EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Iktisat Isletme ve Finans

1987 - 2015

Current editor(s): Ali Bilge

From Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 22, issue 261, 2007

The impact of financial liberalization on macroeconomic dynamics: A two-country analysis pp. 5-21
Ekin Tokat
Hedonik fiyatlandırma modelinin Türkiye binek araba sektörü üzerine bir uygulaması 1 pp. 22-37
Afsun Alakbar and Ercan Eren
Entegrasyon sürecinde AB’ne üye ve aday ülke bankacılık sistemlerinin finansal durum benzerliğinin kümeleme analizi ile değerlendirilmesi pp. 38-61
Serpil Canbaş and Gamze Vural
İnsan kaynakları yönetiminin dönüşümünde bilgi teknolojilerinin rolü pp. 62-77
Harun Demi̇rkaya
Dışa açılım performansı-vergi ilişkisinde ülke karşılaştırmalarına yeni bir yaklaşım: Dışa açılım performansı endeksi denemesi pp. 78-99
Mine Yilmazer and Bernur Acikgoz Ersoy
Veri zarflama analizi ve kümeleme analizi ile Türkiye sigortacılık sektöründeki firmaların performanslarının karşılaştırılması pp. 100-113
Nuray Gi̇rgi̇ner, Abdullah Yalam and Zeliha Kaygisiz
Özörgütlemeli haritalar tekniğinin Türkiye’deki çimento şirketlerinin likit yapısının analiz edilmesinde kullanılması pp. 114-136
Vedat Ekergi̇l, Arman Aziz Karagül and Emin Germen
Davranışsal finans modellerinden aşırı güven hipotezinin geçerliliği: İMKB’de bir uygulama pp. 137-154
Turhan Korkmaz and Emrah İsmail Çeli̇k
Devletleştirme ve özelleştirme arasında: Kamu-özel işbirlikleri pp. 155-159
Uğur Emek

Volume 22, issue 260, 2007

Sanat sponsorluğu ve işletme özellikleri: Hangi işletmeler sponsorluk harcaması yapıyor? pp. 5-25
Sema Sakarya
Aşırı tepki hipotezi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan kanıtlar pp. 26-37
Tülay Yücel and F. Dilvin Taşkin
Üniversite kapısındaki yığılma:Geri dönüşü olmayan para, emek ve zaman yatırımı pp. 38-65
Sinan Zeyneloğlu
Türkiye’de temel makro ekonomik değişkenler ile hisse senedi fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisi pp. 66-79
Erman Erbaykal and H. Aydın Okuyan
Kurumsal girişimcilik ve firma performansı:İMKB’de işlem gören firmalar üzerinde bir araştırma pp. 80-101
Ali Danişman and Ertan Erkocaoğlan
Türk firmalarının işletme sermayesi yönetimi uygulaması: 2001 ekonomik krizi sonrası pp. 102-119
Berna Kirkulak-Uludag and Cağnur Kaytmaz Balsari
Determinants of the Banking Crises in the Turkish Economy pp. 120-146
Cemil Varlik
Bankacılık Sisteminde Yöneticilerin Etkinlikleri pp. 147-151
Uğur Emek

Volume 22, issue 259, 2007

AB üyeliğinin Türk tarımına etkileri pp. 5-17
H. Ozan Eruygur and Erol Hasan Çakmak
Cepte Numara Taşınabilirliği ve Rekabet pp. 18-23
Uğur Emek
Veri zarflama analizini kullanarak Türkiye’deki devlet üniversitelerinin etkinliğinin ölçümü pp. 24-43
Talha Ustasüleyman
Rekabet stratejisi aracı olarak entelektüel sermayenin analitik hiyerarşi süreci yöntemiyle ölçülmesi: Bir yazılım firmasında araştırma pp. 44-60
Adnan Akin and Suphi Aslanoğlu
Bir plan döneminin ardından turizm hizmet, bölge ve meslek birlikleri yasa tasarısı’nin değerlendirilmesi pp. 61-84
Sibel Mehter Aykin and İbrahim Bi̇rkan
Kurumsal yönetişim çerçevesinde şeffaflık anlayışı pp. 85-98
Barış Baraz
Türkiye’de döviz kuru oynaklığının uzun hafiza özelliklerinin analizi pp. 99-113
Serpil Türkyilmaz and Mustafa Özer
Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığının sürdürülebilirliği: Meksika örneği bağlamında bir değerlendirme pp. 114-135
Umut Çakmak and Cemil Varlik

