EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Journal of Innovative Business and Management

2013 - 2017

Current editor(s): dr.Rasto Ovin

From DOBA Faculty
Contact information at EDIRC.

Series data maintained by Tatjana Gorjup Hlade ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 9, issue 1, 2017

Ordnungsdefizite in Marktwirtschaften: 50 Jahre Forschungsseminar Radein Downloads
Hans Jörg Thieme
Dejavniki, ki vplivajo na pogostost in višino prejete napitnine: analiza predhodnih raziskav Downloads
Andrej Raspor
Učinkovita raba virov financiranja komunalne infrastrukture za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti Downloads
Zdenka Radek
Priprava spletne oglaševalske akcije na iskalniku Bing Downloads
Tina Vukasović and Henrik Söke
Student motivation for enrolling in public relations studies and their perception of the public relations profession and study in Croatia Downloads
Boris Hajoš

Volume 8, issue 2, 2016

Izhodišča za pripravo spletne oglaševalske akcije Downloads
Tina Vukasović and Henrik Söke
Organizacijska kultura in klima v storitvenem podjetju Downloads
Tina Škerget
Konkretizacija nekaterih dilem delodajalca po prejemu Sklepa o izvršbi za delavca Downloads
Ksenija Saje
Primer izboljšave trajnostnega ravnanja z naravnimi viri Downloads
Vesna Kavre and Tomislav Rozman
Marketing perspectives in sustainable tourism Montenegro Downloads
Darko Lacmanović

Volume 7, issue 2, 2015

Analiza in zasnova programske rešitve vodenja evidenc na uradu Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov Downloads
Miran Skobe and Tomislav Rozman
Ukrepi za zmanjšanje zdravstvenega absentizma v Finančni upravi Republike Slovenije Downloads
Vanja Tajnšek and Andrej Raspor
Prednosti in izzivi virtualne mobilnosti Downloads
Nataša Ritonija and Anita Maček
Izobraževanje delavcev – med pravico in dolžnostjo Downloads
Ksenija Saje
Intervju z dekanom DOBA Fakultete profesorjem Rastom Ovinom Downloads
Petra Cajnko
Družbena odgovornost prakse odnosov z javnostmi za vključevanje deležnikov Downloads
Pedja Ašanin Gole

Volume 7, issue 1, 2015

Brezposelnost v Sloveniji z vidika insider-outsider teorije Downloads
Nuša Lazar and Rasto Ovin
Gibanje napitnin v prihodkih natakarjev in krupjejev Downloads
Andrej Raspor
Ali podjetje s področja informacijskih tehnologij prav tako potrebuje sistem CRM? Downloads
Špela Turšič and Tomislav Rozman
The Happiness Model Downloads
Vesna Leme
Inicijalno definiranje ponude proizvoda kroz zadovoljstvo potrošača Downloads
Tina Vukasović and Nives Mikulić

Volume 6, issue 3, 2014

Motivacijski dejavniki v javni organizaciji v času varčevalnih ukrepov Downloads
Tatjana Uršič and Metka Nežič
Dejavniki odločanja in zvestobe potrošnikov v procesu nakupa izdelkov izbrane blagovne znamke Downloads
Tina Vukasović and Vanja Junc
Uvedba virtualnega učnega okolja na Srednji šoli Doba Downloads
Andreja Markač Hleb
Mogu li business intelligence alati pokrenuti mala i srednja poduzeća u republici Hrvatskoj? Downloads
Borko Mikić and Tomislav Rozman
Pomen menedzmenta znanja za razvoj inovacij v slovenskih podjetjih Downloads
Tina Vukasović and Klemen Godicelj
Finančna ocena naložbene priložnosti z uporabo dinamičnih metod neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti na primeru vlaganja v komunalno infrastrukturo Downloads
Zdenka Radek
Menedzment intelektualne lastnine za mlade podjetnike Downloads
Nina Ošlak

Volume 6, issue 1-2, 2014

Povezanost zadovoljstva zaposlenih z odnosom do kakovosti kot dela organizacijske klime v izbrani organizaciji Downloads
Dominik Žužman and Irena Žužman
Pomembna znanja in sposobnosti, ki odlikujejo uspešnega tržnika Downloads
Tina Vukasović
Poznavanje poslanstva, vizije in vrednot organizacije kot dobra podlaga za doseganje njene uspešnosti Downloads
Danijela Miladinović
Dejavniki marketinške kulture in zadovoljstvo udeležencev organizacij – trgovinska dejavnost Downloads
Ivan Ropar and Melita Moretti
Organizacijska klima v obravnavani organizaciji Downloads
Dominik Žužman, Irena Žužman and Melita Moretti

Volume 5, issue 1, 2013

Worldwide converging developments in distance education Downloads
Herman van den Bosch
Page updated 2017-09-29