EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

FE rapport

From University of Gothenburg, Department of Business Administration
Dept of Business Adminstration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Box 610, SE 405 30 Göteborg, Sweden.
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Maria Persson ().

Access Statistics for this working paper series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2021-422: Vägar till hållbar tillväxt – En förstudie om framtidens upplevelseindustri i Västsverige Downloads
Ola Bergström
2014-421: Omställningskompetens i detaljhandeln - Företagens erfarenheter av uppsägningar Downloads
Rebecka Arman and Ola Bergström
2012-420: HR-utveckling på sjukhus Downloads
Gill Widell
2010-419: Godstransportköpares attityder, värderingar, intentioner och faktiska beteende Downloads
Elisabeth Karlsson
2010-418: Hotell och Human Resource Management: Har de en gemensam framtid? Downloads
Mette Sandoff
2008-417: Trespassing entrepreneurship – bridging business and community development Downloads
Björn Trägårdh
2008-416: Efter lönesamhället - Om glesbygden som framtidsmodell Downloads
Björn Trägårdh
2008-415: Affärsstrukturer och entreprenörskap – New Builders Downloads
Svante Leijon and Arne Söderbom
2008-414: Kan du strunta i P/e-talet?– P/e-talets användbarhet för prediktion av aktiers avkastning: En studie på den svenska aktiemarknaden under perioden 1979-2006 Downloads
Anders Axvärn
2008-413: Investeringar i kraftvärme – Ekonomiska och miljömässiga fördelar Downloads
Göran Bergendahl
2007-412: Reglering med intäktstak - incitament på kort och lång sikt Downloads
Björn Lantz
2006-411: New Cleaners – nytt ledarskap med konsekvenser Downloads
Svante Leijon and Arne Söderbom
2005-410: Svenska nätbolags syn på nätnyttomodellen 2005 Downloads
Björn Lantz
2005-409: Mervärde av jämställda löner? Utvärdering av JämO-projektet ”Project on Equal Pay” Downloads
Freddy Hällsten and Staffan Gran
2005-408: Two-part pricing under revenue cap regulation Downloads
Björn Lantz
2005-407: Incitamentsreglering av monopol med styckvis linjär approximation av efterfrågan Downloads
Björn Lantz
2004-406: Modeller för internprissättning: Re-analys av experimentella tester Downloads
Björn Lantz
2004-405: Kunskapsintegration i fusioner Downloads
Bjorn Alarik
2004-404: Monopolreglering med nätnyttomodellens princip – modellkalibrering och incitament Downloads
Björn Lantz
2004-403: Svenska nätbolags syn på nätnyttomodellen Downloads
Björn Lantz
2003-402: Investment in Electronic Commerce - A Real Options Approach Downloads
Göran Bergendahl
2003-401: Ideella organisationer i välfärdssystemet – exemplet ICK Downloads
Christian Jensen and Mikael Löfström
2003-400: Nätverksorganisering och kulturell styrning av marknaden Studie av den iranska traditionella ”Bazaaren” Downloads
Ahmad Ahmadi
2003-399: Förändring och överföring av kompetens inom ett industriföretag – ett komplext interaktivt ingenjörsarbete Downloads
Henrik Hansson
2003-398: Nätnyttomodellens regleringsprincip – En kritisk analys med fokus på samhällsekonomisk effektivitet på kort och lång sikt Downloads
Björn Lantz
2003-397: E-handel med resor. Bokning och köp av resor på Internet – konsumenters attityder och upplevda risker Downloads
Annika Hallberg, Anne Eriksson and Petra Olsson
2003-396: The entrepreneurial process: An institutional perspective Downloads
Ahmad Ahmadi
2002-395: Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Downloads
Elisabeth Karlsson and Peter Rosén
2002-394: The Dilemma with ICT in Educational organisations Downloads
Östen Ohlsson, Martin Selander, Ulla Eriksson-Zetterquist, Henrik Hansson and Mikael Löfström
2002-393: Chefskap och generationsskifte - en pilotstudie inom Västra Götalandsregionen Downloads
Ewa Wikström and Rikard Eriksson
2002-392: Software Innovativeness - Knowledge Acquisition, External Linkages and Firm Developmental Processes Downloads
Gary Jordan and Esbjörn Segelod
