przykładzie Polski pp. 199-213 Downloads
Kamil Jodź

2013, issue 30

Przestrzenno-czasowe modelowanie transgranicznego przemieszczania (się) odpadów w Europie pp. 9-25 Downloads
Elżbieta Antczak
Migracje do podregionów według typów; wpływ czynników ekonomicznych i gospodarki opartej na wiedzy pp. 27-41 Downloads
Barbara Dańska-Borsiak
Migracje zagraniczne w Polsce - analiza z wykorzystaniem przestrzennego modelu SUR pp. 43-57 Downloads
Karolina Lewandowska-Gwarda
Nieklasyczne modele Markowa w analizie cykli koniunktury gospodarczej w Polsce pp. 59-74 Downloads
Michał Bernardelli
Modele Markowa w analizie dynamiki zróżnicowania regionalnego dochodu w krajach UE pp. 75-88 Downloads
Anna Decewicz
Relacje firm z bankami w Polsce. Wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych pp. 89-105 Downloads
Krzysztof Gajewski, Małgorzata Pawłowska and Wojciech Rogowski
Czy Bazylea zmieniła kapitały? pp. 107-120 Downloads
Piotr Staszkiewicz
Hipoteza neutralności pieniądza w Polsce i w strefie euro pp. 121-138 Downloads
Maciej Gałecki
Regulations and economic growth: some empirical evidence based on the Bayesian model pooling pp. 139-154 Downloads
Mariusz Próchniak and Bartosz Witkowski
Regulacje, wolność gospodarcza i wzrost gospodarczy pp. 155-168 Downloads
Lukasz Goczek
Analiza konwergencji gospodarczej wybranych regionów Europy w latach 1995-2009 pp. 169-185 Downloads
Joanna Górna and Karolina Górna
Grawitacyjny model przepływów handlowych między krajami Unii Europejskiej w dobie globalizacji pp. 187-202 Downloads
Natalia Drzewoszewska, Michal Pietrzak and Justyna Wilk
Trade differentiation and the characteristics of new imported and exported products - international panel data analysis pp. 203-217 Downloads
Aleksandra Parteka
Subiektywne postrzeganie sytuacji dochodowej - mikroekonometryczna analiza danych panelowych pp. 219-233 Downloads
Hanna Dudek
Czy wykształcenie i doświadczenie zawodowe mają znaczenie? Wyniki równania Mincera dla Polski pp. 235-253 Downloads
Aleksandra Majchrowska and Sylwia Roszkowska
Ekonometryczna analiza efektywności technicznej farm mlecznych w Polsce na podstawie danych z lat 2004-2011 pp. 255-271 Downloads
Jerzy Marzec and Andrzej Pisulewski
Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej - metoda szacowania poziomu sportowego drużyn pp. 273-290 Downloads
Łukasz Skrok
Take (health) care of yourself: what international experience predicts about drivers and structure of Polish health expenditure pp. 291-303 Downloads
Kamila Sławińska and Andrzej Torój

