EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században IV.

From Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management
Contact information at EDIRC.

Series data maintained by Alexandra Vécsey ().

Access Statistics for this chapter series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Professzionális futballvállalkozások mûködési sajátosságai Európában és Magyarországon Downloads
Dr. Nagy Imre Zoltán
A fiskális politika vállalati versenyképességgel kapcsolatos összefüggései Downloads
Dr. Parragh Bianka
Kis-és középvállalkozások versenyképességének empirikus vizsgálata Downloads
Borbás László
A családi vállalkozások megújulási lehetõségei szlovákiai fiatalok megítélése szerint Downloads
Ildiko Marosi
Nõi vállalkozók a XXI. században Downloads
Dr. Szekeres Valéria
Üzleti agilitás és versenyképesség a XXI. század vállalkozásainál Downloads
Varga János
A piackutatás mikro- és kisvállalkozások esetében - a kérdõíves kutatás kihívásai és tévhitei Downloads
Melinda Majláth
Kisvállalati marketingtervezés idõbeliségének a vizsgálata Downloads
Ferenc Katona
A helyi önkormányzatok eladósodásával járó kamatfizetési kötelezettség változása az ezredforduló után hazánkban és a visegrádi országokban Downloads
Agnes Csiszarik-Kocsir
Döntések vizsgálata klasszikus és fuzzy halmazelméleti megközelítésben tudásbázisú keretrendszer alkalmazásával Downloads
Dr. Szeghegyi Ágnes
Az IPAT egyenlettõl a bionómiáig Downloads
Dr. Tóth Gergely and Dr. Szigeti Cecília
A wellness, mint egészségmegõrzõ projekt lehetõségei a régiók fejlesztésében fogyasztói primer adatok tükrében Downloads
Dr. Fodor Mónika and Szilágyi Tibor Pál
A egészségvédelem, prevenció, wellness életfilozófia: összehasonlító kutatás magyar és román piacon Downloads
Dr. Fodor Mónika, Dr. Medvéné Dr. Szabad Katalin and Szilágyi Tibor Pál
Emberitõke-elemzés a felsõoktatásban oktatók körében Downloads
Petõné Dr. Csuka Ildikó
A minõség kérdése a felsõoktatás és a munkaerõpiac illeszkedésén keresztül Downloads
Petõné Dr. Csuka Ildikó
Kompetenciák és jutalmazás/javadalmazás az emberi erõforrás-menedzsmentben Downloads
Bárdos Ilona Kinga, Varga Erika and Dr. Szira Zoltán
Embervezényelt folyamatok: a tudásmegosztók fukarsága Downloads
Jolan Velencei
Kreativitásra vezet õ? Downloads
Derecskei Anita
Mediáció és a munka világa Downloads
Dr. Lovász Gabriella
Családi vállalkozások párhuzamos tervezésének fontossága Downloads
Bogáth Ágnes
Mit várnak el a nagyvállalatok a pályakezdõktõl? Downloads
Tóthné Téglás Tünde and Dr. Hlédik Erika
Az e-kereskedelem elvárásai a biometriával szemben Downloads
Õszi Arnold
Biztonságosan a Felhõben. A publikus felhõk biztonsági kérdései Downloads
Rubóczki Edit
Page updated 2017-11-03
Sorted by Page