Volume 22, issue 258, 2007

Küresel finansal riskler karşısında Türkiye’de reel sektörün finansal yapısı ve borç dolarizasyonu pp. 5-39
Erdal Özmen and Cihan Yalcin
Türkiye’de faaliyet gösteren yerel ve yabancı bankaların kârlılık seviyelerini Etkileyen faktörler: Panel veri analizi pp. 40-63
Bener Güngör
ISO 500 şirketlerinde katma değer, marka ve patent ilişkisi pp. 64-85
Gürsel Kona
Erken ödeme cezası için, %2 oranı yeterli midir? pp. 86-96
Orhan Erdem
Türk sermaye piyasasındaki aracı kurumların etkinlik ve verimliliği pp. 97-117
Hüseyin Aktaş and Mahmut Kargin
Düzenleyicinin kuşatılması ve hukukun üstünlüğü pp. 118-121
Uğur Emek
Türkiye’de enflasyon ve döviz kurunun para politikası kuralı üzerindeki etkisi pp. 122-135
Sevda Yaprakli

Volume 22, issue 257, 2007

Global rules and markets: Constraints over policy autonomy in developing countries pp. 5-43
Yılmaz Akyüz
Genetik, iktisat ilişkisi ve ekonomik büyümede genetik faktörler pp. 44-58
Melike Bildirici and Meltem Kökdener
Yabancı Banka Girişleri pp. 59-62
Uğur Emek
Mutluluk ve bireylerin finansal durumu üzerine bir pilot çalışma pp. 63-73
Aslıhan Bozcuk
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve dış ticaret: Türkiye örneği pp. 74-86
Pınar Narin Emi̇rhan
Türk para politikası bağımsız bir şekilde yönetilebilir mi ? Ekonometrik bir bakış açısı pp. 87-100
Abdurrahman Korkmaz
En uygun fiyatlandırma stratejisinin grup karar vermeli analitik hiyerarşi süreci ile değerlendirilmesi: Türkiye Otomotiv Sektörü için bir uygulama pp. 101-127
Nuray Gi̇rgi̇ner and Zeynep Çavdar

Volume 22, issue 256, 2007

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son iktisadi gelişmeler üzerine değerlendirmeler pp. 5-104
Tuncer Bulutay
Türkiye’de Dizüstü Bilgisayar Piyasası pp. 105-109
İbrahim Pehli̇van and Hasan Unal
Türkiye’de Cep Telefonu Pazarı pp. 110-115
Bağcan Babayi̇ği̇t and Muammer Kömürcüoğlu
Türkiye’de Çamaşır Makinesi Piyasası pp. 116-120
Pelin Nasraddi̇nler
Türkiye’de Dijital Fotoğraf Makinesi Piyasası pp. 121-127
Erdem Oğlakçioğlu and Sezer Yasar
Türkiye’de LCD Televizyon Piyasası pp. 128-132
Ahmet Gerboğa and Tuncay Serdaroğlu
Türkiye’de B Sınıfı 5 Kapılı Hatchback Otomobil Pazarının Analizi pp. 133-139
Gökhan Parmaksiz and Salih Yavuz
Suyun Yönetimi pp. 140-143
Uğur Emek

Volume 22, issue 255, 2007

Sabit telefon hizmetleri sektörünün teknik etkinliğinin veri zarflama yöntemi ile ölçülmesine yönelik bir deneme pp. 5-19
Tayfun Acarer, Ertuğrul Karaçuha and Yavuz Göktaylar
Türkiye’de enflasyon hedeflemesi pp. 20-44
R. Funda Barbaros and Ezgi Erol
Türkiye’de nominal döviz kuru, faiz oranları ve döviz kuru risk primi ilişkilerinin regresyon ağaçları ile incelenmesi pp. 45-62
Ahmet Şengönül and Tevfik Aytemi̇z
Tüketim ve Kamu Harcamaları: VECM Modeli pp. 63-72
Oya S. Erdoğdu
17 Ağustos 1999 depreminin taş ve toprağa dayalı sanayide faaliyet gösteren firmaların hisse senetleri üzerindeki etkisine ilişkin amprik bir çalışma pp. 73-84
Mehmet Bolak and Ömür Süer
Reel faiz oranı ve reel döviz kurunun kısa vadeli sermaye hareketlerine etkileri: Sınır testi yaklaşımı pp. 85-94
Burak Güriş and Burcu Kiran
Finans sektöründe kredi taleplerinin değerlendirilmesinde bulanık mantık yaklaşımı pp. 95-114
İrfan Ertuğrul and Nilsen Karakaşoğlu
Krizlerde IMF’nin Rolü ve Türkiye’nin Durumu: IMF Krizlerin Yaratıcısı mı yoksa Önleyicisi mi? pp. 115-127
Mehmet Günal and Ali Alp

