EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

EFZG Occasional Publications (Department of Macroeconomics)

From Faculty of Economics and Business, University of Zagreb
Contact information at EDIRC.

Series data maintained by Tomislav Sekur ().

Access Statistics for this chapter series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Ch 1 Obrazovanje za dobro društvo , pp 3-26 Downloads
Vladimir Čavrak
Ch 2 Prostorni aspekt demografskih potencijala u Hrvatskoj 2011.-2051 , pp 19-51 Downloads
Alica Wertheimer-Baletić and Anđelko Akrap
Ch 2 Demografski okviri radne snage u Hrvatskoj u prvoj polovici 21. stoljeća , pp 25-41 Downloads
Alica Wertheimer-Baletić
Ch 2 Hrvatska poljoprivreda u kontekstu pristupanja Hrvatske u Europsku uniju , pp 15-31 Downloads
Tomislav Gelo and Ružica Gelo
Ch 3 Mjerenje međuzavisnosti poslovnih ciklusa i ekonomskoga rasta u Hrvatskoj primjenom spektralne analize , pp 53-76 Downloads
Marinko Skare
Ch 3 Poljoprivredno zemljište i zemljišna politika , pp 33-53 Downloads
Petar Grahovac
Ch 3 Determinante i (ne)rezistentnost izravnih stranih ulaganja u uvjetima globalne financijske krize: primjer Hrvatske , pp 13-30 Downloads
Radmila Jovančević and Tomislav Globan
Ch 3 Strukturni učinci deindustrijalizacije , pp 43-63 Downloads
Ivo Družić, Marija Penava and Irena Raguž
Ch 4 Usporedba karakteristika poslovnih ciklusa u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj , pp 31-46 Downloads
Radmila Jovančević and Vladimir Arčabić
Ch 4 Odnos javnih i privatnih ekonomskih učilišta – svjetski trendovi i praksa u Hrvatskoj , pp 57-85 Downloads
Vinko Barić and Alka Obadić
Ch 4 Evolucija agrarne politike EU , pp 55-83 Downloads
Radmila Jovančević
Ch 4 Kontraciklična monetarna politika u Hrvatskoj , pp 77-98 Downloads
Marijana Ivanov
Ch 5 Teritorijalni ustroj u funkciji razvoja gospodarstva , pp 89-118 Downloads
Jakov Gelo and Tomislav Gelo
Ch 5 Stabilnost zdravstvenog sustava u recesiji , pp 47-58 Downloads
Vinko Barić and Šime Smolić
Ch 6 Izbor strategije i ograničenja monetarne politike u malim i otvorenim gospodarstvima , pp 119-153 Downloads
Marijana Ivanov
Ch 6 Proizvodna i tehnološka infrastruktura i regionalni razvoj Hrvatske , pp 59-74 Downloads
Aleksandar Bogunović and Tomislav Gelo
Ch 7 Industrijska politika Hrvatske - pogled s aspekta deindustrijalizacije , pp 153-173 Downloads
Marija Penava and Marko Družić
Ch 7 Oscilacije performansi hrvatskog gospodarstva 2000.-2010 , pp 75-93 Downloads
Ivo Družić, Tamara Boras and Irena Raguž
Ch 7 Integracije, ekonomski rast i konvergencija , pp 159-173 Downloads
Aleksandar Bogunović and Oriana Vukoja
Ch 8 Izazovi kohezijske politike Europske unije, 2014-2020 , pp 179-207 Downloads
Radmila Jovančević
Ch 8 Problemi siromaštva i subvencije troškova života u Hrvatskoj , pp 175-190 Downloads
Vladimir Čavrak, Vlatka Bilas and Tomislav Gelo
Ch 8 Utjecaj financijske krize na globalno tržište rada , pp 95-111 Downloads
Alka Obadić
Ch 9 Utjecaj krize na imigracijsku politiku EU , pp 113-128 Downloads
Marija Penava
Ch 9 Razvojni potencijali hrvatskoga energetskog sektora , pp 216-245 Downloads
Tomislav Gelo
Ch 9 Strategija ljudskih resursa u hrvatskom zdravstvu - izazovi ulaska u Europsku uniju , pp 209-226 Downloads
Vinko Barić and Šime Smolić
Ch 10 Utjecaj globalne krize na regionalnu vanjskotrgovinsku razmjenu Hrvatske , pp 129-142 Downloads
Tomislav Sekur
Ch 10 Proizvodni potencijal drvnog sektora: panel analiza , pp 247-268 Downloads
Martina Basarac Sertić
Ch 10 Strategija malog i otvorenog gospodarstva i nova strukturna ekonomika , pp 227-250 Downloads
Vladimir Čavrak
Ch 10 Makroekonomske performanse hrvatskog gospodarstva početkom 21. stoljeća , pp 217-232 Downloads
Ivo Družić and Ivan Tolić
Ch 11 Analiza radnog kontingenta i ekonomska aktivnost stanovništva Hrvatske , pp 233-252 Downloads
Alka Obadić and Šime Smolić
Ch 11 Makroekonomksa analiza hrvatskog drvnog sektora , pp 251-279 Downloads
Gordan Družić and Martina Basarac
Ch 11 Determinante i potencijali trgovine na malo u malom otvorenom gospodarstvu - primjer Hrvatske , pp 269-287 Downloads
Alka Obadić and Tomislav Globan
Ch 11 Kriza 2008-20XY: Populizam i puna zaposlenost kao sukobljeni ciljevi , pp 143-164 Downloads
Josip Tica
Ch 12 Izvozna strategija malog otvorenog gospodarstva u odnosu na Europsku uniju i CEFTA-u , pp 281-301 Downloads
Zoran Kovačević and Tomislav Sekur
Ch 12 Razvojni potencijali i izazovi za javno zdravstvo u Hrvatskoj , pp 289-306 Downloads
Šime Smolić
Ch 13 Strategija financiranja fiskalnih i vanjskih neravnoteža tijekom dužničke krize u eurozoni , pp 303-320 Downloads
Alka Obadić and Tomislav Globan
Ch 14 Obrazovanje i hrvatski razvojni ciklusi , pp 333-372 Downloads
Ivo Družić
Ch 14 Uloga tržišta nekretnina i građevinske industrije u strategiji razvoja malog otvorenog gospodarstva , pp 321-352 Downloads
Josip Tica and Tamara Boras
Ch 14 Migracije kao indikator izvrsnosti življenja u Hrvatskoj - poredbena raščlamba razvojnih razdoblja , pp 285-310 Downloads
Josip Tica and Željko Bogdan
Ch 15 Utjecaj gospodarskih ciklusa na razvoj malog otvorenog gospodarstva - primjer Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Mađarske , pp 353-385 Downloads
Jurica Šimurina and Ozana Nadoveza
Ch 16 Utjecaj razvijenosti financijskog sustava na gospodarski rast u Republici Hrvatskoj , pp 387-410 Downloads
Lucija Rogić and Željko Bogdan
Page updated 2017-10-09
Sorted by Chapter number