EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна «Проблемы экономики транспорта»

2011 - 2015

From:
CyberLeninka
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka (). This e-mail address is bad, please contact .

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2015, issue 10

Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій у розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом pp. 7-14 Downloads
О. М. Гненний
Заходи наближення продуктивності залізниць України до рівня країн-лідерів міжнародного союзу залізниць pp. 15-25 Downloads
Г. Д. Ейтутіс, В. М. Карпов and О. І. Никифорук
Фактори конкурентоспроможності залізничного транспорту України pp. 26-39 Downloads
О. М. Стасюк
Нові підходи щодо оцінювання ефективного функціонування пасажирських перевезень в далекому сполученні pp. 40-44 Downloads
І. М. Аксьонов and К. М. Разумова
Щодо питання удосконалення системи управління інфраструктурою залізничного транспорту в умовах ринку pp. 45-49 Downloads
В. О. Задоя
Можливі моделі реформування залізничного транспорту України pp. 50-58 Downloads
О. П. Пінчук
Принципи формування інфраструктурної складової для побудови пасажирських залізничних тарифів pp. 59-64 Downloads
Т. Ю. Чаркіна
Методичні рекомендації щодо вибору транспортного засобу в логістиці підприємств pp. 65-72 Downloads
В. Ю. Божанова and О. О. Жукова
Формування майнового комплексу залізниць в умовах реформування Укрзалізниці pp. 73-76 Downloads
Л. А. Шило, У. А. Груберт and О. В. Чорновіл
Развитие интерактивного маркетинга как основа совершенствования процесса предоставления сервисной услуги pp. 77-86 Downloads
Т. С. Мельник and О. В. Христофор
Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності вантажних залізничних перевезень pp. 87-92 Downloads
Л. А. Шило, І. Л. Добровольська and Г. С. П’ятигорець
Особливості оподаткування прибутку залізниці в умовах акціонування pp. 93-98 Downloads
Г. С. П’ятигорець
Діяльність підприємств туристичної галузі з урахуванням регіональних особливостей розвитку транспортного туризму pp. 99-104 Downloads
В. І. Копитко
Основні напрями оцінки економічної стійкості дп «Придніпровська залізниця» pp. 105-113 Downloads
І. І. Рекун
Проблеми впровадження міжнародних і регіональних стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту pp. 114-118 Downloads
В. В. Железняк and Х. Ю. Кіржа
Економіко-математичне моделювання в підвищенні ефективності функціонування залізничного транспорту pp. 119-123 Downloads
М. І. Міщенко

2015, issue 9

Аналіз ефективності курсування окремого денного швидкісного поїзда pp. 13-18 Downloads
Ю. С. Бараш and О. О. Матусевич
Удосконалення теоретико-методичних засад управління конкурентоспроможністю підприємства та оцінки його конкурентного статусу pp. 19-29 Downloads
Т. С. Мельник
Методологічне обґрунтування поведінки потенційних пасажирів на залізничному транспорті pp. 30-39 Downloads
О. В. Христофор
Логістичні моделі прогнозування потреби в матеріальних ресурсах підприємств залізничного транспорту pp. 40-44 Downloads
М. І. Міщенко
Економіко-інноваційна ефективність розподілу інвестиційних ресурсів на відтворення технічних засобів колійного господарства pp. 45-49 Downloads
М. П. Сінгаєвська
Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика pp. 50-54 Downloads
В. В. Бобиль and М. С. Корнілєнко
Стратегічні напрямки розвитку інноваційного потенціалу Пат «Укрзалізниця» pp. 55-59 Downloads
Г. В. Омельчак
Стан сучасної системи забезпечення якості перевізного процесу залізниць pp. 60-64 Downloads
В. В. Кассір and І. В. Барвіненко
Дослідження питання форм та систем оплати праці pp. 65-70 Downloads
Н. О. Божок and Н. В. Баланович
Теоретичні аспекти взаємодії залізничного транспорту та регіонального суб’єкта pp. 71-76 Downloads
В. О. Задоя
Використання міжнародної фінансової та технічної допомоги як чинник економічного розвитку та реформування дорожньо-транспортного комплексу України pp. 77-83 Downloads
В. В. Кассір and С. В. Кравцова
Важливість розвитку залізничного туризму в Україні в сучасних соціально-економічних умовах pp. 84-90 Downloads
Л. В. Марценюк
Система материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта pp. 91-95 Downloads
Л. А. Шило and О. М. Тимощенко
Удосконалення мотивації праці в умовах акціонування залізниці pp. 96-100 Downloads
М. П. Сначов, О. О. Зелинська, І. М. Ломтєва and Т. М. Штоколова
Особливості фінансування діяльності залізниці в умовах акціонування pp. 101-104 Downloads
М. П. Сначов, І. М. Ломтєва, І. О. Рогожина, Л. В. Дегальцева and Г. М. Фрунза
Проблеми оновлення тягового рухомого складу та оцінка ефективності інвестиційних проектів у локомотивному господарстві pp. 105-112 Downloads
О. М. Гненний and А. В. Вишнякова
Необхідність визначення шляхів оптимізації витрат на залізничному транспорті в умовах реформування pp. 113-117 Downloads
Г. С. П’ятигорець and Ю. К. Пилипенко
Бюджетування в системі управління запасами залізничного транспорту pp. 118-123 Downloads
О. А. Топоркова and Л. О. Гунько
Економіко-технологічні моделі аналізу й управління експлуатацією парків електричних двигунів залізничних стрілочних переводів pp. 129-137 Downloads
В. В. Скалозуб, В. М. Осовик and І. В. Клименко

