EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Iktisat Isletme ve Finans

1987 - 2015

Current editor(s): Ali Bilge

From Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 28, issue 333, 2013

Türkiye İşgücü Piyasasında Mesleklerin Önemi: İşgücü ve Ücret Kutuplaşması pp. 09-42
Semih Akçomak and Burcu Gürcihan Yüncüler
A New Test of Exchange Rate Pass-through in a Small Open Economy: Evidence from Asymmetric ARDL Bounds Approach pp. 43-64
Serkan Cicek and Çiğdem Boz
Financial Distress, Governance and Diversification Strategy: Evidence from Turkey pp. 65-106
Mine Uğurlu
Para Politikası Beklentilerinin Finansal Yatırım Araçları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği pp. 107-136
Metin Tetik and Mehmet İvrendi̇

Volume 28, issue 332, 2013

Türkiye’de Konjonktürel Etkilerden Arındırılmış Cari İşlemler Dengesi pp. 09-32
Hakan Kara and Cagri Sarikaya
A Stochastic Model for Natural Gas Consumption: An Application for Turkey pp. 33-46
Ahmet Goncu, Mehmet Karahan and Tolga Kuzubas
Value Relevance of Earnings and Book Value of Equity in Turkey: The 2003-2009 Period pp. 47-66
Burcu Di̇nçergök
An Agent Based Modeling Approach to the Check Payments Among SMEs in Turkey pp. 67-86
İlker Arslan and Alper Duman

Volume 28, issue 331, 2013

What Determines REIT Returns in Turkey? An Application of Time-Varying Arbitrage Pricing Model in an Emerging REIT Market pp. 09-32
Isil Erol and Adem İleri̇
Wages, Profitability and Market Structure: Threshold Regression Analyses pp. 33-56
Başak Dalgıç, Aytekin Güven and Onur Yeni
İlgilenim Kavramı ve Türkçe İlgilenim Ölçeklerinin Değerlendirilmesi:Tüketici İlgilenimi, Sürekli İlgilenim ve Satın Alma Kararı İlgilenimi pp. 57-88
Destan Kandemi̇r, S. Sinem Atakan and Ceren Demi̇rci̇
Türkiye’de İllerin Finansal Yatırım Eğilimlerine Göre Derecelendirilmesi pp. 89-120
Ercan Özen, Bahattin Hamarat and Necmiye Serap Vurur

Volume 28, issue 330, 2013

Türk İmalat Sanayi Sektörel Reel Efektif Döviz Kuru Endeksleri pp. 09-40
Hulya Saygili and Gökhan Yılmaz
An Application of the Cusp Catastrophe Theory to the Istanbul Stock Exchange Crash of 2008 pp. 41-60
Hülya Tütek and Ünal Seven
Doğrusal Olmayan Yumuşak Geçişli Modeller ile Türkiye Emeklilik Fonları için Piyasa Zamanlaması Analizi pp. 61-80
Begumhan Özdi̇nçer and Cenktan Özyildirim
GARCH modellerinin performanslarının değerlendirilmesinde riske maruz değer (value-at-risk, VaR) yöntemi: İMKB100, Mali, Sınai ve Hizmet endeksleri üzerine bir uygulama pp. 81-104
Önder Büberkökü

Volume 28, issue 329, 2013

Costs of Low Productivity: Intensive and Extensive Margins pp. 09-20
Turkmen Goksel
Sağlık hizmetlerinde örgütsel düzeylerin bireysel hizmet kalitesine etkisi: Doktorlara yönelik bir araştırma pp. 21-48
H.Tezcan Uysal and M.Selami Yildiz
Çoklu bayi sistemlerinde alternatif transfer-satış politikaları pp. 49-74
Nagihan ÇÖMEZ Dolgan
Herd behavior in world stock markets: Evidence from quantile regression analysis pp. 75-96
Sibel Çeli̇k

Volume 28, issue 328, 2013

Network effects in credit market access: Evidence from Istanbul pp. 09-32
Didem Tüzemen, Fikret Adaman and Oya Ardic
An Empirical Analysis of the Bank Lending Channel in Turkey pp. 33-50
Ekin Ayşe Özşuca and Elif Akbostanci
Sanayi Üretim Endeksinin Durağanlık Özellikleri pp. 51-66
Hasan Ertugrul and Ugur Soytas
Turkey’ Trilemma Trade-offs: Is there a role for reserves? pp. 67-88
Orcan Çörtük and Nirvikar Singh
Household Structure and Household Income and its Components over the Life-Cycle in Turkey pp. 89-116
Seyit Cilasun and Murat Kırdar

