EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Iktisat Isletme ve Finans

1987 - 2015

Current editor(s): Ali Bilge

From Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 12, issue 141, 1997

Küreselleşme Ve Gelişmekte Olan Ülkeler pp. 5-20
Dani Rodrik
Yeni Büyeme Teorileri Çerçevesinde İyi Bir İktisadi Büyüme Tanımı Nasıl Yapılabilir? Niçin Ve Kimin İçin Büyüme? Türkiye Açısından Teorik Ve Uygulamalı Bir Çalışma pp. 21-33
Nihal Y. Mizrak
Tüketici Finansmanına İlişkin Gelişmeler Üzerine Bir Saha Araştırması pp. 34-51
Mustafa Emi̇r
Buğday Makbuz Senetleriyle Forward İşlemlerin Yapılabilirliği (Polatlı Ticaret Borsası Örneği) pp. 52-57
Sevinç Demi̇rci̇

Volume 12, issue 140, 1997

Türkiye''de İktisadi Düşüncenin Evrimi pp. 4-35
Korkut Boratav, Sadun Aren, Sencer Di̇vi̇tçi̇oğlu, Oktar Türel and Tuncer Bulutay
Paranın Üretim Ve İkame Esnekliği Sorunu: P.Davidson''Un M.Friedman''A Yönelik Eleştirisi pp. 35-47
Selahattin Togay
Dünyada Ve Türkiye''de Özelleştirme Uygulamalarında Şirket Değerlemesi pp. 48-63
Kuddusi Yazici

Volume 12, issue 139, 1997

Lima Beyannamesi pp. 4-8
Araştırma Grubu İi̇f
Ekonomik Büyüme Ve Kaldor Yasası Türkiye Örneği 1979-1994 pp. 9-21
Rahmi Yamak and Uğur Si̇vri̇
İktisadi Büyüme Ve Kalkınmaya Kurumsal Değişim Yaklaşımı: Yatay Kesit Analizi pp. 22-56
Hakan Mihci and Sevinç Mihçi
İzmir İktisat Kongrelerinin Sanayileşme Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi pp. 41-56
Bayram Güngör
Güdülemenin Neresindeyiz? pp. 57-64
Edip Örücü

Volume 12, issue 138, 1997

Türkiye’de ihracat önderliğinde büyüme politikası ve ihracatın kompozisyonunda meydana gelen değişmeler pp. 4-23
Bedriye Saraçoğlu
Küreselleşmenin Yedi Günahı pp. 6-9
Araştırma Grubu İi̇f
United Nations Report On Trade And Development 1997 pp. 10-20
Araştırma Grubu İi̇f
Yatırım Fonlarının Peformans Değerlendirmesi B Tip Fonlar Uygulaması pp. 21-36
Halil Kiymaz
Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun kredili satış (alacak yönetimi) politikalarının belirlenmesine yönelik bir araştırma pp. 24-42
Yıldırım B. Önal
Kollekif Yatırım Kurumları İle İlgili Vergi Düzenlemeleri Üzerine Düşünceler: Vergi Teşvikleri Nasıl Olmalı Ve Nasıl Değerlendirilmeli? pp. 37-61
Güven Sak
Türk finans sektöründe vadeli işlem piyasalarının rolü ve fonksiyonları pp. 43-49
Üzeyme Doğan
Döviz kurunun yüksekten uçuş (ani sıçrama) modeli ve Türkiye ekonomisinde döviz kurlarının hareketliliği pp. 50-70
Harun Bal
İktisat Politikasında Amaçlar ve Araçlar: Merkez Bankası (Bir Makale Eleştirisi) pp. 62-71
Bahadır Aydin
İhracatı ithalata bağlı işlemler pp. 71-80
Gülçimen Yurtseven and Metin Çoban
Doğu Anadolu bölge kalkınması ve turizm pp. 81-91
Gülümser Keski̇n
Küçük ve orta boy işletmelerin dışa açılmasında bir alternatif olarak Joint venture’lar pp. 92-100
Nurhan Aydin
Küçük ölçekli işletme olarak yat işletmelerinin gelişme aşamalarına göre finansal sorunları ve sağlayabilecekleri finansal kaynaklar pp. 101-110
V.Uğur Tandoğan

Volume 12, issue 137, 1997

Değişen Dünyada Devlet pp. 8-31
Araştırma Grubu İi̇f
İhracat Önderliğinde Büyüme Politikası Ve Türkiye İhracatında Beklenen Yapısal Değişiklikler pp. 32-51
Bedriye Saraçoğlu
Verimlilik Ve Teknoloji İlişkisinin Tarihsel Evrimi pp. 52-57
Ergün Türcan
İnternet İşletmeciliği Niçin ve Nasıl pp. 58-67
Zeki Şi̇mşek
Osmanlı Dönemi Dış Ticaret Hadleri Ve Prebisch Singer Tezi pp. 68-78
Nebiye Yamak and Rahmi Yamak

Volume 12, issue 136, 1997

Federal Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel Ve Güvenlik Konseyi''nde Reform pp. 14-17
Klaus Ki̇nkel
Birleşmiş Milletler Mali Krizi Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının BM İçindeki Değişen Rolü pp. 25-52
İsmail Hakkı Aydinoğlu
Türkiye''de Sermaye Hareketleri Ve Risk Primi pp. 53-63
C. Emre Alper

