EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Books of Law

From Editura Lumen, Department of Economics
Bibliographic data for series maintained by Antonio Sandu ().

Access Statistics for this book series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Abuzul de drept - Abuse of Rights (Romanian Version), vol 1 Downloads
Camelia Maria Cezara Ignătescu
Cadrul general de organizare si functionare a curtii de justitie europene - General Frame of Organization And Function of the European Justice Court (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Valentina Barbateanu
Cercetarea interdisciplinara ca metodologie a stiintelor - Interdisciplinary Research as a Methodology of Science (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Rodica Ion Rosca
Competenta judecatorului de camera preliminara - Jurisdiction of the preliminary chamber judge (Romanian Version), vol 1 Downloads
Denisa Barbu and Georgiana Marina Niculae
Consideratii teoretice si practice asupra caducitatii contractului - Theoretical and Practical Considerations on the Nullity of the Contract (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Mihaela Nicola
Contracte administrative. Reglementare legală şi tipologie - Administrative Contracts. Legal Framework and Typology (Romanian Version), vol 1 Downloads
Liana Teodora Pascariu
Conventia matrimoniala in dreptul international privat roman - Matrimonial Convention in Privat International Romanian Law (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Ph.D. Nadia Cerasela Dariescu
Conventia matrimoniala in dreptul international privat roman - Matrimonial Convention in Privat International Romanian Law (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Ph.D. Nadia Cerasela Dariescu
Didactica predarii stiintelor juridice si administrative - Teaching Legal and Administrative Science (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Ph.D. Nadia Cerasela Dariescu and ph. D. Roxana Alina Petraru
Drept internaţional public - International Public Law (Romanian Version), vol 1 Downloads
Aurora Ciucă
Drept penal european - European Criminal Law (Romanian Version), vol 1 Downloads
Vasile Păvăleanu
Drept procedural fiscal - Fiscal Procedural Law (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Ph.D. Nadia Cerasela Dariescu
Dreptul de asociere in jurisprudenta Curtii europene a drepturilor omului - The Right of Association in the European Court of Human Rights (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Valentina Barbateanu
Dreptul familiei şi actele de stare civilă. Note de curs şi manual de seminar - Family law and civil status documents. Course notes and seminar textbook (Romanian Version), vol 1 Downloads
Laura CETEAN Voiculescu
Efectele juridice ale tratatelor internationale - The Legal Effects of International Treaties (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Cristina Elena Radulea
Evolutii in constructia bugetara nationala din perspectiva europeana - Developments in the National Budgetary Construction from an European Perspective (Romanian Version), vol 1 Downloads
Alin Stelian Dobre
Evoluţia construcţiei europene de la Comunitatea Economică a Cărbunelui şi Oţelului la Tratatul de la Lisabona - Evolution of the European Construction from the Coal and Steel Economic Community to the Lisbon Treaty (Romanian Version), vol 1 Downloads
Oana Elena Gălăţeanu
GDPR aplicat. Instrument de lucru pentru implementarea Regulamentului UE 679/2016 - Applied GDPR. Working Tool for the Implementation of EU Regulation 679/2016 (Romanian Version), vol 1 Downloads
Daniela Simionovici, Daniela Irina Cireasa, Catalina Lungu and Marius Florian Dan
General Romanian Interest Representation in Brussels: an Initial Assessment of Romania s Lobbyng Potential in the View of Eu Membership (English Version), vol 1 Downloads
Edited by Zoe Onutu
Incursiune in contractele aleatorii. Renta viagera si intretinerea - Foray into Contracts. Life Annuity and Maintanance (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Alexandra Huidu
Institutiile Uniunii Europene in perioada Post Nisa. O perspectiva de drept constitutional - European Union’s Institutions in the Post Nisa Period. A Constitutional Law Perspective (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Madalina Virginia Antonescu
Institutiile Uniunii Europene in perioada Post Nisa. O perspectiva de drept constitutional - European Union’s Institutions in the Post Nisa Period. A Constitutional Law Perspective (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Madalina Virginia Antonescu
Libertatea de comunicare in spatiul european - Freedom of Communication in the European Space (Romanian Version), vol 1 Downloads
Sabin Taclit
Parchetul European - The European Public Prosecutor’s Office (Romanian Version), vol 1 Downloads
Vasile Păvăleanu
Politica europeana de vecinatate. Cazul Republicii Moldova si al Ucrainei - European Neighborhood Policy. The Case of the Republic Of Moldavia and Ukraine (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Doina Bordeianu
Principalele contracte de comert international - The Main International Trade Contracts (Romanian Version), vol 1 Downloads
Dumitriţa Nicoleta Florea
Raporturile patrimoniale dintre sotii romani avand aceeasi cetatenie domiciliati în strainatate - Romanian Patrimonial Relations Between the Spouses of the Same Nationality Living Abroad (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Ph.D. Nadia Cerasela Dariescu
Raporturile patrimoniale dintre sotii straini avand aceeasi cetatenie si cu domiciliul in Romania - Patrimonial Relations Between Foreign Spouses With the Same Nationality and Residence in Romania - (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Ph.D. Nadia Cerasela Dariescu
Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării versus etica biologică. Studiu de drept comparat - Medically Assisted Human Reproduction. Ethics of Incrimination versus Bioethics. A Comparative Law Study (Romanian Version), vol 1 Downloads
Alexandra Huidu
Rezerva succesorala. Cu comentarii privind proiectul Codului civil - Successional Reserve. Coments on the Civil Code Project (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Madalina Ioana Morariu
Sisteme electorale in societati divizate etnic - Electoral Systems in Ethnically Divided Societies (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by George Jiglau
Solutionarea diplomatica a diferendelor in dreptul international fluvial - Diplomatic Settlement of Disputes in International River Law (Romanian Version), vol 1 Downloads
Dan Alexandru Guna
Specificitatea reglementării diferendelor in cadrul organizatiilor economice - The specificity of dispute settlement in economic organizations (Romanian Version), vol 1 Downloads
Dan Alexandru Guna
Statut personal şi naţionalitate în dreptul internaţional privat - Personal Status and Nationality in Private International Law (Romanian Version), vol 1 Downloads
Aurora Ciucă
Teoria generala a obligatiilor. Curs universitar - General theory of obligations. University course (Romanian Version), vol 1 Downloads
Vasile Luha
Titularii dreptului de apel in cauzele penale - The Right to Appeal in Criminal Cases (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Mihaela Laura Pamfil
Uniunea europeana si organizatia internationala.Studiu comparativ de drept international - European Union and the International Organization (Romanian Version), vol 1 Downloads
Edited by Madalina Virginia Antonescu
Valori religioase protejate prin norme juridice - Religious values protected by legal norms (Romanian Version), vol 1 Downloads
Mihai Iulian Necula
Vespasian V. Pella şi idealul păcii prin drept - Vespasian V. Pella and the Ideal of Peace through Law (Romanian Version), vol 1 Downloads
Aurora Ciucă
Page updated 2024-02-27
Sorted by Name