EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Collegium of Economic Analysis Annals

2007 - 2019

Current editor(s): Joanna Plebaniak, Beata Czarnacka-Chrobot

From Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Michał Bernardelli ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2011, issue 23

Analiza danych o preferencjach konsumentów z wykorzystaniem wielomianowych modeli logitowych i programu R pp. 11-24
Andrzej Bąk
Filtrowanie zbioru ofert nieruchomości z wykorzystaniem informacji o preferencjach pp. 25-36
Tomasz Bartłomowicz
Modele skalowania wielowymiarowego w badaniach preferencji pp. 37-55
Artur Zaborski
Badania satysfakcji z wykorzystaniem modelu logitowego dla kategorii uporządkowanych pp. 59-75
Bartłomiej Jefmański and Mariusz Łapczyński
Zastosowanie trójkątnych i trapezoidalnych liczb rozmytych do wyznaczenia optymalnych przedziałów luk jakości dla atrybutów usługi pp. 77-96
Bartłomiej Jefmański
Segmentacja na podstawie wartości klienta w zakupach powtarzalnych – zastosowanie metody RFM pp. 97-105
Sylwester Białowąs
Web mining – analiza wzorców zachowań jako sposób na wzrost wartości dla klienta pp. 107-123
Mariusz Łapczyński
Ranking determinant zachowania nabywczego na podstawie wskaźników postawy wobec marki i produktu – dobór zmiennych metodą Monte Carlo w zagadnieniu klasyfikacji pod nadzorem pp. 125-138
Anicenta Cymbała and Marcin Owczarczuk
Powiększanie zasobów informacyjnych ankietowych baz danych pp. 139-155
Wojciech Roszka
Zastosowanie analizy klas ukrytych do identyfikacji wykluczenia gospodarstw domowych z rynku kredytowego pp. 159-174
Piotr Bialowolski and Dorota Węziak-Białowolska
Model ukrytego łańcucha Markowa jako metoda badania nieobserwowalnej fazowości pp. 175-194
Monika Książek and Karolina Keler
Zachowania ryzykowne w układach triadycznych – porównanie metod segmentacyjnych pp. 195-213
Anna Bryja, Adam Sagan and Anna Siwy-Hudowska
Macierze wag w analizie przestrzennej pp. 215-233
Małgorzata Sej-Kolasa and Mirosława Sztemberg-Lewandowska
Sytuacja społeczna w Polsce – autokorelacja przestrzenna województw pp. 235-255
Małgorzata Sej-Kolasa and Mirosława Sztemberg-Lewandowska
Analiza korespondencji w ocenie umiejętności osób ubiegających się o pracę pp. 257-275
Alicja Grześkowiak and Agnieszka Stanimir
Studia III stopnia – badania z wykorzystaniem analizy korespondencji i metod analizy skupień pp. 277-287
Justyna Brzezińska
Zgodność sędziów kompetentnych a wyrazistość danych w procedurze kodowania danych jakościowych pp. 289-307
Artur Domurat

2010, issue 22

Nasze dwudziestolecie rozwoju gospodarki pp. 11-17
Janusz Beksiak
Dynamika modelu Metzlera z heterogenicznymi oczekiwaniami i nieliniową funkcją konsumpcji pp. 19-33
Robert Kruszewski
Potoki w sieciach transportowych. Uwagi o stabilności ich rozkładu pp. 36-44
Sławomir Dorosiewicz
On the possibility of long lasting speculative bubbles in a learning environment pp. 45-62
Adam Ślawski
Problem identyfikowalności ukrytych modeli Markowa pp. 63-73
Monika Dędys
Simple monetary policy rules and data mining methods pp. 75-94
Wojciech Kozłowski and Piotr Piękoś
Indeks Shapleya dla gier z wieloma rozstrzygnięciami z prekoalicjami pp. 97-115
Justyna Winnicka
Średnia liczba wybranych alternatyw w głosowaniu aprobującym. Analiza wybranych eksperymentów pp. 117-134
Monika Kozińska and Honorata Sosnowska
Taxing boundedly rational entrepreneurs pp. 135-147
Michał Ramsza
Equilibria in Large Models of Household Economy – a Special Case Study pp. 149-161
Maria Ekes
Quality-Adjusted Life Years (QALYs) jako narzędzie ekonomicznej oceny zdrowia pp. 165-180
Ewelina Nojszewska
O optymalnym wyborze technologii medycznych w przypadku chorób zakaźnych pp. 181-199
Katarzyna Kozłowska
Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku bilansującym z wykorzystaniem modeli SARIMA pp. 201-221
Mariusz Kozakiewicz and Marek Kwas
On stationarity of energy prices quoted on the Polish Power Exchange and Polish adjustment market in the year 2008 pp. 223-233
Rafał M. Łochowski