Volume 28, issue 327, 2013

An impact analysis on the exemption of the banking sector from the merger control regime in Turkey pp. 09-30
Aydın Çelen and Ekrem Kalkan
Yurtiçi tasarruflar ve bireysel emeklilik sistemi: Türkiye’deki uygulamaya ilişkin bir değerlendirme pp. 31-66
Cihan Yalcin and Özgür Özel
"Yetenek” Yaklaşımı Temelinde Yoksulluğun Ölçülmesi: Mersin ve Erzurum İllerinde Yoksulluğun Kayıp Boyutları pp. 67-104
Mehmet Zanbak and Selim Çağatay
Critical role of relationship for unfamiliar banking products pp. 105-122
Zekeriya Eren Koçyi̇ği̇t, Yonca Aslanbay and Beril Durmuş

Volume 28, issue 326, 2013

Tüketicilerin Risk Azaltma Stratejileri pp. 9-40
Berna TARI Kasnakoğlu
Bankalarda Likidite Stres Testi ve Türk Bankacılık Sektörü için Bir Uygulama Önerisi pp. 41-66
Ihsan Delikanli, Mahmut Kutlukaya and Esra USLU Kutlukaya
Bireysel Yatırımcı Davranışı Analizi: Anket Çalışması pp. 67-92
Ayse Ozturkkal
Gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru politikaları ihracat ve ithalat üzerinde bir etkiye sahip midir? pp. 93-116
Gokhan Demi̇rtaş and Banu Demi̇rhan

Volume 28, issue 325, 2013

The Impact of Elderly Parents on the Female Labour Market Participation in Turkey pp. 09-26
Gülsen Kiral and Seda Şengül
Revising the Equation: Partisan Bias and Economic Voting Hypothesis in the Turkish Context pp. 27-60
Emre Erdoğan
E-commerce Adoption in Financial Services and Textile Manufacturing Sectors pp. 61-84
Gülden Asugman and Hayat Kabasakal
Yönetimden yönetişime geçiş sürecinde bölgesel politikalarda yaşanan değişim: Türkiye’de bölgesel Kalkınma Ajansları örneği pp. 85-112
Hasan Bakir and K. Burcu Öngen

Volume 28, issue 324, 2013

Zaruri harcama - gelir ilişkisi ve demografik faktörler: Parametrik olmayan çekirdek kestirim sonuçları pp. 09-40
M. Suphi Özçomak, Elif Golveren and Mustafa Yücel
Türkiye Ekonomisinin Rejim Yapısının MSVAR ile Belirlenmesi pp. 41-74
Selçuk Koç and Işıl Akgül
Firma düzeyinde ihracat performansının belirleyenleri: Denizli tekstil ve hazır giyim sektörü örneği pp. 75-108
Mustafa Terzi̇oğlu
Accounting conservatism in the post-IFRS period: Do provisions matter? pp. 109-130
Ece ERDENER Acar, Serdar Ozkan and Yasemin ZENGİN Karai̇brahi̇moğlu

Volume 28, issue 323, 2013

Reward-to-Risk Ratios in Turkish Financial Markets pp. 9-32
K. Ozgur Demi̇rtas and Yigit Atilgan
Özellikler Arası Korelasyon Yönü ve Eksik Özellik Değeri Çıkarımlarına: Pozitif Korelasyonun Çıkarımlara Olumlu Etkisi pp. 33-54
Baler Bi̇lgi̇n and Kunter Günaşti
A Comparison of the Healthcare Indicators of Turkey and The European Union Members Countries Using Multidimensional Scaling Analysis and Cluster Analysis pp. 55-72
Nuray Gi̇rgi̇ner
What is the Best Measure of Financial Performance? Comprehensive Income versus Net Income: Evidence from Turkey pp. 73-96
Volkan Demi̇r, Oğuzhan Bahadir and Aslı Gül Öncel

Volume 28, issue 322, 2013

Ekonomide Saat Kaç? Bileşik Göstergeler ve Ekonomi Saati Yaklaşımı pp. 09-34
Evren Erdoğan Coşar and Aslihan Atabek Demi̇rhan
Organizational Justice-Job Satisfaction Relationship: The Moderating Effects of Big-Five Personality Traits in Banking Employees pp. 35-60
Pınar BAYHAN Karapinar, Selin METİN Camgöz and Azize Ergeneli̇
Uluslararası Kurumsal Yatırımcıların Genel Kurullara Katılımı ve Oy Kullanma Eğilimleri pp. 61-90
Burcin Yurtoglu and Melsa Ararat
Education, Technology and Economic Growth: The Turkish Growth Experience from 1960 to 2009 pp. 91-118
Vedit İnal and Ayşe Akçabelen

