EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Iktisat Isletme ve Finans

1987 - 2015

Current editor(s): Ali Bilge

From Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 4, issue 44, 1989

Merkez Bankasının Türkiye İçin Hazırladığı Makro Ekonometrik Model pp. 3-11
Ercan Uygur
Türk Sanayii Sektörünün Bugünkü Konumu, Sorunları Beklentileri pp. 13-24
Halil Bezmen
Türkiye''de Bankalar Ve Bankacılık Sistemleri pp. 25-30
Selçuk Abaç
Merkez Bankası Piyasaları pp. 31-34
Yaman Törüner
Kadının Değişen Toplumdaki Yeri pp. 35-37
İmren Aykut, Yakut Irmak Özden, Paolo Garonna and M. Nuri Arslan
Risk Sermayesi Finansmanı pp. 38-40
Levent Varlik
Avrupa Topluluğu Ülkelerinde Ve Türkiye''de Sinai Hakların Korunması pp. 41-51
Kaan Deri̇ci̇oğlu
1992 Tek Pazara Doğru / Avrupa Topluluğunda Bankacılık pp. 52-61
Nihal Y. Mizrak
Kamu Sanayi İşletmelerinde Yönetim pp. 62-64
Enver Güney

Volume 4, issue 42, 1989

Uluslararası Finansman Kurumu pp. 3-9
Reynaldo Orti̇z
Spk/Oecd Semineri pp. 11-13
Jamshed Ghandhi̇, Sevtap Süngü, Malcolm Duncan, Hans Horch, Abdullah Akyüz and Kürşad Aydoğan
32 Sayılı Kararın İmkb''ye Etkileri pp. 14-16
Mustafa Balcioğlu
Mali Müşavirlik Yasası Üzerine Değerlendirmeler Eleştiriler pp. 21-26
Orhan Morgi̇l
Ekonomi Basını pp. 27-33
Taylan Erten
Kıdem Tazminatının Tavanı Yükseldi ve SSK Prime Esas Kazanç Sınırları Değişti pp. 36-37
Abdullah Dörtlemez
SSK Genelgesi pp. 38-39
Araştırma Grubu İi̇f
Bakanlar Kurulunca Vakıflara Tanınan Vergi Muafiyetinin Kaybı pp. 40-43
Murat Özden
ABD Hukukunda Kamu Sektörü Menkul Kıymet Ve Çeşitleri pp. 44-50
Oğuz Kürşat Ünal
Kamu Sanayi İşletmelerinin Yönetimi pp. 51-56
Enver Güney

Volume 4, issue 40, 1989

Yeniden Yapılanma Sürecinde Bankalar Birliği pp. 3-17
Üstün Sanver
Bankacılıkta Verimliliğe Yaklaşım pp. 18-21
Halit Sui̇çmez
Şirket Evlilikleri pp. 22-24
Levent Varlik
Gelir Vergisi Kanunun 94/A Maddesinde Yapılan Yeni Düzenlemeler pp. 25-29
Ahmet Kirman
Ortalama Kar Haddi Esasında Cezanın Kaldırılması pp. 30-32
Şükrü Kizilot
Konut İnşaatında KDV pp. 33-36
Üstün Di̇keç
Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler Ve Ve Uygulama Sonuçları pp. 41-47
Ali Bi̇lge, Altan Tufan and Ekrem Pakdemi̇rli̇
Kamu Sanayi İşletmelerinin Yönetimi pp. 50-56
Enver Güney

Volume 4, issue 39, 1989

Bankacılık Sektörü Yapısı, Faaliyetleri Ve Sorunları pp. 3-15
Nedim Usta
Toptancı Bankacılık Çeşitleri Ve Parekendeci Bankalar pp. 16-21
Levent Varlik
Eximbanklar Nasıl Başarılı Olur ? pp. 22-24
Bülent Ece
Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi pp. 25-26
Sezer Aksoy
Enflasyonun Düşürülmesinde Verimliliğin Artırılması Bir Araç Olabilir Mi? pp. 33-38
Halit Sui̇çmez
Kurumların Şirket Karından Hizmet Erbabına Verdikleri İkramiye pp. 39-41
Şükrü Kizilot
Sigorta Primlerinin Hakedişlerinden Mahsup Edilmesi İle Kesin Teminatların İadesi Hakkında Genelge Ve Uygulamasına İlişkin Açıklamalar pp. 42-48
Oktay Çeli̇ker
Kamu Sanayi İşletmelerinin Yönetimi pp. 49-56
Enver Güney

