EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Iktisat Isletme ve Finans

1987 - 2015

Current editor(s): Ali Bilge

From Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 18, issue 213, 2003

Savaş, Hegemonya Ve Küreselleşme pp. 6-23
A. Aydın Çeçen
2003 Sonuna Doğru Kur Ve Ödemeler Dengesindeki Gelişmeler pp. 24-28
Nur Keyder
1989 Sonrası Türkiye Ekonomisinde Kriz Dinamikleri pp. 29-50
Kemal Çakman and Umut Çakmak
Futbolun Verimlilik Üzerine Etkisi pp. 51-62
Ali İnamlik, Mustafa Yücel and Hakan Berument
Imf Modeli Ve Krizler pp. 63-77
Gülten Demi̇r
Üretime Dayalı Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (P-Camp) Ve İmkb''de Bir Uygulama pp. 78-89
Elif Karaaslan, Fazıl Gökgöz and Yalçın Karatepe
Risk Sermayesi Yatırımcılarının Fiyatlandırılması pp. 90-101
Halil İ. Bulut
İmkb''de Portföy Çeşitlendirmesi Ve Yatırım Vadeleri pp. 102-114
Aslıhan Altay, Ayşe Ece Ungan and Levent Akdeni̇z
Hisse Senetleri Piyasasında Risk Türleri Ve İmkb''de Bir Uygulama pp. 115-129
Akay HÜLYA K.

Volume 18, issue 212, 2003

Yirmibeş Milyar Dolarlık Bir Düş Ve Düşündürdükleri pp. 5-15
Yücel Çağlar
Küreselleşme, Sermaye Hareketleri Ve Finansal Krizler - 1 pp. 16-19
Graciela Kaminsky
Küreselleşme, Sermaye Hareketleri Ve Finansal Krizler - 2 pp. 20-26
Eliana Cardoso
Montreal-İstanbul pp. 27-28
Yaz Muradoglu
Kutsal Kadehte Zehir pp. 29-31
George Monbi̇ot
Enflasyonu Düşürmenin Maliyeti: Lstvar Analizi pp. 32-38
Melike Bildirici
Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Konut Piyasalarına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz pp. 39-56
Belgin Akçay
Stand-By Düzenlemeleri Ve Piyasa Ekonomisi pp. 57-70
Fuat Erdal
Türkiye''de Yoksulluk Ve Yoksulluk Profili pp. 71-93
Seda Şengül
Piyasalarda Etkinliğin Sağlanması Bakımından Fiyat Vergisi pp. 94-99
Meral Yi̇ği̇t

Volume 18, issue 211, 2003

Bilim Ve İktisat pp. 5-49
Tuncer Bulutay
Enflasyonun Dinamiği Ve İstikrar pp. 50-67
Ercan Uygur
Yeni Dünya Düzeninde Bir Türkiye Vizyonu pp. 68-70
Yaz Muradoglu
Türkiye''de Politika Değişkenliği İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkileri 1986-2001 pp. 71-91
Funda Telatar
2001 Krizinin Yabancı Sermaye Ortaklı Firmalara Etkisi pp. 92-99
Filiz Özağ

Volume 18, issue 210, 2003

İktisatçıların Öfkesi, Ira& Niyet Mektubu pp. 5-14
Ömer Madra, Hasan Ersel and Mustafa Arslantunali
44 Trilyon Dolarlık Felaket pp. 15-19
Ömer Madra, Hasan Ersel and Mustafa Arslantunali
Bir Tür Yağma pp. 20-22
Egorge A.akerlfo
Gelecek Kuşaklara Devir Teslim pp. 23-24
Paul Krugman
1980 Sonrası Türkiye Ve Yunanistan Arasındaki Siyasi İlişkiler Çerçevesinde Karşılaştırmalı Üstünlüklere Dayalı Tircati Gelişmeler pp. 25-39
Burak Gurbuz and Enis Tulça
Türkiye-İsrali Arasındaki Endüstri İçi Ticaret Boyutunun İncelenmesi pp. 40-46
Ester Bi̇ton and Ester Biton Ruben
Türk Ticaret Bankalarının Likitide Tercihi Ve Tam Kapsamlı Mevduat Sigorta Sigortası Uygulaması Üzerine Bir Araştırma pp. 47-62
M. Banu Durukan and Mehmet Alci̇velek
Bankacılık Sisteminin Güncel Sorunları Ve Çözüm Önerileri pp. 63-76
Şevket Sayilgan
Kamu Borçları Ve Fiyat İstikrarı pp. 77-86
Zeliha Göker
Kamu Finansmanında Vergileme Ve Vergilemenin Sınırları pp. 87-100
Sema Çinar

