EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Intellectus

2016 - 2023

From State Agency on Intellectual Property (AGEPI)
Bibliographic data for series maintained by AGEPI ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2023, issue 1

Unele consideraţiuni privind constrângerile Sistemului de la Madrid pentru înregistrarea internaţională a mărcilor pp. 6-15 Downloads
Natalia Mogol
Recomandările experţilor europeni: o nouă șansă pentru cercetarea din Republica Moldova? pp. 16-20 Downloads
Gheorghe Cuciureanu
Estimarea costurilor producţiei știinţifice rezultate din proiecte din cadrul Programului de Stat (2020-2023) din Republica Moldova pp. 21-30 Downloads
Veronica Railean and Angela Timuș
Tipurile de inovaţii în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova pp. 31-44 Downloads
Lidia Maier
Capitalul uman din Republica Moldova – sursă importantă pentru activitatea antreprenorială pp. 45-57 Downloads
Alexandra Novac
Analiza SWOT a procesului inovaţional pe piaţa produselor bancare în Republica Moldova pp. 58-67 Downloads
Cristina Panfil, and Profira Cristafovici
Funcţiile și atribuţiile Președintelui Republici Moldova prin prisma jurisprudenţei Curţii Constituţionale a Republicii Moldova pp. 68-78 Downloads
Svetlana Slusarenco and Lina Vlădiceanu-Starșii
Contractarea serviciilor de utilităţi publice – între concepte și realităţi pp. 79-94 Downloads
Evlampie Donos
Organizaţia financiară nebancară – victimă a infracţiunilor prevăzute la art.238 din Codul penal al Republicii Moldova pp. 95-104 Downloads
Andrei Stratan
Distrugerea bunurilor în legislaţia penală a Republicii Moldova şi a României: aspecte de drept comparat pp. 105 Downloads
Ludmila Negritu
Corelaţia conceptelor: ordine publică, securitate publică, ordine de drept în contextul încadrării juridice a infracţiunii de huliganism pp. 115-123 Downloads
Valentin Chiriţa and Vitalie Tihon
Răspunderea juridică a autorităţilor publice: premise teoreticonormative, particularităţi și forme pp. 124-136 Downloads
Igor Şevcenco
Impactul pandemiei Covid-19 asupra domeniului muzicii academice pp. 137-142 Downloads
Ecaterina Gîrbu
Abordări conceptuale ale logisticii verzi în contextul dezvoltării durabile pp. 143-150 Downloads
Elena Carp
Poziţionarea în marketing – interpretarea abordărilor de bază pp. 151-160 Downloads
Natalia Remeșovschi
Algorithm for constructing the traveling salesman problem with a given optimal solution pp. 171-178 Downloads
Dmitri Terzi
Research on drying of waste brewer’s yeast pp. 179-183 Downloads
Ruslan Tarna
Aspecte privind aprecierea zgomotului și vibraţiilor în transmisiile mecanice pp. 190-197 Downloads
Stanislav Slobodeaniuc
Sistem electric cu fiabilitate sporită pentru întreprinderile specializate în deshidratarea produselor agricole pp. 198-203 Downloads
Victor Popescu, Vitali Vișanu, Nicolai Ursatii, Anatol Cecan and Tatiana Todiraș

