EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research

2006 - 2017

Continued by Information and Communication Sciences Research.

From University of Bucharest, Faculty of Letters, Department of Information and Documentation Sciences
Bibliographic data for series maintained by Dr. Octavia-Luciana Madge ().

Access Statistics for this journal.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2017, issue 21

Îmbunătățirea calității serviciilor de relație cu publicul utilizator în cadrul Bibliotecii Institutului de Matematică „Simion Stoilow“ al Academiei Române pp. 5-22 Downloads
Elena Popescu
Așteptările utilizatorilor și acțiunile bibliotecilor universitare din România. O privire de ansamblu recentă pp. 41-47 Downloads
Dr. Octavia-Luciana Madge
Socio-metamorfoza bibliotecii academice pp. 57-62 Downloads
Alexandra Mihaela Ispas
Post-adevărul. Paradigme contemporane în construcția informației pp. 69-74 Downloads
Dr. Alexandra Crăciun
Mijloace tradiţionale de transport: din lumea tradiţională la universul digital pp. 81-87 Downloads
Dr. Constantin Ittu, Dr. Rodica Maria Volovici and Dr. Gudrun-Liane Ittu
Surse de informare şi documentare şi instrumente de lucru pentru predarea limbilor străine în România anilor 1960-1980 (II) pp. 97-101 Downloads
Dr. Brînduşa Nicolaescu
Restitutio Dumitru Caracostea. Documente de arhivă pp. 109-114 Downloads
Drd. Laura-Rodica Hîmpă

2016, issue 20

Biblioteci alternative. Profilul utilizatorilor Bibliotecii Urban Collectors din București pp. 5-27 Downloads
Dana Florentina Nicolae
Rolul actual al bibliotecarilor și provocări viitoare pentru bibliotecile universitare din România pp. 53-60 Downloads
Dr. Octavia-Luciana Madge
O perspectivă distinctă asupra cercetării bibliografice în epoca digitală (I) pp. 69-71 Downloads
Dr. Silvia-Adriana Tomescu
Ceva vechi alături de ceva nou: implicarea publicului în cercetarea și "scrierea" istoriei cu ajutorul Twitter pp. 77-83 Downloads
Cristina Ioana Roiu
Programul de Formare Continuă al Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" prin vizite documentare. O vizită documentară la Muzeul Cotroceni pp. 91-97 Downloads
Emanuela Florea-Paraipan
Surse de informare şi documentare şi instrumente de lucru pentru predarea limbilor străine în România anilor 1960-1980 (I) pp. 107-111 Downloads
Dr. Brînduşa Nicolaescu
Dimitrie Gusti şi Fundaţiile Culturale Regale (1922-1948). Documente de Arhivă* pp. 119-128 Downloads
Drd. Laura-Rodica Hîmpa

2015, issue 19

Reprezentarea cunoaşterii de la schemele de clasificare la Web-ul semantic (II) pp. 5-11 Downloads
Silvia-Adriana Tomescu
Biblioteca publică şi rolul ei în comunitate pp. 21-26 Downloads
Agnes Erich
Rolul bibliotecarilor în sprijinirea activității clinice și de cercetare din perspectiva medicilor pp. 33-38 Downloads
Octavia-Luciana Madge
Învăţământul biblioteconomic românesc modern pp. 45-51 Downloads
Elena Tîrziman
Învăţământul biblioteconomic la Universitatea din Oradea – o provocare neîmplinită pp. 61-64 Downloads
Claudia Pop
Marketingul valorilor culturale pp. 69-79 Downloads
Ionel Enache
De la codexurile prehispanice la gravurile inspirate de poeme pp. 93-100 Downloads
Gabriela Toma
Constantin Mavrocordat – promotor al culturii pp. 109-113 Downloads
Niculina Vârgolici and Ioana Vasiloiu
Arhive de ieri şi de azi pp. 121-124 Downloads
Ioana Vasiloiu
De la Amintiri de familie la Arhive digitale – Europeana și valențele educative ale colecțiilor sale digitale pp. 129-135 Downloads
Cristina Ioana Roiu
Lectura între estetic, etic şi empiric: o reinterpretare a literaturii distopice (I) pp. 145-151 Downloads
Brînduşa Nicolaescu
O lectură comparativă a discursurilor didactice (II) pp. 161-162 Downloads
Silvia-Adriana Tomescu