Volume 18, issue 209, 2003

Çalışanların İş Değerleri Ve Bir Uygulama pp. 3-17
Edip Örücü, Tuncer Asunakutlu and Güney Öncü
Yeni Dünya Düzeni Ve Türkiye pp. 5-8
Yaz Muradoglu
Dünyada Ve Türkiye''de Enerjinin Suyun Ekonomi Politiği Ve Geleci pp. 6-8
Ali Bi̇lge
Finansal Krize Karşı Politika Tepkileri: Imf Programlarına Alternatif Olarak Sermaye Kontrolleri pp. 9-20
Gözde Işik
Araştırma-Geliştirme Ve Pazarlama Giderlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi pp. 18-24
Tülay Yücel and Gülüzar Kurt
Türkiye''de Kız Ve Erkek Çocukların Okulda Erişimini Belirleyen Etkenler pp. 21-40
Aysıt Tansel
Kamu Harcamalarının Dünyada Ve Türkiye’Deki Gelişimi Ve Türkiye’De Ulusal Gelir İle İlişkisi pp. 25-38
Ramazan Sarı
Küreselleşme Sürecinde İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri pp. 39-51
Şevki Özgener
Yapışkan Bilgi Ve Konjonktürel Dalgalanmalar pp. 41-57
Melike Bildirici
Karar Vermede Etkinliği Artıran Bir Yöntem: Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Mağaza Seçimine Uygulanması pp. 52-61
Arzu Tektaş and Ayfer Hortaçsu
Türkiye''de Özel Ve Kamu Sektörü Yatırım Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisi Uzun Dönem Analizi pp. 58-70
Metin Berber
Gıdaya Dayalı Küçük Ölçekli Perakendecilerin Süper Ve Hipermarketler Karşısında Tutunma Yolları pp. 63-77
Fatma Demirci Orel
Bankaların Kredi Riski Ölçümü İçin Önerilen İçsel Derecelendirme Sisteminin Türk Bankaları Tüketici Kredileri Portföyüne Uygulanması pp. 71-81
Mustafa Turan and Suat Teker
Pazarlama Ve Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırmalı Analizi: İmkb Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma pp. 78-84
Gökhan Özer, Rahmi Yücel and Cengiz Tansel Ertokatli
Beklenti Teorisi Ve Ticari Bankalarda Uyğulanması pp. 82-92
Mehmet Şen
Sermaye Yapılarının Optimizasyonunda Bayesian Modelinin Kullanımı pp. 85-91
Cengiz Toraman
Konaklama İşletmelerine Özgü Firma Değerleme Yöntemleri Ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği pp. 92-107
Ünsal Ban and Muharrem Tuna
Iso 9001-2000 Kalite Yönetim Sisteminin Toplam Kalite Yönetimi Ve Rekabet Avantajı Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama pp. 93-100
G. Nazan Günay and İsmail Gündoğdu
Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Makroekonometrik Modelleme Ve “Klein Modeli” Uygulaması pp. 108-114
Oğuz Yildirim
İmalat Sanayiinde Ölçeğe Dayalı Verimlilik Farklılaşmaları pp. 115-124
Gökhan Akyüz and Orhan Kuruüzüm

Volume 18, issue 208, 2003

Dünyada Ve Türkiye''de Enerjinin Suyun Ekonomi Politiği Ve Geleci pp. 5-66
Hikmet Uluğbay, Cenk Pala, Emre Engür, Ahmet Han and Ali Bi̇lge
Dünyada Ve Türkiye''de Enerjinin Suyun Ekonomi Politiği Ve Geleceği - 1 pp. 9
Mehmet Dülger
Teknolojik-Dijital Bölünme Sürecinde Çevre Ülkelerin Konumu Ve Çevre Ülkelerin Yeni Gelişme Modeli Arayışları pp. 67-84
Tahsin Bakirtas and Sohbet Karbuz
Sınırlararası Menkul Kıymet İşlemleri Ve Baştan Başa Doğrudan Süreç pp. 85-104
Murad Kayacan and S. Ozan Tüzünalper