2002-391: The Use and Importance of External Sources of Knowledge in the Software Development Process Downloads
Esbjörn Segelod and Gary Jordan
2002-390: From quasars to bus stops and numbers – how a time-network is used and organised within accounting practice Downloads
Ann-Christine Frandsen
2002-389: Investment in Electronic Commerce: Financial Perspectives and Profit Conditions Downloads
Göran Bergendahl
2002-388: Organisering av samverkan i Grästorp 5S och Kärra-Rödbo Downloads
Margareta Damm, Mikael Löfström and Martin Selander
2002-387: Internprissättning i svenska börsnoterade bolag Downloads
Björn Lantz, Andreas Ceder and Jonas Larsson
2002-386: Leva med psoriasis - att lära känna och förhålla sig till det främmande Downloads
Ann-Christine Frandsen
2002-365: Leveransalternativ för e-handel med dagligvaror Downloads
Elisabeth Karlsson and Peter Rosén
2001-385: DELTA – ett samverkansförsök mellan offentliga organisationer Downloads
Mikael Löfström, Martin Selander, Kajsa Lindberg and Ewa Wikström
2001-384: Disciplining practices in schools and prisons Downloads
Mette Sandoff and Gill Widell
2001-383: Hur utvecklas kompetens i små företag? Uppfattningar om kompetensutveckling hos småföretagare i Göteborgsregionen Downloads
Ahmad Ahmadi, Per-Ola Börnfelt and Gill Widell
2001-382: Beslutsunderlag i svenska energiföretag Kalkylpraxis, prissättning och strategier för ledningsburen energi Downloads
Peter Svahn
2001-381: Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter Downloads
Svante Leijon and Vedran Omanovic
2001-380: Customer Oriented Product Development? An exploratory study of four Swedish SME’s Downloads
Karin M. Ekström and MariAnne Karlsson
2001-379: Application of Price Bundling Strategies in Retail Banking in Europe Downloads
Merja Mankila
2000-378: From M-form to N-form: The Structure of Multinational Corporations Downloads
Bjorn Alarik
2000-377: Svenska normsättare på redovisningsområdet – institutionella och politiska aspekter Downloads
Ulla Törnqvist, Marie Lumsden and Jan Marton
2000-376: Enkätstudie om drivkrafter bakom strukturförändringar i elleverantörsbranschen - En resultatsammanställning Downloads
Anders Sandoff
2000-375: KNOWLEDGE MANAGEMENT Hur svenska multinationella företag tillvaratar och sprider sina kunskaper Downloads
Bjorn Alarik and Andreas Diedrich
2000-374: Likriktning av hotellverksamhet – uttryck och konsekvenser Downloads
Mette Sandoff
1999-373: Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt Downloads
Anders Sandoff and Catarina Tholin
1999-372: Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning Downloads
Peter Rosén
1999-371: Energitjänsters betydelse på en avreglerad energimarknad: en kartläggning av energiföretagens energitjänstverksamhet i Sverige och Storbritannien Downloads
Mats Strid and Mikael Bergmasth
1999-370: Effekter av internationell turism på konsumenters inköpsmönster och attityder till produkter Downloads
Annika Hallberg
1999-369: Kort samverkan kring lång arbetslöshet - utvärdering av NOVA-projektet i Alingsås kommun Downloads
Henrik Hansson and Björn Trägårdh
1999-368: Logistikkanaler för livsmedel - en förstudie Downloads
Elisabeth Karlsson
1999-367: Price Bundling Theory Applied to Retail Banking Downloads
Merja Mankila
1998-366: Ett förslag till lösning på internprissättningsproblemet och problemet med bilaterala monopol Downloads
Björn Lantz
1998-365: Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics Downloads
Stefan Schiller
1998-363: Dynamisk sammanhållning - kommunikation i kulturprojektet Röda Sten Downloads
Ewa Wikström
1998-361: Från kompetensöverföring till organisatoriskt lärande - en studie av kompetensöverföring vid Stena Lines förvärvande av Sealink British Ferries Downloads
Mikael Löfström and Anders Örtenblad
1998-360: Arbete, självinsikt eller tillbaka till gå? Utvärdering av kulturarbetarprojektet Downloads
Björn Trägårdh and Henrik Hansson
Page updated 2023-11-25
Sorted by number, 4d-year left