EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Details about Eduard Vasilev Marinov

E-mail:
Homepage:http://emarinov.wordpress.com
Postal address:6 Gerlovo Str., 1504 Sofia, Bulgara
Workplace:Department of Economics, New Bulgarian University, (more information at EDIRC)
Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, (more information at EDIRC)

Access statistics for papers by Eduard Vasilev Marinov.

Last updated 2021-11-08. Update your information in the RePEc Author Service.

Short-id: pma1942


Jump to Journal Articles Edited books

Working Papers

2017

 1. Bulgaria And Romania Trade with Sub-Saharan Africa: A Comparison
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 2. Bulgaria’s Trade Relations with the Main Partners in Sub-Saharan Africa – Trends and Prospects
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 3. България и Споразуменията за преференциална търговия на ЕС
  (Bulgaria and EU PTAs)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 4. Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка
  (Opportunities and Prospects for Bulgarian Trade Relations with the Sub-Saharan Africa Countries (in Bulgarian, with an extended resume in English))
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 5. Външнотърговските отношения на България
  (Bulgarian International Trade Relations)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (2)
 6. Географска структура на търговията на България със Субсахарска Африка
  (Direction of Bulgarian Trade with Sub-Saharan Africa)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 7. Конкурентни ниши за българския износ в Субсахарска Африка
  (Competitive niches for Bulgarian exports to Sub-Saharan Africa)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 8. Осъществява ли България ползите от преференциалните търговски договорености на Европейския съюз?
  (Does Bulgaria Utilise the Benefits of EU’s Preferential Trade Agreements?)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 9. Търговията със Субсахарска Африка според българските фирми
  (Trade with Sub-Saharan Africa according to Bulgarian Companies)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 10. Търговски отношения на България с основните партньори от Субсахарска Африка – тенденции и перспективи
  (Bulgaria’s Trade Relations with the Main Partners in Sub-Saharan Africa – Trends and Prospects)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
  See also Journal Article in Economics 21 (2017)

2016

 1. Economic Effects of Open Access to Scientific Publications
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 2. Economic Partnership Agreements and the Complex Framework of Regional Integration in Africa
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 3. Trade Relations between Central and Eastern European and Sub-Saharan African Countries
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 4. Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: нагласи на българските фирми
  (Bulgaria’s Trade Relations with Sub-Saharan Africa Countries: Bulgarian enterprises attitudes)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 5. Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: тенденции и перспективи
  (Bulgarian International Trade with Sub-Saharan African countries: Trends and Prospects)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 6. Защо България загуби пазарите си в Африка – отговорът на българския бизнес
  (Why Bulgaria Lost Its Markets in Africa – The Answer of Bulgarian Business)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 7. Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам – възможности и перспективи за България
  (The EU-Vietnam FTA – Opportunities and Prospects for Bulgaria)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 8. Типология на споразуменията за регионална икономическа интеграция
  (Typology of Regional Economic Integration Agreements)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2015

 1. Direction of Bulgarian Foreign Trade – Results of the EU Membership
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 2. Външнотърговски отношения между Европейския съюз и регионалните интеграционни общности в Африка – обобщение на основните изводи
  (International Trade Relations between the European Union and the Regional Economic Communities in Africa - Summary of Main Conclusions)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 3. Външнотърговски отношения на България с Република Южна Африка
  (Bulgaria's Trade Relations with the Republic of South Africa)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 4. Външнотърговски отношения на България с държавите в Африка
  (Bulgaria’s International Trade Relations with the African Countries)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 5. Географска структура на външната търговия на България
  (Direction of Bulgaria's Foreign Trade)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 6. Демографски предизвикателства – как да подготвим качествен човешки капитал при спазване правата на човека и основните свободи?
  (Demographic challenges - how to prepare quality human capital while respecting human rights and fundamental freedoms?)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 7. Основни търговски партньори на България на юг от Сахара
  (Bulgaria’s Main Trading Partners in Sub-Saharan Africa)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 8. Отворен достъп – дефиниции, правна уредба, предимства
  (Open Access – Definitions, Legal Basis, Benefits)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 9. Развитие на интеграционните процеси в Африка – от политически към икономически цели
  (Developnemt of Integration Processes in Africa - from Political to Economic Goals)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 10. Стокова структура на външната търговия на България с държавите от Субсахарска Африка
  (Commodity structure of Bulgarian international trade with Sub-Saharan Africa)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 11. Търговски отношения на държавите от Югоизточна Европа с Африка
  (Trade relations between South East European countries and Africa)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 12. Участието на България в Политиката за развитие на Европейския съюз
  (Bulgaria's Participation in the EU Development Policy)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 13. Участието на България в политиката на ЕС за развитие
  (Bulgaria’s Participation in the EU Development Policy)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2014