Volume 12, issue 135, 1997

Sanayileşmede Planlamanın Rolü:Güney Kore Türkiye Deneyimine Genel Bakış pp. 5-18
Feride Gonel
Enflasyonla Mücadelede Arjantin Mucizesi Ve Türkiye''de Enflasyon Duyarsızlığı pp. 19-34
Haydar Akyazi and A. Kadir Topal
Ticari Serbestleşmenin Bütçe Üzerindeki Etkileri pp. 35-47
Ahmet Ulusoy
Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu: Enflasyon Ve Ekonomik Performans Üzerine Bir Değerlendirme pp. 48-63
Ömer Eroğlu and Halil Altintaş

Volume 12, issue 134, 1997

Uluslararası Saydamlık pp. 18-25
Michael Wi̇ehen
Kamu Harcamalarında Saydamlık pp. 26-31
Erciş Kurtuluş
Türk Seçim Sisteminde Eksik Temsil Sorunu pp. 31-36
Orhan Şener
İmkb''de 1996 Yılında Halka Arzedilen Hisse Senetlerinin Performanslari pp. 38-55
Halil Kiymaz
Hangi İlçeler İl Olmalıdır? İstatistiksel Yaklaşım pp. 56-71
Serdar Kiliçkaplan and Nezir Kose

Volume 12, issue 133, 1997

Sermaye Hareketlerinin Serbest Bırakıldığı Dönemden Bugüne Türkiye Ekonomisi 1989-96 pp. 5-31
Hasan Ersel and Güven Sak
Kalman Filtre Yöntemi Ve Wagner Yasası: Türkiye Örneği, 1950-1996 pp. 32-43
Rahmi Yamak and Ahmet Zengi̇n
Sosyalist Ve Kapitalist Ülkelerde Kayıtdışı Ekonomi: Karşılaştırmalı Bir Analiz pp. 44-54
Adem Kalça
Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Liberalizasyonun Sıralanması pp. 55-63
Harun Bal
Türk Pamukla Tekstil Konfeksiyon Sektörünün Gümrük Birliğinden Beklentileri pp. 64-71
Erkan Poyraz

Volume 12, issue 132, 1997

Financial Liberalization In Turkey pp. 5-18
Rüştü Saracoğlu
Sektörel Farklılıkların Finansal Oranlara Etkisi pp. 19-29
Oktay Küçükki̇remi̇tçi̇
Gümrük Birliği, Rekabet Ve İstihdam pp. 30-39
Halit Sui̇çmez
Türkiye''de Ekonomik Yönetimde Patron Kim? Ekonomi Siyaset Çekişmesi pp. 40-51
Nihal Y. Mizrak and Ömer Eroğlu
Ekonomik Kalkınmada Doğrudan Yabancı Yatırımların Rolu: Türkiye Açısından Değerlendirme pp. 52-61
Harun Terzi and İhsan Günaydin
Bir Finansman Tekniği Olarak Factoring''in İşletme Sermayesi Üzerine Etkisi pp. 62-75
Şakir Sakarya

Volume 12, issue 131, 1997

Türkiye''de Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme İlişkisi pp. 5-15
Nebiye Yamak and Yakup Kucukkale
Reel Döviz Kuru Tanımları Ve Hesaplama Yöntemleri pp. 16-22
Ahmet Kipici and Mehtap Kesriyeli
Zaman Tutarsızlığı, İnanılırlık Ve Makroiktisat Politikaları pp. 23-36
F. Gülçin Özkan
Dünyada Ve Türkiye'de Özelleştirmenin Mikro ve Makro Ekonomik Etkileri pp. 37-42
Halil Altintaş
İnsan Kaynakları Yönetiminde Değerlendirme Sistemleri: Türk Tekstil İşletmelerinde Durum pp. 53-67
İsmail Hakkı Bi̇çer and Fatma Küskü
Endüstri İşletmelerinde Kurum Kültürünün Kalite Kültürüne Dönüşümü pp. 68-80
Özgür Döğerlioğlu

Volume 12, issue 130, 1997

Türk Mali Sistemi Üzerine Gözlemler Ve İmkb''nin Sorunları pp. 4-13
Tuncay Artun
IMKB Zaman Serisinin Box Jenkins Yaklaşımı İle Tahmini pp. 14-27
İhsan Yüksel and Ramazan Aktaş
Dolar 1 Milyon TL Olursa… Döviz Piyasasindaki İstikrarsizliğin Nedenleri Ve Sonuçları Üzerine Bir Tahlil pp. 28-35
Çetin Doğan and İrfan Kalayci
Özelleştirme Mevzuatının Taşınmaz Mülkiyeti Açısından İrdelenmesi pp. 36-47
Tahsin Yomralioğlu and Bayram Uzun
Gayrimenkulde Vergileme Sorunu pp. 48-67
Belgin Akçay
Bankalarda Planlama ve Kontrol Sorununa Organizasyon Teorisi Çervesinde Yaklaşım pp. 68-74
Hasan Kaplan
Page updated 2022-01-17