EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

EFZG Occasional Publications (Department of Macroeconomics)

From Faculty of Economics and Business, University of Zagreb
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Tomislav Sekur (). This e-mail address is bad, please contact .

Access Statistics for this chapter series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Ekonomska aktivnost stanovništva u Hrvatskoj u dobi od 55 do 64 godine i potencijalne rezerve radne snage , pp 3-22 Downloads
Anđelko Akrap, Marin Strmota and Krešimir Ivanda
Obrazovanje za dobro društvo , pp 3-26 Downloads
Vladimir Čavrak
Determinante i (ne)rezistentnost izravnih stranih ulaganja u uvjetima globalne financijske krize: primjer Hrvatske , pp 13-30 Downloads
Radmila Jovančević and Tomislav Globan
Hrvatska poljoprivreda u kontekstu pristupanja Hrvatske u Europsku uniju , pp 15-31 Downloads
Tomislav Gelo and Ružica Gelo
Prostorni aspekt demografskih potencijala u Hrvatskoj 2011.-2051 , pp 19-51 Downloads
Alica Wertheimer-Baletić and Anđelko Akrap
Novi val velikih imigracija u Europi i ekonomske implikacije za Hrvatsku i nove članice Europske unije , pp 23-50 Downloads
Radmila Jovančević
Demografski okviri radne snage u Hrvatskoj u prvoj polovici 21. stoljeća , pp 25-41 Downloads
Alica Wertheimer-Baletić
Usporedba karakteristika poslovnih ciklusa u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj , pp 31-46 Downloads
Radmila Jovančević and Vladimir Arčabić
Poljoprivredno zemljište i zemljišna politika , pp 33-53 Downloads
Petar Grahovac
Strukturni učinci deindustrijalizacije , pp 43-63 Downloads
Ivo Družić, Marija Penava and Irena Raguž
Stabilnost zdravstvenog sustava u recesiji , pp 47-58 Downloads
Vinko Barić and Šime Smolić
Aktivno starenje – obrazovna razina: prednost ili prepreka? , pp 51-78 Downloads
Alka Obadić
Mjerenje međuzavisnosti poslovnih ciklusa i ekonomskoga rasta u Hrvatskoj primjenom spektralne analize , pp 53-76 Downloads
Marinko Skare
Evolucija agrarne politike EU , pp 55-83 Downloads
Radmila Jovančević
Odnos javnih i privatnih ekonomskih učilišta – svjetski trendovi i praksa u Hrvatskoj , pp 57-85 Downloads
Vinko Barić and Alka Obadić
Proizvodna i tehnološka infrastruktura i regionalni razvoj Hrvatske , pp 59-74 Downloads
Aleksandar Bogunović and Tomislav Gelo
Oscilacije performansi hrvatskog gospodarstva 2000.-2010 , pp 75-93 Downloads
Ivo Družić, Tamara Boras and Irena Raguž
Kontraciklična monetarna politika u Hrvatskoj , pp 77-98 Downloads
Marijana Ivanov
Obilježja i implikacije prekovremenog rada liječnika u Hrvatskoj , pp 79-100 Downloads
Šime Smolić
Teritorijalni ustroj u funkciji razvoja gospodarstva , pp 89-118 Downloads
Jakov Gelo and Tomislav Gelo
Utjecaj financijske krize na globalno tržište rada , pp 95-111 Downloads
Alka Obadić
Strukturna prilagodba i konkurentnost hrvatskog gospodarstva , pp 103-130 Downloads
Željko Bogdan and Lucija Rogić Dumančić
Utjecaj krize na imigracijsku politiku EU , pp 113-128 Downloads
Marija Penava
Izbor strategije i ograničenja monetarne politike u malim i otvorenim gospodarstvima , pp 119-153 Downloads
Marijana Ivanov
Utjecaj globalne krize na regionalnu vanjskotrgovinsku razmjenu Hrvatske , pp 129-142 Downloads
Tomislav Sekur
Izvozna orijentacija Republike Hrvatske i makroregija „Baltik-Jadran-Crno more“ , pp 134-156 Downloads
Vladimir Čavrak
Kriza 2008-20XY: Populizam i puna zaposlenost kao sukobljeni ciljevi , pp 143-164 Downloads
Josip Tica
Industrijska politika Hrvatske - pogled s aspekta deindustrijalizacije , pp 153-173 Downloads
Marija Penava and Marko Družić
Hrvatska na putu u Eurozonu: analiza poslovnih ciklusa , pp 157-176 Downloads
Vladimir Arčabić
Integracije, ekonomski rast i konvergencija , pp 159-173 Downloads
Aleksandar Bogunović and Oriana Vukoja
Problemi siromaštva i subvencije troškova života u Hrvatskoj , pp 175-190 Downloads