Volume 27, issue 321, 2012

Türkiye imalat sanayiinde ithal girdi kullanımı pp. 09-38
Cihan Yalcin, Seref Saygili, Cengiz Ci̇han and Türknur Hamsici Brand
A tournament analysis of mutual funds in Turkey pp. 39-56
Orhan Erdem and Ayse Ozturkkal
Küresel finansal kriz ışığında Avrupa borç krizi ve kredi temerrüt swapları ilişkisi pp. 57-84
Dilek Çi̇ftçi̇ and İsmail Çevi̇ş
Hayek versus Samuelson: İktisadi Özgürlükler ve Bireysel Özgürlükler pp. 85-114
Can Madenci̇

Volume 27, issue 320, 2012

Türkiye İş Çevrimi ve Uluslararası İş Çevrim Aktarımları pp. 09-34
İbrahim Özkan and Lütfi Erden
Insights on innovation and technology management curriculum in public universities in Turkey pp. 35-60
Nihan Yildirim and Olcay Bige Aşkun
Dinamik yeteneklerin yeni ürün geliştirme performansı üzerine etkileri:Farklı iş stratejileri için sonuçlar pp. 61-90
Lale Gumusluoglu
İMKB’de işlem gören spor şirketlerinin TOPSIS yönetimi ile finansal performans değerlendirmesi pp. 91-108
Metin Atmaca

Volume 27, issue 319, 2012

Kredi notunun “yatırım yapılabilir” seviyeye yükselmesi:Öncesi ve sonrasındaki eğilimler pp. 09-30
İbrahim Kanlı and Yasemin Barlas
Filtering short term fluctuations in inflation analysis pp. 31-52
H. Çağrı Akkoyun, Oguz Atuk, Necmettin Alpay Koçak and Utku Ozmen
Türkiye’de paranın gelir dolanım hızı ve parasal büyümedeki değişkenliklerin asimetrik eşbütünleşme yaklaşımıyla analizi pp. 53-74
İbrahim Arisoy and Salih Gencer
Do Oil Prices Directly Affect Stock Markets:Evidence from Istanbul Stock Exchange pp. 75-88
Ulaş Ünlü and Mert Topcu
Türkiye’de Reel Döviz Kurunun Doğrusal Olmayan Ekonometrik Modeller ile İncelenmesi:Band-TAR ve STAR Modelleri pp. 89-122
Özgür Ersin

Volume 27, issue 318, 2012

Böbrek Takası: Mekanizma Tasarımı Yaklaşımı ve Türkiye Örneği pp. 9-26
Özgür Yılmaz
Energy saving technological progress in overlapping generations economies with renewable and non-renewable resources pp. 27-56
Burcu Fazlıoğlu and Çağrı Sağlam
Testing the Lucas Critique for the Turkish Money Demand Function pp. 57-82
Levent Korap and Metin Yildirim
Intergenerational Income Mobility in Turkey pp. 83-94
Murat Mercan
Index warrant trading and the underlying index volatility: The case of Istanbul Stock Exchange pp. 95-110
Yusuf I. Mugaloğlu

Volume 27, issue 317, 2012

Döviz kuru ve ithalat fiyatlarının yurt içi fiyatlara etkisi pp. 09-28
Hakan Kara and Fethi Ogunc
Benchmarking economy-wide energy efficiency trends and policies in Europe: Is there a convergence in emission performance towards the EU average? pp. 29-59
Emine Gunay and Duygu İnceöz
Sermaye hareketliliği, tasarruf ve yatırım ilişkisi:Türkiye örneği pp. 61-87
Fatih Mangir and Hasan Ertugrul
İhracatçı firmalar ve kümeler:İstanbul kuyumculuk kümesi ihracat kapasitesi analizi pp. 89-114
Tanyel ÖZELÇİ Eceral, Bilge ARMATLI Köroğlu and Çiğdem Varol
Towards a more objective credit rating pp. 115-136
Mehmet Orhan and Ramazan Alpay

