EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Iktisat Isletme ve Finans

1987 - 2015

Current editor(s): Ali Bilge

From Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 3, issue 31, 1988

Döviz Efektif Altın Piyasaları İthalatçı Ve İhracatçıların Bu Piyasaları İzleme Olanakları pp. 3-20
Yaman Törüner
Döviz Efektif Piyasaları Nasıl Çalışıyor pp. 21-22
Muhasebe Bülteni Araştırma Servisi
Enflasyon Ve Faiz Oranları pp. 23-24
Fatma Toptaş
Yap İşlet Devret Modelinin Ekonomik Yararlılığı pp. 25-26
Mine Tekeli̇
Enflasyonun Mali Tablolara Etkileri Ve Enflasyon Etkilerini Düzenleme İmkanı pp. 27-36
Salih Özel
Makro Ekonomik Modeller pp. 37-39
S. Ali Zafer
Menkul Kıymetler Rehberi pp. 40-41
Araştırma Grubu İi̇f
İş Aktinde Fesih Yetkisinin Kullanma Süresi Şekli pp. 42-44
Abdullah Dörtlemez
Amerikan Şirketleri Aşırı Borç Altında mı? pp. 45-48
Nuri Arslan

Volume 3, issue 30, 1988

Bilgisayar Sektörü Ve 7.Bilişim Kurul - 1 pp. 3-5
Yılmaz Büyükerşen
Bilgisayar Sektörü Ve 7.Bilişim Kurul - 2 pp. 6-8
Ersin Töreci̇
Bilgisayar Sektörü Ve 7.Bilişim Kurul - 3 pp. 9-11
Ersin Sümer
Bilgisayar Sektörü Ve 7.Bilişim Kurul - 4 pp. 13-14
Bülent Gönç
Bilgisayar Sektörü Ve 7.Bilişim Kurul - 5 pp. 15-17
Haksever Suner
Bilgisayar Sektörü Ve 7.Bilişim Kurul - 6 pp. 18-19
Mehmet Habbab
Sektörleşmenin Koşulları pp. 20-21
Güven Sürmeli̇
Döviz Efektif Piyasaları pp. 22-25
Melih Araz
Sanayi Ürünleri İhracat İstisnasi pp. 26-32
Altay Yeği̇t
Enflasyon Ortamında Stok Ve Nakit Yönetimi pp. 33-43
Salih Özel
Avrupa Topluluğunda Finans Sistemlerinin Enterasyonu pp. 44-46
Fatma Toptaş
Leasing pp. 47-48
Berrin Alkan

Volume 3, issue 28, 1988

TCMB Açık Piyasa Repo İşlemlerinde Vergilendirme pp. 9-13
Ahmet Kirman
Turizm Yatırımlarında Vergi İstisnaları pp. 15-24
Altay Yeği̇t
Turizm Yatırım Bankasının Faaliyetleri pp. 25-26
Sami Uslu
Turizm Yatırımlarında Kamu Arazisi Tahsisi pp. 27-33
Müzeyyen Acir
Kredilendirme Faaliyetleri pp. 34-37
Altekin Orhon
Ülkemiz Turizminin Bugünkü Durumu Uygulanan Teşvik Tedbirleri Ve Önemli Uygulama Sonuçları pp. 39-44
Fuat Gümüş
Turizm Bankası A.Ş. 1988 Kredi İlke ve Koşulları pp. 45-46
Afet Ağan
1988 Yılında Turizm Yatırımlarının Kredilendirilmesinde Getirilen Yenilikler pp. 47
Muhasebe Bülteni Araştırma Servisi
Turizm Yatırımlarında Değişen Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Teşviği pp. 48
Muhasebe Bülteni Araştırma Servisi

Volume 3, issue 27, 1988

Türkiye Ekonomisi pp. 3-12
Sakıp Sabanci
ABD Hukukunda Tahvil Çeşitleri pp. 14-18
Oğuz Kürşat Ünal
Ülkemizde ve Avrupa Ekonomik Topluluğunda Uygulanan Katma Değer Vergisinin Karşılaştırılması pp. 19-28
Ayten Ersoy
Fesih Bildimi Ve İhbar Tazminatı pp. 29-32
Ali İzzet Şen
Azalan Bakiye Usulüne Göre Amortisman pp. 33-36
Cafer Gözel
Personelin Sermaye Paylarına Ortaklıkları pp. 37-38
M. Ali Görol
Sekreterlik pp. 39-40
Çiğdem Alsaç
Yönetim Muhasebesinde Sorunlar pp. 46-48
Halil Karabudak

