EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Iktisat Isletme ve Finans

1987 - 2015

Current editor(s): Ali Bilge

From Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 15, issue 177, 2000

Hakça Paylaştırma Gerçekleştirilmesi Olanaksız Bir Düş Mü? Yoksa Çözüm Yolları Var mi? pp. 7-17
Fuad Aleskerov and Hasan Ersel
Türkiye''de Enflasyonla Mücadele Sürecinde Son Dönem Uygulamalar Ve Değerlendirmesi pp. 18-31
Engin Erdoğan and Meliha Ener
Yirmibirinci Yüzyılda Küreselleşme, Gelişme Ve Yoksulluk pp. 32-49
Tahsin Bakirtas and Sohbet Karbuz
Yapısal Uyum Kıskacında Sıkışan Afrika pp. 50-63
Serap Durusoy
Türk Emek Piyasasına Ekonometrik Bir Yaklaşım pp. 64-78
Çiğdem Arıcıgil Çi̇lan
Alım Gücü Paritesi Amprik Bir Analiz pp. 79-87
Sadık Çukur
Avrupa Birliği Sürecinde Standartlaşma pp. 88-94
Metin Karadağ

Volume 15, issue 176, 2000

Enflasyonla Mücadelede ve Yapısal Uyum Programı Küreselleşme ve Türkiye pp. 7-21
Oktay Yenal
1980 Sonrası Türk İmalat Sanayinin Gelişme Dinamikleri Üzerine Gözlemler pp. 22-37
Ebru Voyvoda, Erinc Yeldan and Kivilcim Metin Özcan
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesindeki Son Gelişmeler pp. 38-42
Cenk Pala
Buğdaya Dayalı Gıda Sanayinde Türkiye''nin Rekabet Gücü: Ekonometrik Analizler pp. 43-55
Bedriye Saraçoğul and Nezir Kose
Reel Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme pp. 56-73
Emine Bi̇lgi̇li̇
Reel Konjonktür Teorisi ve Türkiye''de Konjontürel ve Mevsimlik Dalgalanmalar pp. 74-89
Ahmet Özmen and Mustafa Özer
Ülkemizde Kırsal Kalkınma Uygulamaları pp. 90-94
Mustafa Çi̇çek

Volume 15, issue 175, 2000

Gelişmekte Olan Ülkeler ve Küreselleşme pp. 6-18
Dani Rodrik
Enflasyon Hedeflemesi Ve İsrail Deneyi pp. 19-22
Akiva Ofeenbaher
Enflasyon Hedeflemesi: Türkiye İçin Bir Model Olabilir mi? pp. 23-35
Sami Taban
Enflasyonun Refah Maliyetleri Üzerine Teorik Bir Değerlendirme pp. 36-54
Gülsün Gürkan Yay
Makroekonomik Performans İndekslerine Göre Hükümetlerarası Sıralamalar 1950-96 pp. 55-69
Funda Telatar
Türkiye İçin Wagner Ve Keynes Hipotezlerinin Testi pp. 70-86
İhsan Günaydin
Özel Sermaye Şirketleri Ve Türkiye Değerlendirmesi pp. 87-94
Hasan Süel

Volume 15, issue 174, 2000

Türk Bankacılık Sisteminde Yeni Dönem pp. 7-14
Hüsnü Akhan
Türk Bankacılık Sisteminde Yeni Dönem - 1 pp. 15-26
Ahmet Kiliçoğlu
Türk Bankacılık Sisteminde Yeni Dönem - 2 pp. 27-32
Tanju Oğuz
Türk Bankacılık Sisteminde Yeni Dönem - 3 pp. 33-38
Naci Siğin
Yüksek Enflasyondan Düşük Enflasyona Geçiş Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü pp. 39-50
Arzu Ünsün, M. Oğuz Köksal, Şenol Babuşcu and Zeynep Yazici
Güvenli Bir Mali Sistem İçin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Bazı Ülkelerdeki Uygulama pp. 51-67
Haydar Akyazi
Türkiye''de Bankacılık Sektörü 2000''li Yıllarda pp. 68-84
Gıyas Gökkent
Bankacılığımız Yeniden Şekillenirken Bankacılık Üst Kuruluna Düşün Görev pp. 85-94
Hikmet Kurnaz

