EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Iktisat Isletme ve Finans

1987 - 2015

Current editor(s): Ali Bilge

From Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 7, issue 81, 1992

Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler pp. 5-11
Kemal Dervi̇ş
Orta Avrupada Yaşanan Değişim pp. 12-24
Kemal Dervi̇ş
Dünden Bugüne Türkiye A.T. İlişkileri pp. 25-30
Mehmet Ali Bi̇rand
Çevre Kirlenmesinin Ekonomik Boyutu pp. 31-46
Erinc Yeldan
Ormanlarımızı Koruyalım pp. 47-55
Yücel Çağlar
Clinton Ve Karşı Karşıya Olduğu Bazı Temel Ekonomik Politik İkilemler pp. 56-64
Kemal Çakman

Volume 7, issue 80, 1992

Finans Sektöründe Yapılanlar Refor Mu? pp. 6-10
İsmail Türk
Finans Sektöründe Yapılanlar Refor Mu? pp. 11-20
M.Şükrü Tekbaş
ABD''de Yeni Dönem Ve Türkiye İlişkileri pp. 21-33
Sedat Ergi̇n
İktisadi Ve Mali Politikalar pp. 36-40
İsmail Türk
Türk Sermaye Piyasalarının Avrupa Topluluğu Piyasalarına Entegrasyonu pp. 42-50
Haluk Akdoğan
Enflasyon Ortamında Hisse Senedi Seçimi pp. 51-64
Hatice Doğukanli

Volume 7, issue 79, 1992

İnsani Gelişme Raporları pp. 18-33
Edmund J.cai̇n
İnsani Gelişme Raporu pp. 34-40
Halis Akder
İnsanca Gelişme pp. 41-50
Halis Akder
Tika''nin Tanitimi, Amaci pp. 52-58
Umut Arik
Türkiye''de Milli Gelir ve Ücretler Arasındaki Dengesizlik pp. 59-64
Yıldırım Koç

Volume 7, issue 78, 1992

Para Politikası Uygulamaları ve Para Miktarı pp. 5-15
Emin Öztürk and Hasan Ersel
1980''li Yıllarda Dış Ticaretin Liberalizasyonu pp. 17-30
Sübidey Togan
Türk Yapısal Uyum Sürecinde İktisadi Artığın Yaratılması ve Kaynak Aktarımı pp. 32-44
Erinc Yeldan
Bankacılık Sektörü ve Halkbank pp. 45-50
Sezgin Taşkiran
Enerji Sektörü - Gyiad pp. 51-57
Şerif Kaynar
Sanayinin Sorunları ve Milli Gelir pp. 58-67
Mümin Erkunt

Volume 7, issue 76, 1992

Türkiye''nin İhracatı ve Eximbank pp. 5-14
Ahmet Ertuğrul
Türkiye''nin İhracatı ve Türktrade pp. 15-20
Ayhan Çopur
Toplumsal Uzlaşma - 1 pp. 22-28
Tamer Müftüoğlu
Toplumsal Uzlaşma - 2 pp. 29-33
Erol Baraz
Seçimler Ve Anap''ın Geleceği pp. 35-49
Fahrettin Kurt
Avrupa Topluluğu ve Türkiye pp. 50-56
Faruk Şen
Sistem Kurma Becerisi, Nitelik Dokusu pp. 58
M. Tınaz Ti̇ti̇z
Denetim Ve Danışmanlık Sektöründe Oligopolistik Yapı Ve Yeni Yönelimler pp. 59-67
Melih Baş
Türkiye''nin İhracatı ve Hayali İhracat pp. 67-72
İbrahim Kircova
Leasing Factoring İşlemleri pp. 73-76
Selahattin Serbest
Tasarruflar Ve Yatırımlar Arasındaki İlişkide Reel Ve Parasal Faktörler pp. 77-79
Araştırma Grubu İi̇f

