EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Iktisat Isletme ve Finans

1987 - 2015

Current editor(s): Ali Bilge

From Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 19, issue 225, 2004

İmkb Ve Sermaye Piyasasında Gelişmeler pp. 5-11
Osman Bi̇rsen
Türkiye Demiryolları Ve Ulaştırma Politikaları pp. 12-21
Muhteşem Kaynak
Türkiye''de Kamu Borç Stoku-Gsmh Oranı Maastrıcht Kriterini Ne Zaman Yakalayacak? pp. 22-31
Nur Keyder
Die''den Hayali Stok İtirafı pp. 32-36
Selim Somçağ
2004 Yılı Nobel Ekonomi Ödülü: Finn E.Kyland Ve Edward C. Prescott: “Makroekonomik Analizin Uygulamadaki Önemi pp. 37-42
Nihal Y. Mizrak
Türkiye''de Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin İmalat Sanayiinde Sınanması pp. 43-57
Hatice Doğukanli and Songül Acaravci
Sermaye Piyasasında Yatırımcı Eğitiminin Önemi pp. 58-72
Ozan Özcan and Tahsin Erkan Türü
İndeks Hisseler Ve Piyasa Kalitesine Etkileri pp. 73-80
Güven Sevi̇l and Seyfettin Ünal
Sermaye Piyasalarında Asimetrik Bilgi Etkisi Ve Piyasaların İşleyişindeki Rolü pp. 81-94
Güler Aras
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’Nda Yabancı Yatırımcıların Performans Analiz pp. 95-104
Abdülmecit Karataş, Çetin Ali Dönmez and Fatih Ki̇raz
İmbk''de Oynaklık Yapısına İlişkin Bir Araştırma pp. 105-117
Hakan Aygoren
Şirketlerin Birleşme Ve Satın Alma Duyurularının Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkileri pp. 118-124
Pınar Evrim Mandaci
Hava Durumu Borsa Getirisini Etkiler Mi? İmkb Örneği pp. 125-131
Ekrem Tufan

Volume 19, issue 224, 2004

Gelişmekte Olan Ülkelerde Para Ve Kur Politikaları, Türkiye Deneyimi pp. 5-29
Yılmaz Akyüz and Tuncer Bulutay
İktisat Kuramının Temel İlkeleri Ve Eleştirileri pp. 30-91
Tuncer Bulutay

Volume 19, issue 223, 2004

Cari Açık Ve Ekonomi Politikaları Üzerine pp. 5-19
Erdal Özmen
Petrolün Üretim Zirvesi Ve Petrol Ekonomisinin Geleceği pp. 20-28
Sohbet Karbuz
Real exchange rate and employment in Argentina, Brazil, Chile and Mexico pp. 29-52
Roberto Frenkel
Finansal Birikim Modelinin “Pornografik” Özü, Boyutları Ve Sonuçları: Türkiye Örneği pp. 53-70
Sinan Sönmez
Avrupa İstihdam Stratejisi Ve Türkiye pp. 71-90
Necdet Kenar
Borsa Değişkenliğinde Haftanın Gün Etkisi: İmkb pp. 91-102
Ali İnamlik, Hakan Berument and Halil Kiymaz
Gelişmete Olan Ülkelere Yönelik Sermaye Hareketleri Nedenleri Ve Etkileri pp. 103-116
Ahmet Ulusoy and Birol Karakurt
Döviz Kurlarındaki Dalgalanmaların İhracata Etkileri Türkiye Örneğin pp. 117-127
Baki Demi̇rel and Cumhur Erdem

Volume 19, issue 222, 2004

Cari Açık Tartışmaları pp. 5-20
Ercan Uygur
Tarımda Geniş Perspektif: Donya Ticaret Örgütü’Nün “Temmuz 2004” Tarihsel Kararı pp. 21-24
Erol H. Çakmak
Dış Borç Çıkmazı: Dış Borç Sorunu Çözülür Mü? pp. 25-38
Nilgün Erdem
Büyüme Ve İnsani Gelişme Arasındaki Bağlantılar Uluslar Arası Amprik Bir Çalışma pp. 39-54
Meltem K. Di̇kmen
Kredi Piyasalarında Asimetrik Bilgi Ve Bankacılık Sistemi Üzerine Etkileri pp. 55-65
Alövsat Müslümov and Güler Aras
Yolsuzlukların Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Dyy) Üzerine Etkileri pp. 66-76
Selim Başar
Türkiye''de Kırsal Alanda Yoksulluğun Azaltılmasında Hayvancılığın Ve Hayvansal Ürün İşleyen Kobilerin Rolü pp. 77-90
Bülent Gülçubuk and Nilay Aluftekin
Etkin Ücret Teorileri: Türk İmalat Sanayi Uygulaması pp. 91-106
Bilge Köksal, Ebru Özgür Güler and Hüseyin Güler
Türkiye İle Avrupa Birliğ4İ Ülkeleri Arasındaki Sınai Ürünleri Endüstri İçi Ticareti pp. 107-127
Nursen Vatansever Devi̇ren