Vladimir Čavrak, Vlatka Bilas and Tomislav Gelo
Ekonomske posljedice priljeva inozemnog kapitala na hrvatsko gospodarstvo , pp 177-196 Downloads
Nora Mustać
Izazovi kohezijske politike Europske unije, 2014-2020 , pp 179-207 Downloads
Radmila Jovančević
Struktura i odrednice desetljetnog preokreta u vanjskotrgovinskoj bilanci Republike Hrvatske , pp 197-214 Downloads
Tomislav Globan
Strategija ljudskih resursa u hrvatskom zdravstvu - izazovi ulaska u Europsku uniju , pp 209-226 Downloads
Vinko Barić and Šime Smolić
Komparativni učinak proračunske troškovne umjesto investicijske paradigme na razvojnu funkciju znanosti i visokog obrazovanja , pp 215-246 Downloads
Ivo Družić
Razvojni potencijali hrvatskoga energetskog sektora , pp 216-245 Downloads
Tomislav Gelo
Makroekonomske performanse hrvatskog gospodarstva početkom 21. stoljeća , pp 217-232 Downloads
Ivo Družić and Ivan Tolić
Strategija malog i otvorenog gospodarstva i nova strukturna ekonomika , pp 227-250 Downloads
Vladimir Čavrak
Analiza radnog kontingenta i ekonomska aktivnost stanovništva Hrvatske , pp 233-252 Downloads
Alka Obadić and Šime Smolić
Analiza međuovisnosti stambenog tržišta i makroekonomskog sustava u Hrvatskoj , pp 247-280 Downloads
Tamara Slišković
Proizvodni potencijal drvnog sektora: panel analiza , pp 247-268 Downloads
Martina Basarac Sertić
Makroekonomksa analiza hrvatskog drvnog sektora , pp 251-279 Downloads
Gordan Družić and Martina Basarac
Determinante i potencijali trgovine na malo u malom otvorenom gospodarstvu - primjer Hrvatske , pp 269-287 Downloads
Alka Obadić and Tomislav Globan
Izvozna strategija malog otvorenog gospodarstva u odnosu na Europsku uniju i CEFTA-u , pp 281-301 Downloads
Zoran Kovačević and Tomislav Sekur
Hrvatska i četvrta industrijska revolucija , pp 283-308 Downloads
Gordan Družić and Martina Basarac Sertić
Migracije kao indikator izvrsnosti življenja u Hrvatskoj - poredbena raščlamba razvojnih razdoblja , pp 285-310 Downloads
Josip Tica and Željko Bogdan
Razvojni potencijali i izazovi za javno zdravstvo u Hrvatskoj , pp 289-306 Downloads
Šime Smolić
Strategija financiranja fiskalnih i vanjskih neravnoteža tijekom dužničke krize u eurozoni , pp 303-320 Downloads
Alka Obadić and Tomislav Globan
Regionalna specijalizacija i geografska koncentracija industrije u Hrvatskoj , pp 309-330 Downloads
Tomislav Sekur
Makroekonomika energetskog tržišta Downloads
Tomislav Gelo
Uloga tržišta nekretnina i građevinske industrije u strategiji razvoja malog otvorenog gospodarstva , pp 321-352 Downloads
Josip Tica and Tamara Boras
Ekonomske performanse pojedinih odjeljaka hrvatske prerađivačke industrije grupiranih po tehnološkoj intenzivnosti , pp 331-344 Downloads
Marko Družić
Obrazovanje i hrvatski razvojni ciklusi , pp 333-372 Downloads
Ivo Družić
Utjecaj Europskog sustava trgovanja emisijama na regulirana poduzeća u Hrvatskoj , pp 345-368 Downloads
Irena Raguž Krištić
Utjecaj gospodarskih ciklusa na razvoj malog otvorenog gospodarstva - primjer Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Mađarske , pp 353-385 Downloads
Jurica Šimurina and Ozana Nadoveza Jelić
Održivi ekonomski razvoj – prepreke i rješenja , pp 371-394 Downloads
Marija Beg
Utjecaj razvijenosti financijskog sustava na gospodarski rast u Republici Hrvatskoj , pp 387-410 Downloads
Lucija Rogić and Željko Bogdan
Energetska tranzicija i novi model energetskog tržišta , pp 395-426 Downloads
Tomislav Gelo
Potencijali i ograničenja primjene kružne ekonomije u kontekstu održivoga razvoja Hrvatske , pp 427-458 Downloads
Ana Andabaka
Distribucija okolišnih troškova i koristi , pp 459-474 Downloads
Jurica Šimurina
Evaluacija alternativnih politika smanjenja poljoprivrednog onečišćenja dušikom u Hrvatskoj , pp 475-501 Downloads
Ozana Nadoveza Jelić
Page updated 2019-08-23
Sorted by Page