Volume 22, issue 254, 2007

Finansal serbestleşme ve yoksulluk ilişkisi üzerine pp. 5-17
Asena Caner
Türkiye için bir makro iktisadi öngörü modeli: VAR yaklaşımı pp. 18-27
Selim Başar
3G Lisanslarının tahsisatında ihale mekanizması ve rekabet pp. 28-30
Uğur Emek
Türkiye’de para ve maliye politikalarının koordinasyonu pp. 31-46
Umut Halaç
Hisse senedi getirilerinde global ve yerel faiz oranı riski: Kısmi çokdeğişkenli GARCH modeliyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerine bir çalışma pp. 47-60
Alper Ozun and Atilla Cifter
Ekonomik parametreler çerçevesinde döviz vadeli işlem sözleşmelerinin Türkiye’de gelişimi ve kur riski yönetimi açısından değerlendirilmesi pp. 61-72
Mustafa Yılmaz
Yatırım ortaklıkları ve bedelsiz sermaye artırımları: İMKB’de ampirik bir analiz pp. 73-85
Sadık Çukur and Resul Eryi̇ği̇t
Sanal organizasyonlarda balanced scorecard (“dengeli başarı göstergesi”): Bir örnek olay çalışması pp. 86-103
Mürşide Özgeldi̇ and Sevgi Kalkan
Muhasebecilerin mesleki kararlarında etik ve sosyal sorumluluğun önemini algılama düzeyleri ve etiksel karar alma süreci: Türkiye örneği pp. 104-127
Mehmet Özbi̇reci̇kli̇ and Tülin Ural

Volume 22, issue 253, 2007

Türkiye özelinde alternatif ödeme sistemlerinin sağlık hizmet sunumuna etkileri pp. 5-17
Nazmi Sari
Sağlık kurumlarında finansal performans ölçümü: Kamu hastanelerinin veri madenciliği ile sınıflandırılması pp. 18-30
Nermin Özgülbaş and Ali Serhan Koyuncugi̇l
Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Etkisi pp. 31-45
Zeliha Göker
Ayn Rand ve Objektivizm pp. 46-49
Uğur Emek
Türkiye’de belediye harcama ve gelirlerinin illerin yakınsamasına etkisi pp. 50-67
Recep Tekeli and Sacit Akdede
Türk Hisse Senedi Piyasası Etkin mi? Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testlerinin Uygulanması pp. 68-78
Adnan Kasman and Berna Kirkulak-Uludag
Hisse senetleri İMKB’de işlem gören KOBİ’lerin sermaye yapısının incelenmesi: 1997–2004 dönemi pp. 79-96
Turhan Korkmaz, Ali Sait Albayrak and Abdülmecit Karataş
Türk sigortacılık sektöründe etkinlik ve etkinliği belirleyen faktörler pp. 97-114
Muhittin Kaplan and Tuncay Çeli̇k
İktisadi krizlerin ve takvimsel faktörlerin bireysel hisse senetlerinin getirisi ve volatilitesi üzerindeki etkileri pp. 115-132
Cüneyt Akar

Volume 22, issue 252, 2007

Devlet iç borçlanma senetleri için getiri eğrisi tahmini pp. 5-25
Ozge Akinci, Burcu Gürcihan Yüncüler, Refet Gürkaynak and Özgür Özel
Finansal serbestleşme sürecinde Türkiye’de kısa vadeli sermaye akımlarının makroekonomik etkileri pp. 26-48
Ahmet Şengönül, Metin Altiok and Rana Gürbüz
Son dönem finansal krizlerinin bilanço etkisi yaklaşımı kapsamında bir değerlendirmesi pp. 49-65
Nejla Adanur Aklan
Türk şirketlerinin yönetişiminde yeniden yapılanma pp. 66-69
Uğur Emek
Finansal kalkınmanın büyümeye etkileri: Literatür ve uygulama pp. 70-89
Seyfettin Artan
İzmir’de tiyatroya katılım üzerine ekonometrik bir analiz pp. 90-98
Sacit Akdede and Umut Evli̇moğlu
Türkiye’de içsel ekonomik büyüme ve teknolojik gelişmede dış ticaret ve beşeri sermayenin rolü (1963-2002): Pesaran’ın sınır testi ile bir eş-bütünleşme analizi pp. 99-115
Ahmet Ay and Pınar Yardimci
Çiftçinin eline geçen fiyatların, genel fiyat endeksleri ve döviz kuruyla ilişkileri pp. 116-122
Afsin Sahin and Yılmaz Akdi̇
Alternatif para politikası değişkenlerinde maliye politikası, döviz kuru ve enflasyonun büyüme üzerindeki etkisi pp. 123-134
Ahmet Çetin and Birol Çeti̇n
Post Keynesyen gelir ve para arzı modeli: 1980-2003 Türkiye deneyimi pp. 135-143
Mehmet Fatih Ci̇n and Görkemli Demi̇rel