Volume 19, issue 221, 2004

Finansal İstikrarsızlığın Ve Şokların Yönetimi pp. 5-20
Yılmaz Akyüz
Sürdürülebilir Yüksek Büyüme Ve Makroekenomik İstikrar pp. 21-37
İbrahim H. Çanakçi, Fatih Ozatay and Faik Öztrak
Sürdürülebilir Yüksek Büyüme Ve Makro Ekonomik İstikrar pp. 34-37
Faik Öztrak
Türkiye’nin Uluslar Arası Rekabet Gücü: Birim Ücret Maliyetine Dayalı Rekabet Endeksi Ve Reel Kur pp. 38-45
Kubilay Öztürk, Nur Keyder and Yigit Saglam
Avrupa Birliği’Nde Adaylık Statüsündeki Türkiye''de İpotekli Piyasalar: Avrupa Birliği İpotekli Piyasalar İle Karşılaştırmalı Bir Çalışma pp. 46-56
Belgin Akçay
Fiyat İstikrarı Hedefi Açısından Merkez Bankası Güvenilirliğin Önemi pp. 57-70
Seyfettin Erdoğan
Enflasyon, Büyüme Ve Reel-Nominal Belirsizlikler Arasında Nedensellik İlişkileri pp. 71-79
Ahmet Çetin
İç Borç, Faiz, Enflsayon Ve Üretim İlişkileri: Türkiye Örneği pp. 80-87
Levent Aytemi̇z, Şeref Kalayci and Yeşim Helhel
Bankalarda Kullandırılan Nakti Kredilerin Faiz Oranı pp. 88-100
M. Selim Demi̇r and Mehmet Ci̇van
Uluslar Arası Tarım Ürünleri Ticaretinin Serbestleşmesinde Rekabet Politikasının Rolü pp. 101-113
Bülent Gökdemi̇r
Avrupa Birliği-Türkiye Ve Türki Cumhuriyetler Arasındaki Ticarette Kullanılabilecek Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Karşılıklı Akredidif pp. 114-131
Hakan Tunahan, Hasan Demi̇r and Ömer Özkan

Volume 19, issue 220, 2004

Banka Çalışanlarının Ekip Çalışması (Muğla İli Örneği) pp. 3-11
Edip Örücü and Elif Doğrul
Kriz Sonrası Türk Bankacılık Sektörü, İstanbul Yaklaşımı Ve Sonuçları - 1 pp. 5-35
Süleyman Kalkan, Adnan Memi̇ş, Reha Yolalan, Selçuk Tuğrul and Ali Bi̇lge
Alternatif Öngörü Modelleri pp. 12-16
Atilla Gökçe
Değişim Ve Yeniden Yapılanmada Başarılı Bir Örnek: Arçelik pp. 17-30
Belgin Aydintan
Avrupa Birliğinin Ekonomik Ve Politik Bağlamda İşaret pp. 31-45
Mustafa Akal and Recep Şen
Yoksulluğa Kavramsal Bir Bakış: Dünya Ve Türkiye''deki Görünümü pp. 36-50
Aslan Eren and Ozan Bahar
Özsermaye Maliyetinin Hesaplanmasında Karşılaştırmalı Analiz pp. 46-55
Ayşegül Yilgör
Türkiye''de Kamunun Aydınlatılmasına Yönelik Finansal Bilgilerin Elektronik Ortamda Yayınlanması pp. 51-62
Sinan Aslan
Kamu İdaresinde Yönedimden Yönetişime pp. 56-63
Gül Kayalidere
Rekabet Gücü Göstergeleri: Türk İmalat Sanayi İçin Veri Zarflama Analizi – Malmquıst Toplam Faktör Verimliliği Endeksi Uygulaması pp. 63-75
C. Yenal Kesbi̇ç, İbrahim Tokatloğlu and Serap Ürüt
Eleman Seçme Sürecinde Elemeler Sistemine Bir Araç Önerisi (Motivasyon) Aday Mektubu pp. 64-71
Gazi Uçkun and Hasan Lati̇f
Aile Şirketlerinin Devamlılığını Sağlamada Temel Bir Unsur Olan Varis/Aday Belirleme Sürecinde Sahip/Yöneticilerin Tutumları Üzerine Bir Araştırma: Konya Un Fabrikaları Örneği pp. 72-86
M. Atilla Aricioğlu
Merkez Bankası Yüzmekten Korkuyor Mu? pp. 76-85
Naci Canpolat
Enflasyon Açısından Kurların Önemi pp. 86-94
Bora Süslü and C. Mehmet Baydur
Supermarketlerin Coğrafik Dağılımını Etkileyen Makro Faktörler pp. 87-99
Dilara Keski̇n
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İle Avrupa Merkez Bankasının Bağımsızlık Yönünden Karşılaştırılması pp. 95-105
Ahmet Di̇nçer
Dupont Kontrol Sisteminin Sigorta Şirketlerinin Performans Ölçümüne Uyarlanması pp. 100-114
Feride Hayırsever Baştürk
Terör Ve Benzeri Ulumsuz Gelişmelerin Türk Turizmine Etkisi pp. 106-121
Mustafa Yücel, Faruk Aydin and Ugur Ciplak
Futures Ve Forward Kontrollerinin Değerlemesif pp. 115-131
Tuncay Belen
Turizm Gelirleri Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eşbütünleşme Ve Nedensellik İlişkisi pp. 122-131
Adnan Kasman and Saadet K. Kasman

