EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Book Chapters - Educational Sciences, sports and psychology

From Editura Lumen, Department of Economics
Bibliographic data for series maintained by Antonio Sandu ().

Access Statistics for this chapter series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Ch 1 STUDIU PRIVIND CREÅžTEREA INTERESULUI ELEVILOR DE ÅžCOALÄ‚ GENERALÄ‚ PENTRU EDUCAÅ¢IE FIZICÄ‚ PRIN ACTIVITÄ‚Å¢ILE CURRICULARE ÅžI EXTRACURRICULARE - STUDY ON INCREASING THE INTEREST OF GENERAL SCHOOL STUDENTS FOR PHYSICAL EDUCATION THROUGH CURRICULAR AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES (Romanian Version) , pp 7-55 Downloads
Gabriela Macsim
Ch 1 Stress and resilience within family (Romania) , pp 1-12 Downloads
Petruţa Rusu
Ch 1 Psycho-Educational and Social Intervention Program for Parents (PESI) - Benefits of Parents’ Education and Training , pp 1-6 Downloads
Aurora Adina Colomeischi
Ch 1 PARTICULARITIES OF CAREER MANAGEMENT IN THE EDUCATIONAL SYSTEM (Romanian Version) , pp 5-10 Downloads
Anca-Elena Aviana
Ch 1 DESCENTRALIZAREA MANAGEMENTULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – The decentralization of pre-university education unit’s management (Romanian Version) , pp 5-10 Downloads
Silvia Botez
Ch 1 TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE – HOWARD GARDNER. INTELIGENŢELE MULTIPLE ÎN LOGOPEDIE - The Multiple Intelligence Theory - Howard Gardner. Multiple Intelligence in Logopedia (Romanian Version) , pp 7-13 Downloads
Elisabeta Elena Anghel
Ch 1 MANAGEMENTUL CLASEI. REPERE PSIHOSOCIALE ŞI PEDAGOGICE – Class Management. Psychosocial and Pedagogical Reports (Romanian Version) , pp 7-14 Downloads
Coculiana Acä‚r
Ch 1 IMPORTANŢA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ – FAMILIE ÎN CREŞTEREA RANDAMENTULUI ŞCOLAR , pp 13-19 Downloads
Antal Attila
Ch 1 Psycho-Educational and Social Intervention Program for Parents (PESI). Benefits of parents’ education and training , pp 1-6 Downloads
Aurora Adina Colomeischi
Ch 1 ŞANSA LA O VIAŢĂ NORMALĂ! - A chance for a good life! (Romanian Version) , pp 9-14 Downloads
Zita-Emese Andras
Ch 1 RELAŢIA ŞCOALĂ, FAMILIE, SOCIETATE DIN PUNCT DE VEDERE MANAGERIAL – The Relationship between School, Family and Society from a Managerial Point of View (Romanian Version) , pp 13-15 Downloads
Corina Luana Alexe
Ch 2 IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CALITATE-PREMISÄ‚ A DEZVOLTÄ‚RII CULTURII CALITÄ‚Å¢II ÃŽN ÅžCOALÄ‚ - Implementation of Quality-Premises Standards for the Development of Quality Culture in School (Romanian Version) , pp 15-19 Downloads
Cristina Mirela BarabaÅŸ
Ch 2 MANAGEMENTUL PARTENERIATULUI-FACTOR DECISIV ÎN ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE – The Educational Partnership Management - a Signifant Element in Organising Extracurricular Activities (Romanian Version) , pp 15-21 Downloads
Maria Emilia Bilcec
Ch 2 Family resources , pp 13-27 Downloads