2014, issue 18

Reprezentarea cunoaşterii de la schemele de clasificare la Web-ul semantic (I) pp. 11-17 Downloads
Silvia-Adriana Tomescu
Biblioteca lui Constantin Brâncoveanu de la Hurez în lumina a 300 de ani de la trecerea în nefiinţă a sa pp. 27-31 Downloads
Agnes Erich
Perspective asupra reclamei în revista interbelică "Arta şi tehnica grafică" pp. 39-45 Downloads
Cristina Popescu
Din activitatea Fundaţiei Culturale Regale „Principele Carol” 1922-1948 Documente de arhivă (II) pp. 55-68 Downloads
Laura Rodica Hîmpă
Provocarea Facebook pentru bibliotecile publice din România pp. 83-88 Downloads
Octavia-Luciana Madge and Laura Coşerea
Comunicarea pe Facebook: Părerea studenţilor români de la specializarea ştiinţe ale informării şi documentării despre utilizarea reţelei Facebook de către bibliotecile universitare pp. 95-100 Downloads
Octavia-Luciana Madge, Laura Coşerea and Ana-Maria Modan
Recitindu-l pe Norman Manea: Harta imaginară de-a lungul întregii opere pp. 107-114 Downloads
Brînduşa Nicolaescu
O lectură comparativă a discursurilor didactice (I) pp. 123-126 Downloads
Silvia-Adriana Tomescu

2013, issue 17

Probleme noi (şi vechi) ale învăţământului biblioteconomic şi ale bibliotecilor pp. 13-20 Downloads
Ionel Enache
Instruirea bibliotecarilor medicali în domeniul serviciilor de informare bazate pe dovezi: un model de învăţare activă pp. 29-46 Downloads
Huriye Çolaklar and Işıl İlknur Sert
Rolul bibliotecii universitare în eficientizarea utilizării resurselor electronice pp. 65-74 Downloads
Agnes Erich
Biblioteca Facultăţii de Litere din Bucureşti la 150 de ani de la întemeierea instituţiei – 1863-2013 pp. 85-95 Downloads
Octavia-Luciana Madge
Din activitatea Fundaţiei culturale regale „Principele Carol” 1922-1948 Documente de arhivă (I) pp. 109-127 Downloads
Laura Rodica Hîmpă

2012, issue 16

Sisteme de management al bibliotecilor pp. 13-25 Downloads
Ionel Enache
Funcţia de director de bibliotecă în societatea informaţională: dezvoltare pe această temă pp. 39-49 Downloads
Arja Mäntykangas
Cadru pentru crearea unei culturi a învăţării şi a partajării cunoaşterii în biblioteci şi servicii de informare pp. 61-75 Downloads
Octavia-Luciana Madge
Învăţământul biblioteconomic românesc la distanţă. Contextul actual şi posibile soluţii pp. 91-108 Downloads
Silvia-Adriana Tomescu
Cultura informaţiei – o nouă abordare în sprijinul dezvoltării abilităţilor didactice pp. 126-132 Downloads
Agnes Erich and Cristina Popescu
Chiliile româneşti de la Muntele Athos în secolele XIX–XXI.. Documente de arhivă pp. 141-179 Downloads
Adina Berciu-Drăghicescu

2011, issue 15

Bibliotecă şi învăţământ pp. 13-19 Downloads
Gheorghe Buluţă
Biblioteca Naţională a României - un nou sediu - un nou început pp. 28-35 Downloads
Elena Tîrziman
Publicul, mass-media şi biblioteca pp. 44-52 Downloads
Sultana Craia
Educaţia permanentă, realitate a societăţii informaţionale pp. 62-69 Downloads
Cristina Popescu
Câteva principii mediologice pp. 77-87 Downloads
Alexandra Crăciun
Practica de bibliotecă şi informare bazată pe dovezi pp. 100-106 Downloads
Octavia-Luciana Madge
Soluţii integrate pentru biblioteci: implementarea sistemului RFID pp. 113-119 Downloads
Simona Gheorghe
365 de ani de la tipărirea Pravilei lui Vasile Lupu (1646) pp. 127-131 Downloads
Agnes Erich
Fârşeroţi, Moscopoleni, Meglenoromâni - Valorificarea on-line a patromoniului cultural pp. 139-144 Downloads
Adina Berciu, Octavia-Luciana Madge and Virgil Coman
Page updated 2024-03-31