2010, issue 21

Applications of backward stochastic differential equations to insurance and finance pp. 11-26
Łukasz Delong
Mechanizm podziału zysku Funduszu Dożywotnich Emerytur Kapitałowych pp. 27-51
Tomasz Mostowski and Wojciech Otto
Badanie odporności składki kwantylowej w modelu ryzyka łącznego ze względu na zaburzenia rozkładu liczby szkód pp. 55-71
Agata Boratyńska and Anna Dąbrowska
Macierzowa reprezentacja rezerw w ubezpieczeniach wielostanowych pp. 73-96
Joanna Dębicka
Increase of exchange rate risk during current crisis pp. 99-122
Ewa Syczewska
Ocena umieralności w populacjach o zróżnicowanej witalności pp. 125-139
Stanisława Ostasiewicz
On the special role of Gompertz mortality law in multiple life contingencies pp. 141-145
Mariusz Skałba
Wpływ jakości i terminowości danych na wybrane raporty dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych realizowane przez Ośrodek Informacji UFG pp. 149-162
Wojciech Bijak and Krzysztof Hrycko
Wybrane podejścia do modelowania systemów bonus-malus pp. 163-184
Barbara Cieślik
Modelowanie konwersji i retencji z użyciem regresji logistycznej pp. 185-206
Andrzej Smoliński
Asymetria informacyjna na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych pp. 207-222
Bartosz Witkowski
Discrete-time financial surplus models for insurance companies pp. 225-255
Helena Jasiulewicz
Problem jednoznaczności parametryzacji rozkładów fazowych pp. 257-276
Łukasz Kanar
On certain model of claim arrival pp. 277-291
Rafał Łochowski
Aproksymacja składki stop-loss pp. 295-306
Anna Nikodem

2009, issue 20

Model klasyfikacji efektów inwestycji informatycznych pp. 9-20
Jacek Cypryjański
Koncepcja oceny funkcjonalnej przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie pp. 21-38
Beata Czarnacka-Chrobot
Ocena efektywności outsourcingowych modeli udostępniania oprogramowania aplikacyjnego dla sektora MSP. Aspekty metodyczne i studium przypadku pp. 39-60
Mirosław Dyczkowski
Spór o pojęcie społeczeństwa informacyjnego pp. 61-77
Michał Goliński
Rozważania nad etyką w Internecie – wybrane zagadnienia pp. 79-96
Krystyna Polańska
Zagadnienia inteligentnego modelowania zawartości klastrów wiedzy w środowisku sieci P2P pp. 97-112
Anna Rokicka-Broniatowska
Research Trends in Information and Communications Technology in Developing, Emerging and Transition Economies pp. 113-127
Narcyz Roztocki and Heinz Roland Weistroffer
Technologia ICT a jakość życia pp. 129-144
Aleksander Z. Wassilew

2009, issue 19

Indeksowanie geograficzne dokumentów w tworzeniu profili przedsiębiorstw pp. 11-25
Witold Abramowicz and Agata Filipowska
Identyfikacja ograniczeń zastosowania mapy pojęć w wizualnej eksploracji danych pp. 27-47
Helena Dudycz
Wieloczynnikowy model algorytmizacji wyznaczania przeterminowania i niewykonania zobowiązania pp. 49-71
Jerzy Leyk
Międzyorganizacyjne systemy informacyjne – trendy, problemy, próba klasyfikacji pp. 73-91
Przemysław Polak
Wykorzystanie systemów klasy workflow do zarządzania dokumentacją elektroniczną pp. 93-103
Rafał Raczko and Łukasz Staniszewski
Modele referencyjne zarządzania jakością w systemach klasy Business Intelligence pp. 105-119
Jerzy Roszkowski and Andrzej Kobyliński
Modelowe ujęcie harmonizacji zarządzania usługami IT z architekturą korporacyjną pp. 121-148
Andrzej Sobczak
Technologie Business Intelligence w procesie podejmowania decyzji pp. 149-162
Justyna Stasieńko
Agregacja modeli predykcyjnych z wykorzystaniem dekompozycji błędu średniokwadratowego pp. 163-170
Ryszard Szupiluk
Metody adaptacji oprogramowania standardowego na potrzeby użytkownika – podstawy klasyfikacji i analizy pp. 171-188
Jędrzej Wieczorkowski
Systemy informatyczne wykorzystywane w programach lojalnościowych pp. 189-201
Andrzej Żurawski
Page updated 2023-09-29