 1. Direction of International Trade of African Regional Economic Communities
  Proceedings of International Academic Conferences, International Institute of Social and Economic Sciences Downloads View citations (1)
 2. Economic Determinants of Regional Integration in Developing Counties
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (2)
  Also in Proceedings of Economics and Finance Conferences, International Institute of Social and Economic Sciences (2014) Downloads

  See also Journal Article in International Journal of Business and Management (2015)
 3. Economic Integration Theories and the Developing Countries
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (1)
 4. Economic Integration in Africa – Overview, Progress and Challenges
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 5. Market and Trade Related Determinants of Economic Integration Among Developing Countries
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
  See also Journal Article in Journal of Financial and Monetary Economics (2014)
 6. Regional Economic Integration in Africa
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 7. Конкурентоспособност на Черноморските региони на ЕС
  (Competitiveness of EU Black Sea Regions)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 8. Конкурентоспособност на българските региони - мястото на България в ЕС
  (Competitiveness of Bulgarian Regions - Bulgaria's place in the EU)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 9. Морал и етика в научните изследвания
  (Morale and Ethics in Scientific Research)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 10. Политически детерминанти на икономическата интеграция
  (Political Determinants of Economic Integration)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 11. Регионална икономическа интеграция в Африка (дисертация)
  (Regional Economic Integration in Africa (Ph.D. Thesis, full text))
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 12. Регионалната икономическа интеграция в Африка – история и съвременно развитие
  (Regional Economic Integration in Africa – History and Current Developments)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 13. Тайните на икономическите индикатори
  (The Secrets of Economic Indicators)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2013

 1. Economic Partnership Agreements of the EU: Impact on Regional Integration in Africa
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 2. Impact of the European Union on Regional Integration in Africa
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads View citations (1)
 3. Африканската зона за свободна търговия – стъпка към континентална интеграция
  (The African Free Trade Area – a Step towards Continental Integration)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 4. Кризата в ЕС – финансови рискове за Африка
  (The EU Crisis – Financial Risks for Africa)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 5. Регионалните интеграционни общности в Африка
  (Regional integration communities in Africa)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
 6. Успехи и предизвикателства на регионалната икономическа интеграция в Африка
  (Achievements and Challenges of Regional Economic Integration in Africa)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2012

 1. Кризата в Европа – последици за Африка
  (The EU Crisis – Impact on Africa)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2009

 1. Етапи на развитие и договорноправна рамка на икономическите отношения между България и Русия
  (Stages of Development and Legal Framework of Economic Relations between Bulgaria and Russia)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2008

 1. Нобеловата награда за икономика за икономика 2007: Теорията за икономическите механизми
  (The Nobel Price for Economics 2007: The Design of Economic Institutions)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads

2007

 1. Нормативна рамка на икономическите отношения между България и Русия
  (Legal Framework of the Economic Relationships between Bulgaria and Russia)
  MPRA Paper, University Library of Munich, Germany Downloads
  Also in MPRA Paper, University Library of Munich, Germany (2007) Downloads

Journal Articles

2021

 1. Bulgarian International Trade in the 2004-2019 Period
  Ikonomiceski i Sotsialni Alternativi, 2021, (1), 48-63 Downloads
 2. Global value chains and the changing nature of international specialization
  Economic Thought journal, 2021, (1), 3-28, 29-52 Downloads

2020

 1. Work motivation in the IT outsourcing sector in Bulgaria: an empirical study
  Economic Thought journal, 2020, (4), 115-130 Downloads

2019

 1. Economic Aspects of Migration Processes in Bulgaria
  Economic Studies journal, 2019, (5), 55-88 Downloads View citations (1)
 2. Marketing in action – theory, practice and education
  Economic Thought journal, 2019, (6), 117-121, 122-126 Downloads
 3. The 2019 Nobel Prize in Economics
  Economic Thought journal, 2019, (6), 78-116 Downloads
 4. The economic development of Bulgaria and Romania as EU member countries and their place within the global economy
  Economic Thought journal, 2019, (3), 112-117, 118-122 Downloads