2014, issue 8

Розвиток залізничного туризму в Україні pp. 7-11 Downloads
Ю. С. Бараш, А. О. Кравченко and О. С. Яснецов
Управлінська модель домінуючої організації на ринку транспортних послуг pp. 12-17 Downloads
М. І. Міщенко and Т. В. Полішко
Запровадження анализу задоволеності споживачів для досягнення стратегічних цілей пасажирського сектору залізничного транспорту pp. 18-30 Downloads
Т. С. Мельник
Системний підхід до оцінки внутрішнього потенціалу і конкурентоспроможності залізничного транспорту як основа створення збалансованої системи показників pp. 31-41 Downloads
О. В. Христофор
Методичний підхід щодо визначення раціональної зони курсування окремого денного швидкісного поїзда pp. 42-47 Downloads
Ю. С. Бараш and О. О. Матусевич
Сутність економічної категорії ефективності та визначення її на транспорті pp. 48-55 Downloads
Х. В. Кравченко
До питання про проблеми у функціонуванні та розвитку підприємств туристичної сфери pp. 56-62 Downloads
Л. А. Дяченко
Стан і Проблеми конкурентоспроможності підприємств України в умовах невизначенності зовнішнього середовища pp. 63-69 Downloads
Г. В. Омельчак
Методичний підхід щодо оптимізації діяльності міських пасажирських перевезень pp. 70-77 Downloads
Ю. С. Бараш and Ю. П. Адамян
Дослідження сучасного стану парку пасажирських вагонів pp. 78-87 Downloads
Н. О. Божок, Ю. В. Булгакова and А. Л. Пуларія
Перспективи розвитку взаємодії Укрзалізниці і регіональних державних суб'єктів управління pp. 88-94 Downloads
В. О. Задоя
Організаційно-економічні основи планування відтворення основних фондів колійного господарства pp. 95-100 Downloads
М. П. Сінгаєвська and Т. В. Полішко

2014, issue 7

Ways to overcome the problems of intangible assets accounting of the Ukrainian enterprises pp. 7-11 Downloads
Yu.S. Barash, Yu.V. Bulhakova, Bozhok N.O. and Holovko F.P.
Економічна ефективність курсування високошвидкісних поїздів в Україні pp. 12-22 Downloads
Бараш Ю.С., Полішко Т.В. and Момот А.В.
Roles and functions of the transportation process participants and features of their relations under conditions of the industry reforming pp. 23-28 Downloads
Blyzniuk T.M.
Управління ризиками «Хмарних» технологій у системі ризик-менеджменту банку pp. 29-36 Downloads
Бобиль В.В.
До питання оцінки економічної ефективності інвестиційних програм pp. 37-46 Downloads
Гненний О.М. and Чернова Н.С.
Еколого-економічні заходи стабілізації та поліпшення стану довкілля на залізничному транспорті pp. 47-53 Downloads
Зеленько Ю.В. and Мямлін С.В.
Формування системи показників сталого розвитку підрозділів залізничного транспорту pp. 54-60 Downloads
Харченко О.І.
The modeling of economic efficiency of products carriage-building plant in conditions of dynamic pricing pp. 61-66 Downloads
Myamlin S. and Baranovskiy D.
Логістичне управління в системі обліку запасів pp. 67-73 Downloads
Топоркова О.А. and Желудович О.А.
Удосконалена класифікація пасажирських поїздів в Україні pp. 74-79 Downloads
Чаркіна Т.Ю.
Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в умовах євроінтеграції pp. 80-87 Downloads
Головкова Л.С. and Омельчак Г.В.
Методичний підхід щодо визначення ефективності функціонування окремого приміського пасажирського поїзда pp. 88-100 Downloads
Бараш Ю.С., Сначов М. П., Матусевич О.О. and Кравченко Х.В.
Page updated 2020-05-03