Volume 4, issue 38, 1989

Ankara Büyekşehir Belediye Faaliyetleri pp. 3-11
Murat Karayalçin
Geçici Vergi ve Yarar ve Sakıncaları pp. 12-14
Salih Özel
Yabancı Yatırım Fonlarının Portföy İşletmeciliği Kazançları ve Vergilendirme pp. 15-18
Ahmet Kirman
İşyeri Kapatma ve İlan pp. 19-23
Altay Yi̇ği̇t
Vergilendirme Yetkisi ve Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararıyla Vergi Muafiyeti Uygulanması pp. 26-32
T. Murat Özden
Finansal Kiralama Ve Mali Teşvikler pp. 33-48
Nilgün Akça
50 Yılda Neler Değişti? pp. 49-50
M. Bülent Varlik
İşletme Eğitimi pp. 51-52
Ahmet Dereköy
İsteğe Bağlı Sigortalilik pp. 53-53
Oktay Çeli̇ker
Menkul Kıymetler Rehberi pp. 54-56
Araştırma Grubu İi̇f

Volume 4, issue 36, 1989

Türkiye''de Bankacılık Sektörü Faaliyetleri Ve Sorunları pp. 3-13
Burhan Karaçam
Türkiye''de ve Yabancı Ülkelerde En Az Geçim İnidirimi pp. 14-19
Şükrü Kizilot
Rating pp. 20-23
Levent Varlik
Hayat Standardı Esası ve Değerlendirilmesi pp. 24-30
T. Murat Özden
1475 Sayılı İş Kanununda İdari Para Cezaları pp. 31-35
Abdullah Dörtlemez
Nakit İdaresi UygulamalarıvVe Bunların Para Talebi Üzerindeki Etkileri Üzerine Değerlendirme pp. 36-49
Enver Güney
Bilgisayar Kullanan Muhasebe Sistemlerinde Sağlama Sayısı Kavramı ve Önemi pp. 50-52
Melih Erdoğan
Hızla Gelişen Bir Uzmanlık Alanı: İç Denetim pp. 53-55
Tunç Uyanik
Enflasyon Dönemlerinden Stok Değerleme Yöntemlerinin Finansal Tablo Analizine Etkisi pp. 56-59
Mevlük Karakaya
Menkul Kıymetler Rehberi pp. 60-62
Araştırma Grubu İi̇f
Vergiler Üzerinde 40 Yıl Öncesinden Öneriler pp. 63-64
M. Bülent Varlik

Volume 4, issue 35, 1989

Ekonomide ve Merkez Bankasında Yeni Yapılaşma pp. 3-12
Haluk Tükel
Bazı Yabancı Ülkelerde Ticari Kazancın Tespiti Yönünden İndirilecek Giderler pp. 14-17
Şükrü Kizilot
Yarım Yüzyıllık Bir Rapor pp. 18-20
M. Bülent Varlik
Kooperatif İşletmelerinde Döner Fon Yönetimi pp. 21-22
Ayhan Tan
Serbest Meslek Kazançları pp. 23-28
T. Murat Özden
Döviz Kurlarındaki Değişmenin İşletme Kararlarına Etkisi Ve Finansla Tablolarda Raporlanması pp. 29-37
Hasan Kaval
Gecikme Zammı Açısından Teminatın Ve İhtiyati Haciz Uygulamasının Hükmü ve Önemi pp. 38-40
Binnur Çeli̇k
Vergi Cezalarında İndirim Müessesesi pp. 41-45
Şükrü Güngör
Menkul Kıymetler Rehberi pp. 46-48
Araştırma Grubu İi̇f

Volume 4, issue 33, 1989

1989 Başında Sermaye Piyasası pp. 3-11
M.Şükrü Tekbaş
Dövize Endeksli Menkul Kıymet İhracı pp. 12-19
Abdullah Akyüz and Serdar Çitak
Özel Kesin Firmalarının Alternatif Finansman Kaynağı: Sermaye Piyasası pp. 20-23
Gokce Soydemir
Konut Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü pp. 24-28
Sevtap Süngü
Geçici Vergi Uygulaması Ve Değerlendirilmesi pp. 29-35
T. Murat Özden
İştirak Hisseleri Ve Gayrimenkul Satış Kazançlarının Sermayeye İlave Edilmesine Yönelik Vergi İstisnaları pp. 36-39
Altay Yeği̇t
Menkul Kıymetler Rehberi pp. 40-41
Araştırma Grubu İi̇f
Borcun Dimaniği pp. 47-48
Araştırma Grubu İi̇f
Page updated 2022-01-19