EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Iktisat Isletme ve Finans

1987 - 2015

Current editor(s): Ali Bilge

From Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 9, issue 105, 1994

1994 Yılı Bankacılık Sektörü Performansı pp. 4-18
Ahmet Ertuğrul
Uluslararası Sermaye Hareketlerindeki Eğilimler Işığında Türkiye Ekonomisi Ve Avrupa Topluluğu pp. 19-31
Harun Bal
Özelleştirme Cephesinde Yeni Bir Şey Var Mı? Fransada Renault Uygulaması pp. 32-37
Nihal Y. Mizrak
Uluslararası Borçlanmanın Küçük Ülkelerin Ekonomik Kalkınması Üzerine Etkileri pp. 38-46
Haluk Egeli̇
Piyasa Yapıları ve Rekabet pp. 47-59
Nalan Ölmezoğullari
Bölgesel Gelişme ve Kalkınma Ajansları pp. 60-64
Nese Kumral

Volume 9, issue 104, 1994

Döviz Kurlarının Endekslenmesi pp. 4-9
Faruk Selcuk
Kayıtdışı Ekonomi, Tanımı, Tespit Yöntemleri Ve Türk Ekonomisindeki Büyüklüğü pp. 10-33
Adil Temel, Ayşegül Şi̇mşek and Kuddusi Yazici
İslam Ülkelerinin Dış Ticaretinin Yapısı pp. 34-51
Metin Toprak
A.T.''de Rekabet, Vergilendirme Ve Mevzuat Yakınlaştırma Üstüne Ortak Kurallar pp. 51-64
Mustafa Acar

Volume 9, issue 103, 1994

Yen Finansmanı Ve Kur Riski Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararın Analizi pp. 4-9
Mustafa Danişman
Uluslararası Finansman, Tahvil Piyasaları, Kredi Değerliliği Ve Gelişmekte Olan Ülkeler pp. 10-24
Harun Bal
Serbest Bölgeler Ve Bölgesel Kalkınma pp. 25-29
Berna Kocaman
Sermaye Hareketlerinde Liberalizasyona Geçiş Latin Amerika Ve Türkiye Deneyimi pp. 30-35
Harun Terzi and Hüseyin Dağli
Gelişmekte Olan Ülkelerin Dış Borç Sorunları pp. 36-45
Ahmet Ulusoy
Ekonomide 1980 Sonrası Yatırım Eğiliminde Gelişme pp. 46-64
Metin Toprak

Volume 9, issue 101, 1994

Kaos Kuramı pp. 4-17
Abdülgaffar Ağaoğlu
Türkiye''de Haberleşme Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Özelleştirilmesi pp. 18-40
Coşkun Can Aktan
Ülkemizde Kitlerin Özelleştirilmesinin Gerekliliği Ve Rekabetin Korunması Yasasının Tüketiciler Açısandan Önemi pp. 41-51
Çağatay Ünüsan
Temettü Politikasının Firma Değeri Üzerine Etkisi pp. 53-64
Hatice Doğukanli

Volume 9, issue 100, 1994

Jan Tinbergenin İktisat Politikasi Kuramı Ve Devletin İktisadi Yaşamdaki Rolü pp. 14-21
Hasan Ersel
İktisadi Kriz Üzerine Bazı Gözlemler pp. 22-30
Korkut Boratav
Ekonomik Özgürlükler, Güven Ve Reform Süreci pp. 32-41
Rüşdü Saracoğlu
Türkiye''de Ekonomik Kriz, Oluşumu, Seyri pp. 42-54
Ercan Uygur
Kamu Finansman Krizinin Ardındaki Etkenlerin Bölüşüm Göstergeleri Açısından İrdelenmesi pp. 56-73
Erinc Yeldan
Kamu Sektörünün Yeniden Yapılanma Gereği Üzerine Bazı Gözlem Ve Düşünceler pp. 74-82
Cüneyt Sel
Hisse Senedi Fiyatlamasında Aykırılıklar pp. 83-89
Kürşat Aydoğan
Uruguay Raound: Dünya Ekonomisinde Öngörülen Gelişmeler Ve Türkiye''ye Sağlayacağı Yararlar pp. 90-101
Ercüment Enç and Sübidey Togan
Avrupa Birliği Ve Türkiye pp. 102-111
Ali Ti̇grel
İktisadi Kriz ve Ekonomi Basını pp. 112-128
Taylan Erten, Özden Alpdağ, Alaattin Aktaş and Zülfikar Doğan

Volume 9, issue 98, 1994

İktisadi Kriz, 5 Nisan Kararları Ve İmf pp. 6-26
Ali Bi̇lge
Türkiye''de Erezyon pp. 28-37
Hayrettin Karaca
Türkiye''de Toprak Erozyonu pp. 39-51
Yücel Çağlar
Çevre Kirlenmesine Karşı Vergi Uygulaması pp. 52-58
Emine Orhaner
Dünya Altın Piyasaları Genel Değerlendirme pp. 60-73
Sevdil Yildirim
Tasarruf Mevduat Sigorta Sisteminde Yeni Yaklaşımlar pp. 75-90
M. Baha Karan
Sermaye Piyasasındaki İşletmelerin Pazarlama Kavramına Bakışı pp. 91-96
İbrahim Kircova

Volume 9, issue 97, 1994

Finansal Piyasalarda Güven Ve İstikrar pp. 4-14
Rüşdü Saracoğlu
Think Tank Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı? pp. 15-22
Yavuz Ege
Türk Mevduat Bankacılığının Piyasa Yapısı Üzerine Bir Deneme pp. 35-48
Serdar Şahi̇nkaya
Hedging Ve Finansman Teknikleri pp. 49-59
Berris Eki̇nci̇
Mart Ayında Piyasalar pp. 60-64
Araştırma Grubu İi̇f

Volume 9, issue 96, 1994

Ekonomide Liberalleşme Ve Sanayileşme Latin Amerika Deneyimi pp. 5-20
Yılmaz Akyüz
Devlet İç Borçlanma Senetlerini İkinci El Piyasası pp. 22-38
Abdullah Akyüz
Dünyada Ve Türkiye''de İhracat Teşvik Kuruluşları pp. 39-45
Ahmet Ertuğrul
Yeni Ödeme Şekilleri Ve Mali Ürünler pp. 47-57
Berris Eki̇nci̇
Ejderha Odadan Çıktı, Salona Girdi pp. 58-64
Araştırma Grubu İi̇f

Volume 9, issue 94, 1994

Oecd Ülkelerinde Sanayi Politikalarına Yeni Bir Yaklaşım pp. 32-43
Rauf Gönenç
Çevre Ekonomisinin Uluslararası Platformda Uygulamalarının Türkiye Açısından Önemi pp. 44-63
Erinc Yeldan
Vergi Kaçakçılığının Nedenleri pp. 64-77
A. Fazıl Özsoylu
Bankacılık Sektörünün Dünü, Bugünü Ve Yarını pp. 78-81
İ. Hakki Sönmez
1980 Sonrası Finansal Araçların Büyüklük Ve Getiri Ve Karşılıklı Etkileşim Açısından İncelenmesi pp. 82-92
Metin Toprak
Page updated 2022-01-17