EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Working Papers

From Silesian University, School of Business Administration
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by David Jančar ().

Access Statistics for this working paper series.
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


74: Faktory ovlivňující chování návštěvníků na webových stránkách Downloads
Tereza Ikášová
73: Přehled tradičních motivačních teorií Downloads
Kamila Turečková and Ivona Buryová
72: The Opportunities of Using the Metaverse from a Business Perspective Downloads
Radka Bauerová, Ondřej Mikšík, Lucie Vavrušková, Kateřina Gavendová, Veronika Haladejová and Pavel Vavruška
71: Nepřeskočitelnost reklamy v kontextu výkonnostního marketingu: literární rešerše a definování designu experimentu Downloads
Radka Bauerová, Veronika Braciníková, Tereza Ikášová, Dominik Švarc and Lucie Vavrušková
70: Loajalita zákazníků v e-commerce Downloads
Daniel Kvíčala and Halina Starzyczná
69: Vybrané prvky manažerského rozhodování a jejich vazba na ziskovost podniků zpracovatelského průmyslu v České republice Downloads
Markéta Šeligová
68: Znalosti účetnictví studentů Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Downloads
Ivana Koštuříková
67: Determinants of Liquidity in Selected CEE Countries Downloads
Pavla Klepková Vodová
66: Accounting profession by the view of School of Business Administration students Downloads
Ivana Koštuříková, Markéta Šeligová and Beáta Blechová
65: Vnímání daně z nemovitých věcí v ČR Downloads
Šárka Sobotovičová
64: How Does Bancassurance Work in Financial Practice Within the Financial Group Société Générale Group in Selected Countries? Downloads
Lenka Přečková
63: Prediktory působící na akceptaci online nakupování potravin Downloads
Radka Bauerová and Martin Klepek
62: Microeconomics of tourism among selected CEE countries: What influences profitability in a case of those profitable firms? Downloads
Tomas Heryan
61: Ekonomická gramotnost podnikatele Downloads
Šárka Čemerková and Liběna Čespivová
60: Likvidita obcí Moravskoslezského kraje Downloads
Ingrid Majerová, Irena Szarowská, Radim Dolák, Marian Lebiedzik, Tomáš Pražák, Jarmila Šebestová and Dominik Vymetal
59: Je krytí závazků problémem obcí Moravskoslezského kraje? Downloads
Ingrid Majerová, Irena Szarowská, Radim Dolák, Marian Lebiedzik, Tomáš Pražák, Jarmila Šebestová and Dominik Vymetal
58: Aplikace behaviorální ekonomie v marketingovém mixu Downloads
Radka Kubalová and Martin Klepek
57: Diagram bodu zvratu v podnikové ekonomice Downloads
Karel Stelmach, Žaneta Rylková and Werner Bernatík
56: Problematika zadluženosti municipalit na příkladu obcí Moravskoslezského kraje Downloads
Ingrid Majerová, Irena Szarowská, Radim Dolák, Marian Lebiedzik, Tomáš Pražák, Jarmila Šebestová and Dominik Vymetal
55: The differences in degree of identification with the brands among generations Downloads
Veronika Braciníková and Kateřina Matušínská
54: Vliv změn v systému nemocenského pojištění na zaměstnanost v moravských krajích České republiky Downloads
Ivana Koštuříková
53: The Study of the Effects of Exchange Rates on the Stock Companies in the Eurozone's Petrochemical Industry Downloads
Jana Šimáková
52: Differences in Efficiency between Banks in Financial Conglomerates and other Banks in the Banking Sectors in Visegrad Countries Downloads
Iveta Palečková
51: Past and Future Research Trends of Regional Brands with Accent to Technology Downloads
Michal Stoklasa and Eva Pitrunová
50: Měření příjmové nerovnosti prostřednictvím metody směrodatné odchylky Downloads
Kamila Tureckova
49: Effect of Motivational Structures on the Formation of Visions of the Y Generation´s Professionals Downloads
Dagmar Svobodová
48: The impact of occupancy in collective accommodation establishments on the selected macroeconomic variables in the Czech Republic in the period 2001 - 2015 Downloads
Patrik Kajzar and Klára Václavínková
47: Řízení vztahů se zákazníky CRM Downloads
Adéla Chromčáková and Halina Starzyczná
46: Faktory zákaznické angažovanosti ke značkám v prostředí sociálních sítí v ČR Downloads
Martin Klepek
44: The Theoretical Framework for the Application of the TAM in Online Grocery Shopping Downloads
Radka Bauerová and Martin Klepek
43: The Effect of Financial Ratios on the Stock Price Development Downloads