Volume 27, issue 316, 2012

Wage-Productivity Gap in Turkish Manufacturing Sector pp. 09-31
Ceyhun Elgin and Tolga Kuzubas
Ham petrol getiri eğrisi ve spekülasyonun rolü:2003-08 dönemine yakından bir bakış pp. 33-52
Koray Kalafatcılar, Ahmet Değerli̇ and Cem Okan Tuncel
Sanayi üretim endeksini etkileyen faktörlerin ekonometrik analizi pp. 53-70
Salih Barişik and Rüştü Yayar
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin gıda tüketicileri üzerindeki refah etkisi pp. 71-92
Ahmet Şahi̇nöz and Onur Yeni
The Demand for Calories in Turkey pp. 93-108
Ferda Halicioglu

Volume 27, issue 315, 2012

Küresel kriz sonrası para politikası pp. 09-36
Hakan Kara
Finansal istikrarın sağlanması için nasıl bir mekanizma tasarlanabilir? pp. 37-49
Hasan Ersel
Para politikasında yeni arayışlar pp. 51-75
Fatih Ozatay
An interim assessment of the ongoing Turkish monetary and macroprudential experiment pp. 77-92
Cevdet Akçay and Eren Ocakverdi̇
Cari açık, bütçe dengesi, finansal istikrar ve para politikası: Heyecanlı bir dönemin izi pp. 93-119
Yıldız Akkaya and Refet Gürkaynak

Volume 27, issue 314, 2012

Technology, specialisation and productivity in manufacturing industry pp. 09-33
Yilmaz Kilicaslan, Levent Erdoğan, Nilgün ÇAĞLARIRMAK Uslu and Ethem Esen
Karbondioksit emisyonu üzerinden çevre baskısı değerlendirmesi: Çevresel Kuznets eğrisine panel veri uygulaması pp. 35-72
Onur Tutulmaz, Ahmet Şahi̇nöz and Selim Çağatay
Türkiye’de gelir eşitsizliği ile algılanan sağlık statüsü arasındaki ilişkinin ulusal sağlık anket verileri ile incelenmesi pp. 73-104
Asuman Çukur and Selahattin Bekmez

Volume 27, issue 313, 2012

How does the performance of core inflation indicators differ in less stable times? pp. 09-34
Oguz Atuk, Utku Ozmen and Necati Tekatli
Analysis of consumer responses to health threat of genetically modified foods: A pilot study pp. 35-56
Ayla ÖZHAN Dedeoğlu and Keti Ventura
Dört faktörlü varlık fiyatlama modelinin İMKB’de test edilmesi pp. 57-83
Ulaş Ünlü
Enflasyon eşiği ve ekonomik büyümeye etkisi pp. 85-106
Işıl Akgül and Selin Özdemi̇r

Volume 27, issue 312, 2012

Bölgesel kalkınmada kamu sermayesi ve sosyal altyapı:Türkiye üzerine bir uygulama pp. 09-37
Meneviş UZBAY Pi̇ri̇li̇ and Aykut Lenger
An experimental analysis of Colonel Blotto Games under alternative environments pp. 39-57
Yetkin Çınar and Turkmen Goksel
Adana kentsel kesiminde yoksulluk ve yoksulluğun belirleyicileri pp. 59-84
Seda Şengül and H. Mahir Fi̇sunoğlu
Vadeli Finansal Piyasaların para politikası sürprizlerine tepkisi: Türkiye için bir T-GARCH uygulaması pp. 85-120
Macide Çi̇çek

Volume 27, issue 311, 2012

Türkiye’de siyasi kutuplaşmayı oluşturan unsurlar: Seçmen tercihlerinde ekonomik oy verme davranışından toplumsal travma kuramına kadar bir dizi etkenin görece etkileri pp. 09-39
Cengiz Yilmaz, Oğuzhan Aygören and Özlem Özdemi̇r
Bir sosyal fayda/maliyet analizi: Soma-A santrali özelinde kömür ve rüzgâr alternatifleri pp. 41-82
Taylan Bali, Bahar Erbas, Zafer Akin and Gülsüm Akarsu
Türkiye’de firmalar ve sermaye grupları arasındaki bağlantılar: İMKB’de işlem gören firmalar üzerine bir inceleme, 2002-2008 pp. 83-112
Özgür Öztürk

Volume 27, issue 310, 2012

Türkiye’de yapısal bütçe dengesi ve mali duruş pp. 09-38
Cem Çebi and Ümit Özlale
Are fertility decisions in Turkey affected by infant mortality and income? pp. 39-52
Özlem Yilmaz and Ugur Soytas
Döviz kuru volatilitesi modelleri: Türkiye uygulaması pp. 53-77
Timur Gur and Hasan Ertugrul
The effects of the exchange rate changes on the current account balance in the Turkish economy pp. 79-101
Esin Okay, Rana ATABAY Baytar and Ercan Saridoğan
Page updated 2022-01-19