Volume 3, issue 26, 1988

1988''de Türkiye Ekonomisi pp. 3-11
Ömer Di̇nçkök
Taahhüt Şeklinde Yapılan İnşaatlarda Vergileme pp. 13-23
Şükrü Kizilot
İstisna Akti (Eser Sözleşmesi) pp. 24-27
Orhan Cevdet Kural
İhale Konusu İnşaatlarda Sosyal Sigorta Uygulaması pp. 28-35
Mehmet Can
Bilgisayarlı Muhasebe Uygulaması ve Vergi Denetlemesi pp. 36-41
Salih Özel
Kıdem Tazminatı pp. 42-46
Abdullah Dörtlemez
506 Sayılı Kanuna Tabi İşlerlerinde Yüzde Usulü Ve Uygulaması pp. 47-50
Mustafa Teke
İthalden Alınan Vergi Resim Ve Fonlar pp. 51-54
Emin Doğruel
İspanya''da Özelleştirme pp. 62-63
Halil Karabudak

Volume 3, issue 25, 1988

1988 Yılı Program Hedefleri pp. 3-9
Ali Ti̇grel
Ticaret Kanunu, Vergilendirmesi Ve Muhasebesi Yönlerinden Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı pp. 11-23
Şükrü Kizilot
Türkiye''de Muhasebenin Tarihi Gelişimi Ve Uygulanışına Ait Bazı Öneriler pp. 24-33
Remzi Örten
Kıdem Tazminatı pp. 34-39
Abdullah Dörtlemez
Kar Paylarında Zaman Aşımı pp. 40-43
Ahmet Kirman
Çalışanların Tasarrufa Teşviki pp. 44-48
Ali İzzet Şen

Volume 3, issue 24, 1988

4 Şubat Kararları, 1988 Bütçesi, Yatırım Programı Ve Özelleştirme pp. 3-17
Ali Bi̇lge, Taylan Erten and Kenan Mortan
Turizm Sektöründe Kaynak Kullanımı, Destekleme Primi Ve Vergilendirme pp. 19-25
Şükrü Kizilot
Sorumluluk Muhasebesi Ve Yararları pp. 26-30
Salih Özel
Abd Hukukunda Hisse Senedi Ve Tahvil Çıkarları Ve Usul Şartları pp. 31-34
Oğuz Kürşat Ünal
Bağış Ve Yardımların İndirimi pp. 35-37
T. Murat Özden
Ücretlerde İndirim pp. 38-40
Ayten Ersoy
Yabancı Yatırımcıların Türkiye''de Turizm Yatırımı Yapabilir mi? pp. 41-42
Yavuz Can

Volume 3, issue 23, 1988

Vergi Kanunlarında Yapılan Yeni Düzenlemeler ve Vergi Politikaları pp. 3-8
A.Kurtcebe Alptemoçi̇n
Türkiye''de Finansal Muhasebe Standartlarının Oluşumu pp. 9-16
Yüksel Koç Yalkin
Diş Navlun Hasılatı ve Vergilendirme pp. 17-20
Şükrü Kizilot
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Menkul Kıymet Piyasalarının Teşekkülü Ve Bazı Problemler pp. 21-26
Oğuz Kürşat Ünal
Tek Düzen Muhasebe Sistemine Türkiye Uygulaması pp. 27-29
M. Ali GüROL
Vergi Mahkemelerinde Davaların Açılması pp. 30-36
Safiye Tokmak
Meksika''da Dış Borç Takas Planı pp. 47-48
Halil Karabudak

Volume 3, issue 22, 1988

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası pp. 3-12
Muharrem Karsli
Muhasebe Uygulamasında Bilgisayarın Sağladığı Olanaklar pp. 13-15
Salih Özel
Anonim Ortaklıklarda Primli-İkramiyeli Ve Kar İştirakli Tahviller pp. 16-19
Oğuz Kürşat Ünal
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ve İdari Para Cezaları pp. 20-22
Abdullah Dörtlemez
Hamiline Yazılı Mevduat Sertifikalarının Damga Vergisi Konusunda Farklı Bir Yaklaşım Ve Mevduat Sertifikalarında Gelir Vergisi Stopajı pp. 23-27
Ahmet Kirman
Pişmanlık Ve İslah Müeessesi pp. 28-31
Şükri Güngör
Hisse Senedi İle Değiştirilebilir Tahviller pp. 32-33
Handan Teki̇n
Döviz Hesapları pp. 34-35
Ayşenur Topçuoğlu
Yabancı Yatırımcılar Türkiye''de Turizm Yatırımı Yapabilir mi? pp. 36-38
Yavuz Can
Doların Geleceğine İlişkin Çelişkili Sinyaller pp. 47-48
Halil Karabudak
Page updated 2022-01-21