Volume 19, issue 219, 2004

Managing financial instability and shocks pp. 5-17
Yılmaz Akyüz
Hasta Eden Hastene: Imf''İn Başarısızlığı pp. 18-25
Joseph Stiglitz
Tarımda Geniş Perspektif Ab-15''den Ab-25’E Tarım Ve Türkiye pp. 26-27
Andreas Schnei̇der and Erol Hasan Çakmak
Ab-Türkiye: Ticari İlişkiler Ve Gümrük Birliği pp. 28-45
Ahmet Şahi̇nöz
Türk Gsm Sektöründe Müşteri Sadakati, Memnuniyeti, Güven Değiştirme Maliyeti Arasındaki Dinamik İlişkiler: Yapısal Denklem Modelleme Tekniği pp. 46-61
Ertuğrul Karaçuha, Gökhan Özer, Ömer Arasil and Serkan Aydin
Türkiye''de 1983-2003 Döneminde Enflasyon İle Enlasyon Belirsizliği İlişkisi pp. 62-71
Hilal Bozkurt and Seyfettin Erdoğan
Geçiş Ülkelerinde Yolsuzluk Kayıtdışı Ekonomi: Kırgızistan Bavul Ticareti Örneği pp. 72-92
Harun Bal
Kamu Finansman Aracı Olarak Dış Borçlanma Ve 1994 Sonrası Türkiye Uygulaması pp. 93-106
Hilmi Ünsal
Bilanço Dışı İşlemlerin Banka Performansına Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Örneği pp. 107-122
Mikail Altan and Raif Parlakkaya
Euro’Nun Avrupa Birliğinde Mal Ve Hizmet Ticareti Üzerine Yaratıcı/Saptırıcı Etkileri pp. 123-131
Hüseyin Özdeşer

Volume 19, issue 218, 2004

Kamu Mali Yönetiminde Reform,Şeffaflık, Denetim, Hesap Verebilirlik - 1 pp. 5-32
Baki Keri̇moğlu, Bilin Neyapti, Ali Bi̇lge and Ferhat Emi̇l
İkincil Piyasalarda Kamunun Sürekli Aydınlatılması pp. 33-40
Özlem Arikan and Yasemin Atasoy
Avrupa’da Anlaşmalı İstikrar pp. 41-44
Timuçin Sanalan
Mali Vergilerden Çevre Vergilerine Doğru: Avrupa Birliğinden Uygulamalar pp. 45-50
Ayşe Uyduranoğlu
Post Keynesyen Finansal Kırılganlık Yaklaşımın Türkiye Ekonomisindeki Finansal Krizlere (1991-2001) Uygulanması pp. 51-77
Sayim Isik
Para Politikası Ve Üretim Arasındaki İlişki:Açıklığın Rolü pp. 78-83
Nihat Işik
Gelir Veya Harcama Ayarlamaları Yoluyla Bütçe Dengesi Sağlanabilir Mi? Türkiye Örneği pp. 84-98
İhsan Günaydin
Enflasyon, Döviz Kuru Belirsizliği Ve Dolarizasyon Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği pp. 99-110
Ahmet Çetin
Ekonomik Kriz Ve Bankacılık Sektöründe Motivasyon (Muğla Örneği) pp. 125-135
Edip Örücü and Recep Kiliç