Volume 15, issue 173, 2000

Ekonomik İstikrar Ve Yapısal Uyum Programının Neresindeyiz? pp. 7-28
Hasan Ersel
Hedge Fonları Nedir Ne Değildir ? pp. 29-37
Deniz Gökçe and Metin R. Ercan
Makarna Bisküvi ve Buğday Unu Sanayilerinde Türkiye''nin Uluslararası Rekabet Gücü pp. 38-50
Bedriye Saraçoğlu and Nezir Kose
Güç-Birey,İdeoloji Sistem İlişkisine Geniş Perspektifli Ve Spekülatif Bir Bakış pp. 51-63
Kemal Çakman
Yeni Bir Uluslararası Ekonomik Düzene Doğru Asya Krizinden Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Çıkarılabilecek Dersler pp. 64-82
Kadir Eser and Nuran Halise Belet
Fındıkta Doğrudan Gelir Desteği, Hedef Kitle ve Maliyeti pp. 83-94
Sevinç Demi̇rci̇

Volume 15, issue 172, 2000

Yarışın Neresindeyiz? pp. 7-16
Hikmet Uluğbay
Türkiye''nin Dünya İçindeki Yeri Ve Önemi Türk Amerikan İlişkileri pp. 17-36
Abdullah Akyüz
Tarım Reformu pp. 37-52
Ahmet Şahi̇nöz
Türkiye''de İç Borçlanma Araçlarının Yapısal Analizi pp. 53-68
Ekrem Dönek
Türkiye''de Bütçe Açıkları, Enflasyon ve Döviz Kurları Arasındaki İlişkilerin Analizi pp. 69-80
İhsan Günaydin
Reklam ve Piyasa Yoğunlaşması pp. 81-94
Müslüme Narin

Volume 15, issue 171, 2000

Ekonomi Basını ve Ekonomi Programı pp. 7-37
Ali Bi̇lge, Erdal Sağlam, Servet Yildirim and Alaattin Aktaş
Kafkasya Boru Hattı Oyununda Yeni Perde: Rusya Ve İranın Muhtemel Tepkileri Üzerine Bir Deneme pp. 38-49
Cenk Pala
Ekonomik Açıdan Sermaye Kazançlarının Vergilendirilmesi Abd Örneği pp. 50-62
Abuzer Pinar
Türkiye Rusya Federasyonu -Orta Asya Cumhuriyetleri Ekonomik İlişkileri pp. 63-75
Gamze Güngörmüş Kona
Asgari Ücret, Kişi Başına Milli Gelir Ve İşsizlik Oranı Bağlamında Türkiye''nin Diğer Oecd Ülkeleriyle Karşılaştırılması pp. 76-83
Burak Doğan
Türk Lirasından Sıfır Atılması ve Yeni Lira Uygulaması pp. 84-90
Mehmet Günal
Kitlerin Temel Sorunları pp. 91-94
Abidin Lütfi Demi̇r

Volume 15, issue 170, 2000

Türk Bankacılık Sistemi, Sorunlar pp. 7-17
Ahmet Ertuğrul
İllere ve Bölgelere Göre Türkiye''nin Demografik Ve Sosyal Yapısının Analizi pp. 18-35
Ayla Chasan, Ebru Engi̇nkaya and Ü. Oktay Firat
Tarımda Doğrudan Gelir Desteğinin İncelenmesi Meksika Örneği pp. 36-46
Sevinç Demi̇rci̇
Türk Bankacılığında Açık Pozisyon (1988 Sonrasi) pp. 47-57
Fatma Gündoğdu
Merkez Bankasının Para Politikası Yönetiminde Karşılaştığı Sorunlara İlişki Teorik Yaklaşımlar pp. 58-74
Halil Altintaş
Sağlık Ekonomisi Nedir? pp. 75-90
Abdulkadir Işik
Türkiye''de Enerji Sıkıntısının Nedenleri Ve Çözüm Yolları pp. 91-94
Abidin Lütfi Demi̇r

Volume 15, issue 169, 2000

İstikrar Programı Ve Türkiye Ekonomisinin Geleceği pp. 7-41
Ali Bi̇lge, Erinc Yeldan, Güven Sak, Fatih Ozatay, Ercan Erkul and Nazim Ekinci
Küresel İktisadi Kriz, Meksika Krizi Krizle Mücadelede Meksika Deneyimi pp. 42-48
Enrique Buj Flores
21. Yüzyılda Birleşmiş Milletler pp. 49-53
Araştırma Grubu İi̇f
Yeni Başkanıyla Rusya (2000-2004) pp. 54-59
Fuad Aleskerov
Klasik Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisinin Türkiye ve Ticaret Ortakları Açısından Test Edilmesi pp. 60-73
Emine Bi̇lgi̇li̇
Özelleştirme Uygulamalarında; Kamu Hizmeti İmtiyazı Devrinden Doğal Tekellerin Düzenlenmesi pp. 74-86
Uğur Emek
Türkiye''de ve Dünyada Özelleştirme pp. 87-94
Abidin Lütfi Demi̇r