Volume 18, issue 207, 2003

Türkiye Ekonomisi Ve Imf Politikaları pp. 5-37
Servet Mutlu, Güven Sak, Erinc Yeldan, Fatih Ozatay and Ferhat Emi̇l
Dünyada Sorun Ne? Türkiye''de Sorun Ne? pp. 38-40
Yaz Muradoglu
Globalization and financial crises in Latin America pp. 41-56
Roberto Frenkel
Kur Değişimi Ve Türkiye''de Borcun Sürdürülebilirliği pp. 57-64
Nur Keyder
Türkiye Borçlanabiliyor Ama… pp. 65-73
Timuçin Sanalan
Kamu Sermayeli İşletmelerin Kamu İhale Kanunu Karşısındaki Durumu pp. 74-81
Uğur Emek
Ekonomi 2002''de Büyüdü Mü? pp. 82-89
Selim Somçağ
Türkiye''de Koalisyon Hükümetleri, Tek Parti Hükümetleri Ve Ekonomi pp. 90-100
Orhan Karaca

Volume 18, issue 206, 2003

Çin Ve Yeni Demokrasi pp. 5-7
Yaz Muradoglu and Recep Bi̇ldi̇k
Antitröst İktisadında Birleşme Ve Devralmaların Refah Etkisinin Tahmininde Simülasyon Modelerinin Kullanımı pp. 8-18
Serdar Dalkir
Değişen Dünyada Ve Türkiye''de Devlet Bağımsız Düzenleyici Kurullar:Nereye - 1 pp. 19-44
Muhittin Acar, Ali Ulusoy, Uğur Emek and Ali Bi̇lge
Türkiye''de Telekomünikasyon Sektörü Ve Geleceğe pp. 47-59
Hasan Süel
Sermayenin Yoğunlaşma/Merkezileşmesi: Firma Birleşmeleri pp. 60-80
G. Sevhan Demi̇r
Türkiye''de Üst Kurulların Çelişkili Gerçeği Ve Bddk-I pp. 81-91
Hikmet Kurnaz
Türkiye Üniversitelerinde Kadın Emek Gücü pp. 92-108
Melike Bildirici, Nilgün Anafarta and Elçin Aykaç Alp

Volume 18, issue 205, 2003

Türkiye Ekonomisinde İstikrar: Bugünü Ve Yarını pp. 6-41
Ercan Uygur, Tuncer Bulutay, Korkut Boratav, Atilla Sönmez and Oktay Yenal
Türkiye Ekonomisinde İstikrar Bugünü Ve Yarını pp. 10-12
Attila Sönmez
Türkiye Ekonomisinde İstikrar Bugünü Ve Yarını pp. 24-32
Oktay Yenal
Türkiye Ekonomisinde İstikrar Bugünü Ve Yarını pp. 40-41
Attila Sönmez
Bir Başka Dünya Mümkündür?Nasıl pp. 43-47
Samir Ami̇n
Bir Başka Dünya Mümkündür?Nasıl pp. 48-56
Ahmet Öncü
Türkiye’nin Kamu Borç Stoğu: Kompozisyonu Ve Sürdürülebilirliği pp. 57-61
Nur Keyder and Özge Bozkurt
Türkiye Ekonomisinin Yapısal Sorunları Ve Mevcut Durum pp. 62-77
Erhan Aslanoğlu
Tercih Çarpıtması Ve Özgürlükler: Özgürlükçü Ve Baskıcı Modellerin Performans Karşılaştırması pp. 78-93
Metin Toprak
Ekonomi Gerçekten Büyüyor Mu? pp. 94-100
Mehmet Daşer and Yücel Ayriçay