Diana Sînziana Duca
Ch 2 The Adult Learning Theory – Andragogy , pp 7-17 Downloads
Maria Augusta Romão Da Veiga Branco
Ch 2 VALORIFICAREA ISTORIEI LOCALE. DOUÄ‚ MOMENTE DE ISTORIE LOCALÄ‚ CU REFERIRE LA MOMENTUL ÃŽNCORONÄ‚RII - VALORIZATION OF LOCAL HISTORY. TWO MOMENTS OF LOCAL HISTORY REGARDING THE MOMENT OF THE CROWNING (Romanian Version) , pp 11-19 Downloads
Ioan Daniel Barbu
Ch 2 MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL SPRE TRANSDISCIPLINARITATE – The educational management towards transdisciplinarity (Romanian Version) , pp 11-14 Downloads
Daniela I. BUÅžCÄ‚
Ch 2 EXEMPLE ÅžI CONTRAEXEMPLE PRIVIND CONVERGENÅ¢A ÅžIRURILOR DE NUMERE REALE - EXAMPLES AND COUNTEREXAMPLES CONCERNING THE CONVERGENCE OF STRINGS OF REAL NUMBERS (Romanian Version) , pp 57-106 Downloads
Daniela A. MÄ‚RGÄ‚RIT (codrescu)
Ch 2 ROLUL PARTENERIATELOR ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT – The Role of Partnerships in the Educational System (Romanian Version) , pp 17-22 Downloads
Florica Bä‚lan
Ch 2 STRATEGIILE INTERACTIVE – STUDIU DE CAZ - Interactive strategies – case study (Romanian Version) , pp 15-17 Downloads
Florentina Artenie
Ch 2 MODELUL DE EVALUARE AL PROGRAMELOR EDUCAÅ¢IONALE - The Evaluation Model of Educational Programs (Romanian Version) , pp 21-25 Downloads
Rada Bä‚lan
Ch 2 RESILIENCE WITHIN FAMILY , pp 8-10 Downloads
Anamarija Žic Ralić
Ch 3 INOVAÅ¢IE ÃŽN MANAGEMENTUL EDUCAÅ¢IONAL - Innovation in Educational Management (Romanian Version) , pp 27-32 Downloads
Carmen Diana Bä‚ican
Ch 3 FAMILY STRENGTHS , pp 12-13 Downloads
Ana Wagner Jakab
Ch 3 ROLURI ÅžI COMPETENÅ¢E SPECIFICE MANAGERULUI ÅžCOLAR - Roles and competences specific for the educational manager (Romanian Version) , pp 19-24 Downloads
Margareta Bä‚jan
Ch 3 TRIADA ŞCOALĂ-FAMILIE-SOCIETATE – The Triad School-Family-Society (Romanian Version) , pp 23-27 Downloads
Ioan Balint
Ch 3 ESTETICA PERSONAJULUI DIN TEATRUL CAMILPETRESCIAN - AESTHETICS OF THE CHARACTER IN THE CAMILPETRESCIAN THEATER (Romanian Version) , pp 108-176 Downloads
Alina-Valentina NICHIFOREL (căsătorită Onofrei)
Ch 3 Parenting a Child with Special Needs , pp 18-25 Downloads
Ingrida Baranauskiene and Diana Saveikiene
Ch 3 Psychological wellbeing , pp 28-38 Downloads
Aurora Adina Colomeischi
Ch 3 COMPETENŢA MANAGERIALĂ A DIRECTORULUI DE ŞCOALĂ – Managerial competence of the school director (Romanian Version) , pp 15-22 Downloads
Vica CHEPTROÅžU
Ch 3 ABORDÄ‚RI MODERNE ÃŽN ERA DIGITALÄ‚. M-LEARNING - MODERN APPROACHES IN THE DIGITAL ERA. M-LEARNING (Romanian Version) , pp 20-27 Downloads
Marius Buzera
Ch 3 MANAGEMENTUL EDUCATIONAL – PROFESORUL MANAGER - Educational Management - Manager Professor (Romanian Version) , pp 21-25 Downloads
Mirela Barbä‚rasä‚
Ch 3 PARTICULARIZĂRI ALE DIMENSIUNILOR MANAGERIALE ÎN COORDONAREA GRUPEI DE PREŞCOLARI – Particularization of the Managerial Dimensions in Coordination of the Preliminary Group (Romanian Version) , pp 22-28 Downloads