Volume 15, issue 168, 2000

Hisse senetlerinin piyasa değeri ve finansal kararlar arasındaki ilişkilerin Tobin-Q oranı ile belirlenmesine yönelik bir uygulama pp. 4-12
Güven Sevi̇l and Mehmet Şen
Küresselleşmenin Neresindeyiz? pp. 7-21
Osman Ulagay
Türkiye Şili İlişkileri, Enflasyonla Mücadelede Şili Deneyimi Şili''nin Ekonomik Başarısı pp. 22-28
Jamia H. Pardo
Öğrenen organizasyonların oluşturulmasında vizyon paylaşımı pp. 27-34
Nilgün Aydemi̇r
Kredi Değerlendirme Kuruluşlarının Küresel Boyutu Finansal Yönelimlerdeki Rolü ve Türkiye pp. 29-39
Engin Erdoğan and Meliha Ener
Deprem vergilerinin vergi teorisi ve ekonomik konjonktür açısından bir analizi pp. 35-52
Mehmet Yüce
1999 Bankalar Kanunu''nun Bir Değerlendirmesi pp. 40-47
Bilin Neyapti and Nergis Di̇nçe
Bankalar Kanunun Kredi Saydığı Hallere Eleştirel Bir Yaklaşım pp. 48-55
Hikmet Kurnaz
KOBİ çalışma sermayesi yönetiminde JIT stok felsefesinin avantajları ve Erzurum’da kimi KOBİ’lerle konunun değerlendirilmesi pp. 53-65
Turan Öndeş
İmkb Endeksinin Ekonometrik Analizi pp. 56-66
Tahsin Bakirtas and Sohbet Karbuz
Euro'ya Geçişin Dış Ticarete ve İşletmeler Kesimi Üzerine Etkisi pp. 67-85
Güler Aras
Toplam kalite yönetiminde liderlik farkı pp. 79-87
M. Atilla Aricioğlu
Yeni Bin Yılın İlk Turu: Dünya Ticaret Görüşmeleri Gündeminde Neler Var? pp. 86-94
Mustafa Acar
Yirminci yüzyıl başarısı: Toplam kalite yönetimi -Eczacıbaşı Holding- pp. 88-103
Meltem Önay Özkaya

Volume 15, issue 167, 2000

25 Yıldır Süren Yüksek Enflasyon Ve Enflasyonla Mücadele pp. 7-25
Ercan Uygur
Türk İmalat Sanayiinde Uzun Dönem Denge İlişkisi pp. 26-33
Rahmi Yamak and Yakup Kucukkale
Türkiye'nin High Tech Mallardaki Uluslararası Rekabet Gücü Üzerine Bir Çalışma pp. 34-44
Feride Gonel
Türkiye'de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikaları Bölgesel Etkileri pp. 45-57
M. Sungur Duran
Türkiye Örneğinde Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri Makroekonomik Dengeler Üzerinde Reel Kesim Mali Kesim Ayrimiyla Etkileri pp. 58-83
Semra Pekkaya and Sinan Kesi̇ci̇
Türk Sermaye Piyasasında Menkul Kıymet Yatırım Fonları: Problemleri Ve Çözüm Önerileri pp. 84-94
Eyüp Basti

Volume 15, issue 166, 2000

2000-2002 Yıllarında Türkiye Ekonomisi Sorunlar, Makroekonomik Politikalar Ve Beklentiler pp. 7-44
Çelik Aruoba, Fatih Ozatay, Yahya Tezel, Zafer Yükseler, Güven Sak and Korkut Boratav
2000-2002 Yıllarında Türkiye Ekonomisi Sorunlar, Makroekonomik Politikalar Ve Beklentiler pp. 10-16
Zafer Yükseler and İbrahim Çanakçi
2000-2002 Yıllarında Türkiye Ekonomisi Sorunlar, Makroekonomik Politikalar Ve Beklentiler pp. 24-30
Güven Sak
2000-2002 Yıllarında Türkiye Ekonomisi Sorunlar, Makroekonomik Politikalar Ve Beklentiler pp. 31-36
Korkut Boratav
Türkiye Arjantin İlişkileri, Arjantinin Enflasyonu Düşürmedeki Başarısı pp. 45-50
Atilo Norberto Molteni̇
Türkiye''de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları İktisadi Analizi pp. 52-69
Ercan Eren, Melike Bildirici and Ümit Firat
Risk Sermayesi Sektöründe Girişimci Tipolojisi pp. 70-81
Halil İ. Bulut
Mercosur Güney Ticareti pp. 82-89
Sinan Erbaş
Nobel Ekonomi Ödüllerinin Kısa Bir Tarihçesi Ve 1999 Nobel Ekonomi Ödülü Robert A. Mundell: Uluslararası Makro İktisatta (Açık Ekonomilerde) Parasal Dinamiklerin Önemi pp. 90-94
Nihal Y. Mizrak
Page updated 2022-01-19