EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Tanulmánykötet - Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VII.

From Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Vécsey Alexandra ().

Access Statistics for this chapter series.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Az Y generáció és az internet kapcsolata Downloads
Ali Beáta and Péter Szikora
Információbiztonság az Y generáció körében Downloads
Ali Beáta and Péter Szikora
Szenvedélyes tehetségek Downloads
Andó Ildikó
A stratégiai CSR személyiségi gyökerei Downloads
Benedek Andrea
Kkv controlling Downloads
Bogáth Ágnes
Az EU szerepvállalása a befektetési piacok válság kezelésében Downloads
Bogáth Emese Melinda and Bárczi Judit
A könyvvizsgálat minõségbiztosításának nemzetközi és hazai vonatkozásai Downloads
Borzán Anita and Szekeres Bernadett
Akarva vagy akaratlanul – a válság etikájának tükre Downloads
Agnes Csiszarik-Kocsir
Mibõl és hogyan – avagy a magyar vállalkozások projektfinanszírozási gyakorlata Downloads
Agnes Csiszarik-Kocsir and Varga János
A projektkockázatok és az tulajdonosi struktúra összefüggése egy kérdõíves kutatás eredményei alapján Downloads
Agnes Csiszarik-Kocsir and Varga János
Employer Branding a Z generáció szemével - Milyen munkahelyre vágynak és milyen szempontok alapján döntenek a munkahelyválasztásról a ”Z-k” Downloads
Fodor Mónika, Jäckel Katalin and Nagy Orsolya
A szocialista munkaverseny a vicclapok tükrében Downloads
Fülöp Márton
Önkormányzati tulajdonú társaságok forrásszerkezetének vizsgálata Magyarországon Downloads
Hegedûs Szilárd
Szolgáltatásminõség mérése, észlelt minõség vizsgálata éttermi szolgáltatás példáján keresztül Downloads
Horváth Zita and Saáry Réka
Marketing-controlling a magyar családi vállalkozásoknál Downloads
Katona Ferenc
Fast fashion márkák szerepe a fiatalok önkifejezésben Downloads
Kelemen-Erdõs Anikó and Kõszegi Zsuzsanna
Nem-ügy Nemi alapú diszkrimináció a munkahelyeken és a vállalkozási szférában Downloads
Kevehazi Kata
Az „ökonomizmus szentháromságának” érvényre jutása a hazai gazdaság- és vállalkozásfejlesztésben Downloads
Kiss Lívia Benita
Mediáció a jogi személyek életében II. – munkaügyi mediáció Downloads
Csilla Kohlhoffer
A magyar és a belga hallgatók kockázatról alkotott fogalmának összehasonlítása Downloads
Kolnhofer-Derecskei Anita and Nagy Viktor
Az ellátásilánc-menedzsment, mint hatékony vezetõi eszköz Downloads
Kozma Tímea and Tóth Róbert
Fuvarozói fejlõdési út hatása az árubiztonságra Downloads
Lányi Márton
Ki mit ért bizalom alatt Downloads
Lazányi Kornélia and Máté Csilla Hajnalka
A vállalati társadalmi felelõsségvállalás viszonya az alkalmazotti identitás kapcsolatrendszerében Downloads
Li Maohua, Szilágyi Tibor Pál, Li Jing and Almádi Bernadett
Fogyatékossággal élõk kikapcsolódási lehetõségeinek szakirodalmi áttekintése Downloads
Madarász Nikolett and Máté Csilla
Egy mûködõ áruház áruvédelmi rendszerének kontrolling vizsgálata Downloads
Major Zsolt
Fogyasztói magatartás vizsgálata a világ egyik legdrágább országában, élelmezésbiztonság és élelmiszerbiztonság Angolában Downloads
Manuel Tiago, Juhász Péter Gergõ, Szilágyi Tibor Pál, Vinogradov Szergej and Almádi Bernadett
Dél-Alföldi régió vidékfejlesztése a helyi KKV-k segítségével falusi turizmuson keresztül Downloads
Mezei János Imre and Hidvégi Anna
Új tudás validálása: a validálás alkalmazása elearning környezetben Downloads
Nagy Gábor Zsolt
Vállalati bérkülönbségek – avagy munkaerõpiaci diszkrimináció? Downloads
Nagy Zita Barbara
Hogyan érezzük magunkat a munkahelyen? Downloads
Otti Csaba and Rácz-Kósa Eperke
Innovatív monetáris politika és vállalati versenyképesség Downloads
Parragh Bianka
A svájci Gotthárd-bázisalagút jelentõsége Downloads
Pató Gáborné Dr. Szûcs Beáta and Herczeg Márk
Gondolatok a bizalom szerepérõl a beszállítói kapcsolatokban Downloads
Pató Gáborné Dr. Szûcs Beáta, Kopácsi Evelin and Kreiner Barbara
CRM rendszer bevezetésének és kiválasztásának problémái Downloads
Regina Reicher
Sikeres üzleti modellek a kézmûves csokoládéiparban Downloads
Salamonné Dr. Huszty Anna, Kozma Tímea, Fodor Fanni Ildikó and Gáspár Sándor
A gyermekvállalási hajlandóság vizsgálata a gyermek felnevelésével járó többletköltség tükrében Downloads
Szabó Gyöngyi
Nyugdíjbiztonság lehetõségei - Öngondoskodás szerepe életünkben Downloads
Szabó Zsolt Mihály
Magyarország mezõgazdaságának történelmi áttekintése Downloads
Szûcs Diána
A társadalmi vállalkozások finanszírozási lehetõségei, jogi szervezeti formái és beágyazódása a szociális gazdaság rendszerébe Downloads
Szegedi Krisztina and Bereczk Ádám
Környezeti információk a magyar és román vállalkozások számviteli beszámolóiban Downloads
Borzán Anita and Szekeres Bernadett
Miért van szükség a környezettudatos fogyasztóra? Downloads
Torda Tamás
Projektmenedzsment az IT területén egy primer kutatás eredményeinek tükrében Downloads
Tóth Levente Márk
Tehetséghiány vagy kompetenciahiány? Downloads
Tóthné Téglás Tünde and Hlédik Erika
Teljesítményértékelés, avagy a legerõsebb vezetõi eszköz Downloads
Valent Szabina
Gazdálkodj okosan (a kompetenciákkal)! - Kompetens munkáltatók és leendõ munkavállalók felmérése Downloads
Varga Erika, Boda Helga and Szira Zoltán
A szervezetek versenyképességének alapjai: a vállalati versenyképesség erõsítésének lehetõségei Downloads
Varga János
A szervezeti kultúra és a méltányos eljárás hatása a szervezetek versenyképességére, illetve a csoportteljesítményre Downloads
Varga János and Agnes Csiszarik-Kocsir
Kokreativitás és innovatív együttmûködések a versenyképesség szolgálatában Downloads
Varga János and Agnes Csiszarik-Kocsir
Új narratívák születése Downloads
Jolan Velencei
A civil adó 1% kampányok kommunikációs sajátosságainak vizsgálata Downloads
Wagner Ádám and Saáry Réka
Page updated 2018-10-28
Sorted by Page