EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Working Papers

From Yildiz Technical University, Department of Economics
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Seckin Sunal ().

Access Statistics for this working paper series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


32: Business Cycles around the Globe: A Regime Switching Approach Downloads
Sumru Altug and Melike Bildirici
30: Psikoloji ve İktisadın Birleşimi, Davranışsal İktisat Downloads
Rüya Eser and Davletkan Toigonbaeva
29: Dünyada ve Türkiye’de Teknolojik Dönüşüm ve Teknoloji Odaklı Rekabet Downloads
Tahsin Bakirtas
28: Türkiye’de Enflasyon ve Nispi Fiyat Değişkenliği İlişkisi: VABHO Modelleriyle Bir Uzun Dönem Analizi Downloads
Batu Tunay
27: Uzay-Zaman Ardışık Bağlanım Hareketli Ortalama (UZABHO) Modelleri ve Tahmin Süreci: Türkiye’de Bölgesel Banka Mevduatları Üzerine Bir Uygulama Downloads
Batu Tunay
26: Cari İşlemler Dengesi Gelişmeleri Downloads
Fazıl Kayıkçı
25: Tanzimat'tan Günümüze Türkiye'de Enerji Üretimi Downloads
Sohbet Karbuz
24: Türkiye'de Enflasyon Eşiklerinin Büyümeye Etkisi Downloads
Hasan Karaduman
23: Türkiye’de Turizm Sektörünün Tarihsel Gelişimi ve Turizm Talebi İle Hizmet Sektörü Arasındaki İlişkinin Analizi Downloads
Elçin Aykaç Alp
22: Tanzimat’tan Günümüze Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler ve 2000’li Yıllarda Eğitim ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Markov Zincirleri Yöntemi ile Analizi Downloads
Selçuk Alp
21: Türkiye'de İstihdamın Yapısal Özellikleri Downloads
Melike Bildirici
20: İSO 500 Listelerine Giren Özel Sektör Firmalarında Karlılık ve Büyüme Analizi Downloads
Nuri Yildirim
19: Türkiye’de Girişimciliğin Evrimi ve Gelişimi İçin Girişimcilik Eğitiminin Önemi Downloads
Yonca Gürol and Yasemin Bal
18: Türkiye'de Yaşanan Liberalleşme Sürecinin Ücretlere Etkisi Downloads
Sayın San
17: Türkiye'de Bankacılığın Tarihsel Gelişimi (Historical Development of Banking Sector in Turkey) Downloads
Nevin Coşar
16: Türkiye’de Yoksulluk Olgusu’nun Yapısal Ekonomik Analizi (1908–2008) Downloads
Tahsin Bakirtas
15: Türkiye'de ve Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Is Çevrimleri (Business Cycles in Turkey and in Emerging Market Economies) Downloads
Sumru Altug
14: Küreselleşme ve Enflasyon: Küresel Çıktı Açığı Hipotezi-Türkiye Örneği Downloads
Ercan Eren and Serkan Cicek
13: "Yeni" İktisatta Ortak Noktalar Downloads
Ercan Eren
12: A Two Period Comparison of Computable General Equilibrium Models on Developing Countries: A Random Survey Downloads
Seçkin Sunal
11: Fiyatlar Genel Düzeyine İlişkin Maliye Teorisi ve Teorinin Test Edilmesine Yönelik Son Gelişmelerin Bir Analizi Downloads
Özgür Ersin
10: Volatility of Stock Return in ISE in Political Instability Period: Regime-Switching AP-GARCH Test Downloads
Melike Bildirici and Sadiye Oktay
9: The Effect of Global Development on the Labour Part and the Position of Turkey's Labour Part in This Process Downloads
Tahsin Bakirtas
8: Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Belirleyicileri: Büyüme Muhasebesi Yaklaşımı Downloads
Tuna Dinç
7: Incentives for Savings in the Turkish Banking Sector: Lottery 1930-1975 Downloads
Nevin Coşar
6: Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Uluslararası Ticarete Etkileri Downloads
Emel Yurt, Senem Çakmak Þahin and Müge Akad
4: Sosyal Devlet Bağlamında Çalışma Yaşamında Özürlülülerin Korunması Downloads
Reþat Saraoðlu
3: DTÖ Tarım Müzakereleri ve Türkiye'nin Dış Ticaretine Etkisi Downloads
Yasemin Çırpıcı
2: Sosyal Devlet Bağlamında Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları ve Etkileri Downloads
Selçuk Alp and Mehmet Okan Alp
1: Kayıtlı-Kayıtdışı Çalışanların Yapısal Farklılıklarının Sosyal Devlet Bağlamında Sorgulanması Downloads
Sayýn San
Page updated 2021-11-28
Sorted by number, numeric