Volume 19, issue 217, 2004

Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayilerinde Uluslar Arası Rekabet pp. 5-23
Emre Özçeli̇k, Erol Taymaz and H. Ozan Eruygur
2000’Li Yıllarda Türk Otomotiv Sektörü pp. 24-34
Fatma Taşkın
Para Politikası, Faiz Ve Kur pp. 35-45
Nazim Ekinci
Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Olanakları Ve Strateji Önerileri pp. 46-63
Yücel Çağlar
Parasal Birlik Ve Avrupa İpotek Piyasaları pp. 64-74
Belgin Akçay
Türkiye''de Konut Piyasasının Talep Yönlü Analizi pp. 75-83
Mehmet Durkaya and Rahmi Yamak
Uluslar Arası Göç Ve Türkiye Ekonomisi pp. 84-94
Cem Di̇şbudak
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi pp. 95-109
Bora Süslü, C. Mehmet Baydur and Ömer Faruk Çolak
Global Ekonomide Temel Yönelimler Ve Mekansal Faktörler pp. 110-123
Yusuf Bayraktutan
İmkb Bünyesinde Faliyet Gösteren Sanayi İşletmelerinde 1997-2002 Döneminde Ar-Ge Yatırımcılarına İlişkin Bir Uygulama pp. 124-131
Müge İşeri̇

Volume 19, issue 216, 2004

Irak Savaşı Sonrası Amerikan Dış Politikası pp. 5-9
Francis Fukuyama
Amerikan Ekonomisinde İşsizlik, Verimlilik Ve Artan Korumacılık Eğilimleri pp. 10-15
Abdullah Akyüz
Türkiye Ekonomisinin Üretim Ve İstihdam Yaratma Kapasitesi Üzerine Gözlemler pp. 16-39
Öner Günçavdi and Suat Küçükçi̇ftçi̇
Ekonomik Krizin Küçük İşletmelere Etkisi Ve Sosyal Güvenlik Sorunları pp. 40-51
Gülay Toksöz and Ş. Turcan Özşuca
Dinamiklari Ve Sorunlarıyla Yeni Ekonomi: Risk Sermayesi Ve Girişimcilik Açısından Bir İnceleme pp. 52-61
H. Bahadır Akin
Cumhuriyetin İlk Yıllarında İş Dünyasının Profili pp. 62-75
Hamdi Genç, Murat Çokgezen and Murat Koraltürk
Yabancı Doğrudan Yatırımlar Ve İstikrar: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi pp. 76-85
Hamza Çeştepe and Hasan Vergi̇l
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Banka Krizlerinin Nedenleri Ve Sonuçları Üzerine Bir Çalışma pp. 86-101
Okan Şafakli
Dış Ticaret Esneklik Katsayıları Ve Durağanlık Testi pp. 102-122
Mustafa Akal
Yeni Klasik Eksik Bilgi Kuramı Çerçevesinde Para Politikalarının Konjonktürel Analizi pp. 123-131
Sami Taban

Volume 19, issue 215, 2004

Finans Piyasasının Gözüyle 2004 Türkiye Ekonomisi - 1 pp. 5-27
Baturalp Candemi̇r, Yarkın Cebeci̇, Cevdet Akçay, Murat Gülkan and Ali Bi̇lge
Türk Tarımı Ve Şirketleşme pp. 28-38
Selim Soydemi̇r
Bankalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 5020 Sayılı Kanun Üzerine Farklı Bir Genel Bakış pp. 39-52
Hikmet Kurnaz
Standart Imf İstikrar Politikaları: Politik İstikrarsızlığa Yol Açan Bir Kanal pp. 53-65
Erdinc Telatar and Funda Telatar
Endüstriyel Yerelleşme: Türkiye Nuts1 Bölgeleri Örneği pp. 66-75
Nese Kumral
Emek Piyasasında Histeresiz Testi: Türkiye Üzerine Uygulama pp. 76-91
Melike Bildirici and Murat Donduran
Finansal Küreselleşme Ve Çevre Ülkelerin Durumu pp. 92-107
Tahsin Bakirtas and Sohbet Karbuz
Küresel Jeo-Ekonomik Mücadele ve ABD’nin Petrol Politikaları pp. 108-120
Cem Engi̇n
Parasalcı Ekonometrik Yaklaşımla Türkiye''de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini pp. 121-131
Ergün Aktürk, Hüseyin Özer, Muammer Yaylali and Yusuf Akan

Volume 19, issue 214, 2004

Kalkınma Ve Büyüme pp. 5-91
Tuncer Bulutay
Rekabetçi Denge Ve İktisadi Adalet pp. 92-114
Hasan Ersel
İzmir İktisat Kongresi: Bir Gelecek Perspektifi pp. 115-131
Metin Toprak
Page updated 2022-01-16