Volume 18, issue 204, 2003

Uluslararası Rekabet, Türkiye’nin İhracat Stratejisi: Sorunlar ve Öneriler pp. 3-18
Murat Doğanlar, Harun Bal and Mehmet Özmen
Amerika’nin Irak Müdahalesi Ve Türk Amerikan İlişkileri - 1 pp. 10-31
Ali Halit Aslan, Ümit Engi̇nsoy, Yasemin Çongar, Abdullah Akyüz and Ali Bi̇lge
Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Pazarlama Bilgi Sistemleri pp. 19-29
Tahir Yeşi̇lada, Figen Akça Yeşi̇lada and Mustafa Tanyeri̇
Enflasyon, Vergi ve Muhasebe İlişkisi pp. 30-39
İge PIRNAR Tavmergen
Amerika’nın Irak Müdahalesi Ve Türk- Amerikan İlişkileri - 1 pp. 32-39
Coral Mi̇gdalovi̇tz and Ali Bi̇lge
Kadın Yöneticiler ve Kariyer pp. 40-44
Taner Acuner
Amerika’nın Irak Müdahalesi Ve Türk- Amerikan İlişkileri - 2 pp. 40-59
Henri J.barkey, Soner Cağaptay, Sabri Sayari, Abdullah Akyüz and Ali Bi̇lge
Türkiye’de Tekstil Sektöründeki İşletmelerin Finansal Yapılarının İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi pp. 45-61
Bahattin Hamarat and Ercan Özen
Amerika’nın Irak Müdahalesi Ve Türk- Amerikan İlişkileri Türkiye Ekonomisinin Geleceği - 1 pp. 60-66
Jeffrey D.anderson, Charles H.dallara and Ali Bi̇lge
Yeni Ekonomide Elektronik Ticaret ve Vergi İlişkileri pp. 62-67
H.Bülent Kantarci
Savaşın Maliyeti pp. 67-69
Gülnur Muradoğlu and Gülnur Muradoğlu
Kobi Yöneticilerinin Kalite, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Ve ISO 9000 Kalite Standartları Konularına Yaklaşımları (Erzurum’da Bir Araştırma) pp. 68-76
Gülümser Keski̇n
Uluslar Arası Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi Ve Gats: İktisat Politikası Sorunları Ve Çözüm Önerileri pp. 70-87
Nihal Y. Mizrak, Serpil Canbaş and Yılmaz Kandi̇r
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomisinde Yapısal Gelişmeler pp. 77-87
Salih Katircioglu and Ilhan Ozturk
Finansal Şeffaflık pp. 88-95
Serpil Döm
Pazar Erişimi,Yoksulluk Ve Büyüme pp. 88-100
Mustafa Durmuş
Firmaların Yeni İş Olanaklarının Fiyat/Kazanç Katsayısı Üzerine Etkileri Ve İmkb Üzerine Bir Deneme pp. 96-101
Serpil Altınırmak Gökbel
Global Bakış Açısından İşletmelerin, Risk Yönetim Kararlarında Türev Ürünleri Kullanmaları pp. 102-109
Abolhassan Jali̇lvand, Jeannette Swi̇tzer and Caloline Tang
UEFA’nın Yeni Mali Kriterleri Ve Şirketleşmenin Futbol Kulüplerimiz Üzerine Etkileri pp. 110-115
İrfan Marangoz and Haluk Satir
Örgütsel Öğrenme Oryantasyonları pp. 116-120
Metin Karadağ

Volume 18, issue 203, 2003

Dünya Sosyal Forumu “Başka Bir Dünya Mümkündür” pp. 5-18
Cem Somel, Erinc Yeldan and Ali Bi̇lge
Dünya Sosyal Forumu: Orjinler Ve Amaçlar pp. 19-21
Andres Velasco and Francisco Whi̇taker
Dünya Sosyal Forumu İlkeler Sözleşmesi pp. 22-24
Howard Pack and Marcus Noland
Durgunluk pp. 25-26
Yaz Muradoglu
Enflasyon, Büyüme Hızı Ve Yatırım Kararlarına Kurumsal Finansman Yönlü Bir Bakış pp. 27-31
Vefa Tarhan
Operasyonel Risk Yönetimi Ve Türk Bankacılık Sistemi pp. 32-41
Murat Mazibaş
Türkiye''de Enflasyon, Enflasyon Belirsizliği Ve Siyasi Belirsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkileri pp. 42-51
Funda Telatar
Türkiye Ekonomisi Açısından Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına İlişkin Bir Değerlendirme pp. 52-68
Ahmet Zengi̇n and Bahar Erdal
Imf Kıskacında Arjantin Ekonomisi: Bir Çöküşün Arkaplanı Ve Türkiye İçin Bazı Dersler pp. 69-89
İrfan Kalayci and Yaprak Gülcan
Dış Ticaretin Finansmanında Forfating pp. 90-100
Yasemin Keskin Benli̇

Volume 18, issue 202, 2003

Medyanın Krizi Krizin Medyası Medya Nereye? pp. 5-45
Ali Bayramoğlu, Ali Bulaç, Ömer Madra, Umur Talu, Can Paker, Şahin Alpay and Mustafa Sönmez
Oradan Buradan pp. 46-48
Yaz Muradoglu
Finansal Şişkinlik, Riskler Ve Düzeltme Gereği: Makroekonomik Yansımalar pp. 49-66
Ercan Uygur
Dünyada IMF Eleştirileri Ve Seçim Sonrası Türkiye- IMF İlişkileri pp. 67-76
Vefa Tarhan
Kura Dayalı Program Ve Dalgalı Kur Rejimi Uygulaması Sırasında TL’nin Yabancı Para Karşısında Reel Değeri Ve Cari İşlemler Dengesi pp. 77-83
Nur Keyder
Türkiye Ekonomisi, Sorunlar, Hatalar Ve Krizler pp. 84-100
Osman Demi̇r
Page updated 2022-01-26