Volume 7, issue 75, 1992

Türk Sanaiinin Geleceği Arama Konferansında Tartışıldı pp. 5-9
Bülent Eczacibaşi and Kubilay Atasayar
Türk Sanaiinin Geleceği Arama Konferansında Tartışıldı - 1 pp. 10-16
Oğuz Babüroğlu
Türk Sanaiinin Geleceği Arama Konferansında Tartışıldı - 3 pp. 17-20
Mehmet Bamyaci
Türk Sanaiinin Geleceği Arama Konferansında Tartışıldı - 4 pp. 21-27
Yıldırım Koç
Türk Sanaiinin Geleceği Arama Konferansı pp. 28-32
Tınaz Ti̇ti̇z
Türk Sanaiinin Geleceği Arama Konferansında Tartışıldı - 5 pp. 33-35
Işın Çelebi̇
Şu Anda Uzlaşmanın Şartları Yok pp. 36-38
Nami Çağan
Mersin Serbest Bölgesi Ve Tekstil Konfeksiyon pp. 39-47
Kürşat Tüzmen
A.T. Ülkelerinde İşsizlik Sigortası Uygulamaları ve Türkiye pp. 48-59
Nihal Y. Mizrak
Büyük Mağaza Organizasyonunda Çağdaş Yönetim Anlayışı ve Türkiye’deki Durum pp. 60-63
Hüseyin Özgen

Volume 7, issue 74, 1992

Türkiye Ekonomisi pp. 6-12
Ali Ti̇grel
Ekonomik İstikrar Programı pp. 14-26
Ercan Uygur
Tüpraş''ın Ekonomideki Yeri pp. 28-35
Kemal Işik
Mali Politikaların Etkinliğinde Tahminlerin Rolü pp. 36-43
A. Kemal Çelebi̇
Teknolojik Değişmelerin Çalışma Hayatına Ve Eğitime Etkisi pp. 44-52
Nihal Y. Mizrak
Finansman Ve Muhasebe Yönünün İncelenmesi pp. 53-58
Hatice Doğukanli and V. Naci Taniş
Turizim Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar pp. 59-64
A. Hamdi İslamoğlu

Volume 7, issue 73, 1992

1992 Yılı Beklentileri pp. 5-15
Deniz Gökçe
İngiltere Merkez Bankası pp. 16-18
Richart Elli̇ott
Denizcilik Söktürü pp. 20-23
İbrahim Tez
Bir Finansman Modeli Olarak Forfating Ve Muhasebeleştirilmesi pp. 24-33
A. Hamdi Ceran and Yıldırım B. Önal
Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yeni Bir Dinamizm Teknoparklar pp. 34-39
Ali Akdemi̇r
İşletmelerde Standart Maliyetlere Dayalı Verimlilik Ölçümü pp. 40-47
Ali Kartal
Tarımsal Ve Sınai Gelişme Önünde Blokaj Etkisi Yaratan Faktörlerin Türkiye''nin Geleceği Açısından Önemi pp. 48-63
Ömer Gürkan

Volume 7, issue 72, 1992

Özelleştirme Ve Mali Piyasalarda Yeniden Yapılanma - 1 pp. 4-13
Hurşit Güneş
Özelleştirme Ve Mali Piyasalarda Yeniden Yapılanma - 2 pp. 14-23
Yusuf Bozkurt Özal
Özelleştirme ve Ekonomik Yeniden Yapılanma Deneyimleri: Arjantin, Şili, Brezilya pp. 24-35
Ergün Yener
Turizm Sektörü pp. 37-41
Abdülkadir Ateş
İraklı Sığınmacıların Türk Ekonomisine Etkileri pp. 43-45
Araştırma Grubu İi̇f
İraklı Sığınmacıların Türk Ekonomisine Etkileri pp. 46-50
Mehmet Tomanbay
Risk Sermayesi pp. 51-63
Ülkü Dağdelen

Volume 7, issue 71, 1992

Toplu Konut Ve Konut Sektörü - 1 pp. 6-9
Erman Şahi̇n
Toplu Konut Ve Konut Sektörü - 2 pp. 10-19
Yiğit Gölöksüz
Konut Finansmanında Türk Modeline Doğru pp. 20-23
Solmaz Ayarslan
Vergi Afları pp. 24-29
Recai Dönmez
Uluslararası Finansman Ve İhracat Politikası pp. 31-35
Michael Czi̇nkato
Acaba Doğu Avrupada Kapitalizm Yaşayabilecek Mi pp. 36-40
Bülent Gülteki̇n
Demir Çelik Sektörü pp. 53-60
Sencer İmer
Verimlilik ve Enflasyon pp. 61-63
Halit Sui̇çmez

Volume 7, issue 70, 1992

Türkiye Ekonomisinin Genel Durumu pp. 5-10
Ali Ti̇grel
Türkiye Efta Ticaret Anlaşması pp. 11-12
Taner Baytok
Bankacılık Sektörünün 1991 Yılı Ve 92''den Beklentileri pp. 23-31
Akın Öngör
Devlet İç Borçlanmasi pp. 32-40
Erdal Arslan
İktisat Söyleşileri pp. 42-64
Orhan Güvenen
Page updated 2022-01-26