2018

 1. Commodity Structure of Bulgarian International Trade with Sub-Saharan Africa
  Ikonomiceski i Sotsialni Alternativi, 2018, (1), 57-68 Downloads
 2. Post-crisis development of Bulgarian international trade relations
  Economic Thought journal, 2018, (6), 63-82 Downloads View citations (1)

2017

 1. BULGARIA’S TRADE RELATIONS WITH ITS MAIN PARTNERS IN SUBSAHARAN AFRICA – TRENDS AND PROSPECTS
  Economics 21, 2017, (1 Year 2017), 87-110 Downloads
 2. Bulgarian enterprises trading with Sub-Saharan Africa – a synthetic profile
  Economic Thought journal, 2017, (1), 49-68 Downloads
 3. THE LINK BETWEEN OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE AND INTERNATIONAL TRADE FLOWS – INSIGHTS FROM ECONOMIC THEORY
  Journal of Financial and Monetary Economics, 2017, 4, (1), 239-247 Downloads
 4. The 2017 Nobel Prize in Economics
  Economic Thought journal, 2017, (6), 117-159 Downloads
 5. ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ОСНОВНИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ СУБСАХАРСКА АФРИКА – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ
  Economics 21, 2017, (1 Year 2017), 96-122 Downloads
  See also Working Paper (2017)

2016

 1. Bulgarian and Romanian regions competitiveness: a synthetic overview
  Romanian Journal of Economics, 2016, 42, (1(51)), 12-35 Downloads
 2. Current Trends in the Economic Development of the Participating in the Tripartite Free Trade Area Regional Economic Communities
  Journal of Economics and Political Economy, 2016, 3, (1), 81-104 Downloads
 3. EU trade policy – prospects, challenges, alternatives
  Economic Thought journal, 2016, (2), 135-144, 145-152 Downloads
 4. EU’s Trade Relations with African Economic Partnership Agreements Regions
  Ikonomiceski i Sotsialni Alternativi, 2016, (4), 27-40 Downloads
 5. Impact of Economic Partnership Agreements on Regional Integration and Trade Relations
  Economic Studies journal, 2016, (4), 105-126 Downloads
 6. The 2016 Nobel Prize in Economics
  Economic Thought journal, 2016, (6), 97-149 Downloads

2015

 1. Economic Determinants of Regional Integration in Developing Counties
  International Journal of Business and Management, 2015, 3, (3), 22-39 Downloads
  See also Working Paper (2014)
 2. Economic Integration Theories: Application to Integration Agreements among Developing Countries
  Ikonomiceski i Sotsialni Alternativi, 2015, (3), 62-73 Downloads View citations (2)
 3. Intraregional trade as an indicator of the effect of integration processes – the case of African regional economic communities
  Economic Thought journal, 2015, (3), 63-83, 84-102 Downloads
 4. The 2015 Nobel Prize in Economics
  Economic Thought journal, 2015, (6), 121-153 Downloads

2014

 1. Economic Integration in Africa – Overview, Progress and Challenges
  Revista de Economie Mondiala / The Journal of Global Economics, 2014, 6, (1) Downloads
 2. International Trade Geographic Structure of African Regional Economic Communities
  Economic Studies journal, 2014, (2), 69-98 Downloads
 3. MARKET AND TRADE RELATED DETERMINANTS OF ECONOMIC INTEGRATION AMONG DEVELOPING COUNTRIES
  Journal of Financial and Monetary Economics, 2014, 1, (1), 180-186 Downloads
  See also Working Paper (2014)
 4. The History of African Integration – A Gradual Shift from Political to Economic Goals
  Revista de Economie Mondiala / The Journal of Global Economics, 2014, 6, (4) Downloads

2013

 1. International trade commodity structure of African regional integration communities (Bulgarian)
  Economic Thought journal, 2013, (4), 117-134 Downloads
  Also in Economic Thought journal, 2013, (4), 135-151 (2013) Downloads

Edited books

2017

 1. Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy
  ERI-BAS Books, Bulgarian Academy of Sciences - Economic Research Institute Downloads
 
Page updated 2021-11-27