2013, issue 29

Zasady interoperacyjności i standaryzacji w systemach wszechobecnych e-Government krajów Unii Europejskiej pp. 13-22 Downloads
Janina Banasikowska and Anna Sołtysik-Piorunkiewicz
Doskonalenie e-usług publicznych z uwzględnieniem potrzeb osób o różnych typach niepełnosprawności pp. 23-35 Downloads
Joanna Bartnicka and Katarzyna Mleczko
Zastosowanie inteligentnych agentów w administracji publicznej pp. 37-50 Downloads
Tomasz Bartuś
Wybrane problemy logistyczno-informatyczne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pp. 51-61 Downloads
Zenon Biniek
Bezpieczeństwo informacji w jednostkach samorządu terytorialnego pp. 63-77 Downloads
Ryszard Cierocki and Przemysław Jatkiewicz
Rozwój zastosowań chmury obliczeniowej w administracji publicznej - prognozy, bariery, korzyści pp. 79-90 Downloads
Jacek Cypryjański
E-usługi i inne narzędzia informatyczne wspomagające pracę urzędów administracji samorządowej pp. 91-100 Downloads
Beata Hysa
Wykorzystanie dziedzinowych modeli dojrzałości w specyfikacji zintegrowanego systemu informatycznego - przypadek szkoły wyższej pp. 101-113 Downloads
Krzysztof Kania
Analiza kluczowych czynników sukcesu wdrożenia systemów informatycznych pp. 115-129 Downloads
Adam Krzyżanowski
Redukcja obciążeń administracyjnych a wybrane zagadnienia informatyzacji administracji publicznej pp. 131-150 Downloads
Tomasz Kulisiewicz
Bariery wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania w działach administracji wyższej uczelni publicznej pp. 151-162 Downloads
Piotr Kupczak and Tomasz Turek
Symulacja komputerowa we wspomaganiu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego pp. 163-176 Downloads
Małgorzata Łatuszyńska
Zarządzanie zmianami metodologicznymi w hurtowniach danych pp. 177-188 Downloads
Jacek Maślankowski
Regułowe systemy ekspertowe jako narzędzie wspomagania zarządzania wiedzą w administracji publicznej pp. 189-203
Krzysztof Michalik
System informowania niewidomych znajdujących się w jednostkach samorządu terytorialnego pp. 205-216 Downloads
Kesra Nermend and Mariusz Borawski
Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce pp. 217-235 Downloads
Kesra Nermend, Jarosław Jankowski and Ammar Shihab
Wirtualny urząd jako jedna z platform interakcji mediów społecznościowych dla administracji publicznej pp. 237-250 Downloads
Joanna Palonka
Przyczyny małego zainteresowania elektronicznym składaniem deklaracji PIT pp. 251-265 Downloads
Joanna Papińska-Kacperek
Technologie semantyczne w e-administracji. Możliwości i bariery zastosowań pp. 267-278 Downloads
Ilona Pawełoszek
Koncepcja cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych pp. 279-293 Downloads
Andrzej Sobczak
Kierunki wykorzystania systemów monitoringu miejskiego w zarządzaniu rozwojem miast pp. 295-307
Cezary Stępniak
Główne wyzwania związane z modernizacją funkcjonowania państwa pp. 309-324
Bolesław Szafrański
Metoda oceny stopnia zagrożenia związanego z publikacją ogłoszeń internetowych pp. 325-341
Krzysztof Węcel and Jacek Piotrowski
Zastosowanie oprogramowania standardowego w administracji publicznej pp. 343-352 Downloads
Jędrzej Wieczorkowski
Application of semantic knowledge management system in selected areas of Polish public administration pp. 353-368 Downloads
Anna Wróblewska, Aleksandra Zięba, Renata Mieńkowska-Norkiene, Paweł Kapłański and Paweł Zarzycki
Ocena dostępności wybranych e-usług urzędów administracji publicznej miast zrzeszonych w Górnośląskim Związku Metropolitarnym pp. 369-383 Downloads
Dariusz Zdonek
Strona internetowa jednostki administracji publicznej w ujęciu modelu hierarchii reakcji jej użytkowników pp. 385-399 Downloads
Iwona Zdonek
Ku zrównoważonemu społeczeństwu informacyjnemu pp. 401-425 Downloads
Ewa Ziemba
Egzemplifikacja e-government w Polsce - analiza porównawcza SEKAP i ePUAP pp. 427-445 Downloads
Ewa Ziemba, Tomasz Papaj and Jacek Będkowski
Bezpieczeństwo informacyjne Polski a walka informacyjna pp. 447-463 Downloads
Andrzej Żebrowski
Modelowanie, symulacja i analiza procesu rozwoju epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową pp. 467-488
Jerzy Bertrandt, Arkadiusz Netczuk, Tadeusz Nowicki and Tomasz Tarnawski
Interoperacyjność zapisów historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych pp. 489-503 Downloads
Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela and Andrzej Najgebauer
Spójność informacji o historii leczenia pacjenta w heterogenicznej infrastrukturze elektronicznych rekordów medycznych pp. 505-522 Downloads
Grzegorz Bliźniuk, Mariusz Chmielewski, Tomasz Gzik, Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela and Andrzej Najgebauer
Elektroniczny Rekord Pacjenta pp. 523-537 Downloads
Andrzej Chluski
Postawy wobec e-zdrowia i opinie na jego temat w grupie studentów kierunku zdrowie publiczne pp. 539-551 Downloads
Magdalena Czerwińska
Evaluation of the efficiency of integrated ERP system sand Business Intelligence tools in the application case in health care and public administration pp. 553-568 Downloads
Ludosław Drelichowski and Grzegorz Oszuścik
Medyczne systemy elektronicznej wymiany danych w szpitalu pp. 569-582 Downloads
Bartłomiej Drop and Marzena Furtak-Niczyporuk
Zastosowanie narzędzi klasy Business Intelligence w zakładach opieki zdrowotnej - wyzwania i bariery pp. 583-594 Downloads
Grzegorz Głód and Janusz Jasłowski
Symulacyjne środowisko badania wydajności platformy integracyjnej rejestrów medycznych pp. 595-610 Downloads
Tomasz Górski
Aspekty komunikacji społecznej w planach informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce pp. 611-618
Tomasz Hermanowski and Marta Kowalczyk
Wirtualne społeczności w systemie opieki zdrowotnej pp. 619-630 Downloads
Dorota Jelonek
Skala projektów w zakresie e-Zdrowia i telemedycyny realizowanych lokalnie z wykorzystaniem funduszy unijnych pp. 631-644 Downloads
Maria Karlińska
Koncepcje rozwoju cybermedycyny w ujęciu ogólnokrajowym, regionalnym oraz indywidualnym pp. 645-657 Downloads
Karol Korczak
Koncepcja bazy wiedzy systemu ekspertowego dla kardiochirurgii pp. 659-673 Downloads
Marcin Maruszewski, Tomasz Hrapkowicz, Anna Kempa, Krzysztof Michalik and Bogna Zacny
Sposób wspomagania zarządzania procesami w organizacjach opieki zdrowotnej z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych pp. 675-686 Downloads
Katarzyna Mleczko, Joanna Bartnicka and Teodor Winkler
Informatyzacja sektora usług zdrowotnych pp. 687-699 Downloads
Sylwia Nieszporska
Szpitalne systemy informatyczne w zarządzaniu procesowym organizacją medyczną pp. 701-717 Downloads
Celina M. Olszak and Kornelia Batko
Zastosowanie systemu zarządzania procesami biznesowymi do automatyzacji procedur postępowania i wsparcia decyzji w trakcie epidemii związanej z chorobami przenoszonymi drogą pokarmową pp. 719-730 Downloads
Robert Waszkowski
Page updated 2023-09-22