Cristina Butnaru
Ch 4 STRESS MANAGEMENT , pp 15 Downloads
Liliana Bujor
Ch 4 MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL ÎN CONDIŢIILE MODERNIZĂRII PERMANENTE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI - The Educational Management under Conditions of Permanent Modernization of Education (Romanian Version) , pp 33-39 Downloads
Livia Teodora Birou
Ch 4 LEGĂTURA DINTRE ŞCOALĂ, FAMILIE ŞI SOCIETATE – ÎN NOUA LEGISLAŢIE – The Link between School, Family and Society in the New Legislation (Romanian Version) , pp 29-33 Downloads
Nicoleta BARBU-Å¢IGRIÅž
Ch 4 SISTEME INFORMALE MANAGERIALE PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT - CANALE DE COMUNICARE - Informal managerial systems for teaching institutions – communication channels (Romanian Version) , pp 25-31 Downloads
Maria Bä‚lä‚nean
Ch 4 ANTREPRENORIAT PRIN JOC, UN NOU DRUM SPRE SUCCES – Entrepreneurship by game, a new way for success (Romanian Version) , pp 23-29 Downloads
Daniela-Marinela Chiorescu
Ch 4 IMPORTANÅ¢A EDUCAÅ¢IEI PENTRU VOLUNTARIAT ÃŽN ÅžCOALÄ‚ - THE IMPORTANCE OF EDUCATION FOR VOLUNTEERING IN SCHOOL (Romanian Version) , pp 28-33 Downloads
Cristina Fabiana Dinu
Ch 4 Group dynamics and group methods , pp 26-30 Downloads
Agnès Ros-Morente, Gemma Filella, Judit Teixiné and Cèlia Moreno
Ch 4 Strategies for Fostering Wellbeing within Family , pp 39-47 Downloads
Maria Augusta Romão Da Veiga Branco, Ana Galvão, Celeste Antão and Maria José Gomes
Ch 4 ROLUL EXPERIMENTULUI VIRTUAL ÃŽN PROCESUL DE INSTRUIRE. STUDIU COMPARATIV - THE ROLE OF THE VIRTUAL EXPERIMENT IN THE TRAINING PROCESS. COMPARATIVE STUDY (Romanian Version) , pp 178-229 Downloads
Lăcrămioara M. IANI (stoica)
Ch 4 MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI LA ORA DE MATEMATICĂ – Learning Classic Management in Mathematics Class (Romanian Version) , pp 29-31 Downloads
Adriana Calotä‚
Ch 4 POLITICI EDUCAÅ¢IONALE ÃŽN CONTEXT EUROPEAN - Educational Policies in European Context (Romanian Version) , pp 27-31 Downloads
Anamaria Burada
Ch 5 MANAGEMENTUL RESURSELOR ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT - Management of Resources in the Educational Institutions (Romanian Version) , pp 41-45 Downloads
Enikö Eszter BURJà N
Ch 5 RESILIENCE WITHIN FAMILY , pp 17 Downloads
Liliana Bujor
Ch 5 PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE - PLANIFICAREA ORGANIZAŢIONALĂ – Planning of Human Resources. Organizational Planning (Romanian Version) , pp 35-41 Downloads
Gabriela Boghean
Ch 5 ROLUL MANAGERULUI ÃŽN PREVENIREA ÅžI COMBATEREA ACTELOR DE CORUPÅ¢IE ÃŽN ÅžCOALÄ‚ - The role of the manager in preventing and fighting acts of corruption in school (Romanian Version) , pp 33-39 Downloads
Viorica Barbu
Ch 5 Facilitating family resilience , pp 48-52 Downloads
Maria Augusta Romão Da Veiga Branco
Ch 5 Trainer’s skills , pp 31-46 Downloads
Nalan Babur
Page updated 2024-01-10
Sorted by Chapter number