Volume 22, issue 251, 2007

Türkiye’de Kamu Borç Stokunun Yapısı: Orijinal Günah Göstergeleri ve Risk-Dahil Kamu Borç Yükü pp. 5-20
Burcu Gürcihan Yüncüler and Erdal Yılmaz
Türkiye’de faiz oranları ve döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisi: 1984 – 2006 pp. 21-31
Ekrem Gül, Aykut Eki̇nci̇ and Mustafa Özer
Türkiye’de düzenleyici etki analizi pp. 32-35
Uğur Emek
Ethics in the public sector and different approaches to ethics in military pp. 35-49
Uğur Zel
Türk sigortacılık sektöründe rekabet: 2002-2004 pp. 50-62
Tuncay Çeli̇k and Muhittin Kaplan
Finansal liberalleşme, finansal krizler ve finansal transferlerin yeniden dağıtım boyutu pp. 63-84
Mustafa Mi̇ynat
Türk sigortacılık şirketlerinde etkinlik:Deterministik ve şans kısıtlı veri zarflama analizi pp. 85-102
Evrim Turgutlu, Recep Kök and Adnan Kasman
Yapısal kırılma altında para talebinin istikrarı: Türkiye örneği pp. 103-113
Nazif Catik
Öğrenen örgüte dönüşüm: Türk tekstil sektöründe karşılaştırmalı bir araştırma pp. 114-122
H. Nejat Basim and Harun Şeşen
Marka değerini etkileyen faktörler: Seçilmiş bazı küresel işletmelerde marka değeri ile finansal göstergeler arasındaki ilişki pp. 123-132
Ramazan Akbulut and Mustafa Paksoy
Perakendeci markaların önlenemez yükselişi ve tekstil sektörü için alternatif çıkış önerileri pp. 133-144
Ahmet Bardakci, Hakan Saritas and Hakan Aygoren

Volume 22, issue 250, 2007

High-tech R&D: How is China doing it? pp. 5-15
Süleyman Tuluğ Ok
Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki endüstri-içi ticaret pp. 16-32
Nursen Vatansever Devi̇ren and Muhammed Karataş
Düzenleyici kurumların ceza politikaları pp. 33-36
Uğur Emek
KKTC ekonomisinde büyümenin kaynakları ve istihdam imkânları pp. 37-52
Öner Günçavdi and Suat Küçükçi̇ftçi̇
Türkiye’de vadeli döviz işlemlerinin spot döviz piyasa volatilitesi üzerine etkileri pp. 53-68
Hasan F. Baklaci
İhracat, ithalat ve reel döviz kuru ilişkisi: Türkiye için bir VAR modeli pp. 69-84
Ömer Yilmaz and Vedat Kaya
Küreselleşme baskısından çıkış için yeni bir yol: Bütünleşik teknolojik öğrenme pp. 85-100
Salih Zeki İmamoğlu
Osmanlı İmparatorluğu’nda XIX. yüzyılda gelişen üretim tekniklerinin maliyet ve yönetim muhasebesi uygulamalarına etkisi: Tüfenkhane-i amire’ye ait bir imalat defteri pp. 101-114
Birol Çeti̇n and Fatih Coşkun Ertaş
Self servis uygulamalarda teknolojinin algılanan özelliklerinin müşteri memnuniyeti üzerine etkisi pp. 115-126
Gülnil Aydin
İMKB-30 hisse senedi getirilerinde volatilitenin kısa ve uzun hafızalı asimetrik koşullu değişen varyans modelleri ile öngörüsü pp. 127-141
Işıl Akgün and Hülya Sayyan
Elektronik marka yapılandırmasında etkili olan faktörlerin belirlenmesi üzerine karşılaştırmalı bir araştırma pp. 142-153
Tülin Durukan, İsmail Gökdeni̇z and Serhan Keski̇n
Teskstil ve Gıda Sektöründe etkinlik ölçümü: VZA-malmquist TFP endeksi uygulaması pp. 154-171
Selçuk Perçi̇n and Ustasüleyman Talha
Page updated 2022-01-23