2022, issue 2

Realizarea proiectelor Erasmus+ în Republica Moldova: studiu de caz pp. 5-20 Downloads
Gheorghe Cuciureanu
Locul Universității Tehnice a Moldovei în dezvoltarea sistemului național de proprietate intelectuală pp. 21-28 Downloads
Valeriu Dulgheru
Academicianul Boris Gaina – excelență științifică și spirit inovator pp. 29-41 Downloads
Elena Bordian, Elena Lupu and Ecaterina Coşleţ
Activitatea cercetătorului Vladimir Berzan în calitate de savant și inventator pp. 42-53 Downloads
Sveatoslav Postoroncă, Elena Bîcova and Vladimir Anisimov
Analiza comparativă privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală la frontieră în unele state din Balcani pp. 54-60 Downloads
Ion Țîganaș
Formarea competențelor antreprenoriale și protecția proprietății intelectuale pp. 61-73 Downloads
Iulia Inglis
Provocările brandurilor și NFT-urilor în Metavers pp. 74-83 Downloads
Tatiana Bunescu
Contribuții privind sporirea eficienței studierii obiectului,,Grafica inginerească” pp. 84-92 Downloads
Sergiu Dîntu, Alexei Botez and Angela Șuletea
Procedura de declarare a etalonului național în domeniul volum pp. 93-97 Downloads
Anna Sabadaș, Alexei Pianîh, Alexandru Brăguță and Victor Grușca
Evaluarea economică a intervențiilor chirurgicale laparoscopice/clasice în serviciul chirurgical de urgență pp. 98-108 Downloads
Tatiana Malacinschi-Codreanu
Sistem încorporat de măsurare și control al amplitudinii Pendulului Foucaul pp. 109-113 Downloads
Eugeniu Munteanu
Formarea conștiinţei patriotice a studenţilor Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI prin prisma tradiţiilor militare pp. 114-121 Downloads
Olga Chiriţa
Salariul minim – tendințe și realități pp. 122-136 Downloads
Evlampie Donos
Situation of Refugees from Ukraine in the Republic of Moldova pp. 137-142 Downloads
Mihail Ciobanu
Combaterea flagelului antisocial de activitate a mercenarilor – studiu de caz. Partea I pp. 143-151 Downloads
Igor Soroceanu
Limitations of the Right to Respect Private Life in the Regulation of the Romanian Civil Code pp. 152-157 Downloads
Varvara Licuța Coman
Children – A Decisive Factor in Choosing the Form of Divorce: Judicial Versus Administrative pp. 158-164 Downloads
Lenuța Giurgea
Le placement en famille d’accueil – la voie douce vers l’adoption pp. 165-171 Downloads
Carmen Ion

2022, issue 1

Specificaţii meritologice în atestarea-2021 a personalului știinţific și știinţifico-didactic pp. 14-25 Downloads
Tatiana Callo, Valeria Vrabie, Vitalie Minciună, Aliona Daniliuc, Marina Pișcenco and Gheorghe Cuciureanu
Analiza iniţiativei legislative privind gestiunea fiscală a bunurilor confiscate, care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală pp. 26-32 Downloads
Ion Ţîganaș
51% de muzică autohtonă: imperativ cultural și normă juridică pentru dezvoltarea industriei muzicale din Republica Moldova pp. 33-40 Downloads
Iurie Badicu
Existenţa sau inexistenţa proprietăţii intelectuale raportat la ecusoanele mercenarilor din Estul Ucrainei pp. 41-50 Downloads
Igor Soroceanu
Tendinţe și provocări ale sistemului proprietăţii intelectuale în economia digitală pp. 51-60 Downloads
Natalia Mogol
Extinderea ariei de brevetare sub aspect de conţinut al invenţiilor ca realitate condiţionată de evoluţia știinţifică în sprijinul dezvoltării domeniului energetic pp. 61-71 Downloads
Sveatoslav Postoroncă
Роль интеллектуальной собственности в предпринимательском праве pp. 72-78 Downloads
Иван Близнец
Aspecte privind activitatea de inovare a întreprinderilor la nivelul regiunilor de dezvoltare ale Republicii Moldova pp. 79-93 Downloads
Lidia Maier
Dispozitive și metode brevetate cu utilizare în ingineria tisulară pp. 94-100 Downloads
Mariana Jian, Vitalie Cobzac and Viorel Nacu
Sistem pentru deshidratarea seminţelor cu eficienţă înaltă pp. 101-105 Downloads
Victor Popescu, Mihail Balan, Grigore Tofan, Tatiana Balan, Onorin Volconovici and Igor Kurdov
Объемно-переставные опалубки для возведения монолитных железобетонных зданий pp. 106-112 Downloads
Анжела Попескул and Сергей Попескул
Metodă de deshidratare a fructelor cu consum redus de energie pp. 113-117 Downloads
Natalia Ţislinscaia, Victor Popescu, Vitali Vișanu, Grigore Tofan, Mihail Balan and Mihail Melenciuc
Rolul părinţilor în satisfacerea nevoilor adolescenţilor conectate cu mediul online pp. 118-124 Downloads
Alina Gabriela Băiașu
Cadrul legislativ şi principiile de bază care determină raporturile de cooperare transfrontalieră dintre Republica Moldova şi România pp. 125-133 Downloads
Aliona Rozovel
Page updated 2023-10-29