Tomáš Pražák and Daniel Stavarek
42: Role of the Exchange Rates in the Stock Price Development of Companies in Chemical Industry Downloads
Jana Šimáková and Nikola Rusková
41: A Model of a Liberally Conservative Approach to Negotiation in Public Administration Downloads
Dagmar Svobodová
40: Uplatnění DPH v zemích OECD Downloads
Šárka Sobotovičová
39: Marketing Approach in Financial Services Area Downloads
Veronika Braciníková and Kateřina Matušínská
38: Účastnický potenciál eventů - "Kolo pro život 2016" Downloads
Jiří Helešic
37: Consumer Ethnocentrism of Moravian-Silesian Region: Comparison of CETSCALE Research 2013/17 Downloads
Michal Stoklasa
35: Competitive Strategies: A New Perspective on the Internationalization of the Czech Enterprises Downloads
Šárka Zapletalová
34: Evaluation of selected statistical indicators in balneological care in the Czech Republic in 2002 – 2014 Downloads
Patrik Kajzar and Klára Václavínková
33: Assessing the Exchange Rate Sensitivity of Bilateral Agricultural Trade in Visegrad Countries Downloads
Jana Šimáková
32: Rekapitulace jednoduchého účetnictví rok 2016 Downloads
Iris Šimíková
30: Quality of Public Finance and Economic Growth in the Czech Republic Downloads
Irena Szarowská
29: The Formalization of a Generic Trading Company Model Using Software Agents as Active Elements Downloads
Dominik Vymetal and Sohei Ito
28: The competition analysis in the field of corporate income tax in the EU Downloads
Beáta Blechová
27: European lending channel: differences in transmission mechanisms due to the global financial crisis Downloads
Tomas Heryan, Panayiotis Tzeremes and Roman Matousek
26: Vybrané metody ekonomicko-geografické analýzy národohospodářských sektorů Downloads
Kamila Tureckova and Stanislav Martinát
25: Factors influencing marketing communication perception by singles in Czech Republic Downloads
Martin Klepek and Kateřina Matušínská
24: Banking Stability Index: New EU countries after Ten Years of Membership Downloads
Kristína Kočišová and Daniel Stavarek
22: Position of the Government in Relation to Corporate Social Responsibility Downloads
Pavel Adámek
21: Osobnostní typy studentů Hotelnictví SU OPF v Karviné podle temperamentu s rozložením kognitivních funkcí Downloads
Dagmar Svobodová
20: Factors Affecting Sensitivity of Czech and Slovak Commercial Banks to Bank Run Downloads
Pavla Klepková Vodová and Daniel Stavarek
19: Simulation Methods Comparison in Business Process Domain Downloads
Roman Šperka
18: Internationalization Process of Entrepreneurial Activities: A Comparative Study of Czech Companies Downloads
Šárka Zapletalová
16: An Overview of Migration in the Czech Republic and Germany until 2013 Downloads
Hanne-Lore Bobáková and Martina Chylková
14: E-learning jako moderní forma vzdělávání zaměstnanců Downloads
Radim Dolák
13: Impact of a Financial Transaction Tax on a Financial Market Downloads
Roman Šperka and Irena Szarowská
12: Banking efficiency in the Czech Republic and Slovakia using the DEA Window Analysis Downloads
Iveta Palečková
11: Koučování jako pomáhající profese Downloads
Dagmar Svobodová
10: Quaternary sector and extended sectoral structure of the economy in the selected European countries Downloads
Kamila Tureckova and Stanislav Martinát
9: Lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy Downloads
Patrik Kajzar
8: Socializace vysokoškolských studentů hodnotovou orientací subkultur a hnutí mládeže Downloads
Dagmar Svobodová
7: Linkages of Macroeconomic Indicators of Competitiveness on the Example of Export and Transformational Performance in Selected Countries of the Visegrad Group Plus Downloads
Jan Nevima and Ingrid Majerová
5: Decomposition of Unemployment: The Case of the Visegrad group countries Downloads
Michal Tvrdoň
4: Application of ß – Convergence Approach in Visegrad Four Regions Downloads
Jan Nevima and Ingrid Majerová
3: Comparison of monetary policy effects on lending channel in EMU and non-EMU countries: Evidence from period 1999-2012 Downloads
Tomas Heryan, Iveta Palečková and Nemanja Radić
2: Profesní cíle jako nástroj k rozvoji zaměstnatelnosti budoucích absolventů SU OPF Karviná Downloads
Dagmar Svobodová
1: The Effect of the Exchange Rate on Industry-Level Trade Flows in Czechia Downloads
Jana Šimáková and Daniel Stavarek
Page updated 2024-05-17
Sorted by number, numeric