EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2022

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2012, issue 6, 2012

Evropská měnová integrace a postavení jejího bývalého hegemona (European Monetary Integration and a Position of its Former Hegemon) pp. 707-722 Downloads
Mojmír Hampl
Vliv makroekonomických šoků na dynamiku vládního dluhu: jak robustní je fiskální pozice České republiky? (The Impact of Macroeconomic Shocks on the Government Debt Dynamics: How Robust is the Fiscal Stance of the Czech Republic?) pp. 723-742 Downloads
Ales Melecky and Martin Melecký
Vliv zdanění korporací na ekonomický růst: selhání daňové kvóty? (The Influence of Corporate Taxation on Economic Growth: The Failure of Tax Quota?) pp. 743-763 Downloads
Igor Kotlan and Zuzana Machova
Vplyv priamych zahraničných investícií na inovačnú činnosť firiem (The Impact of Foreign Direct Investment on Firms´ Innovation Activities) pp. 764-779 Downloads
Anetta Caplanova, Rudolf Sivák and John Hudson
Využití alternativních metod při odhadech stavů a spotřeby fixního kapitálu (Alternative Methods for Measuring of Fixed Capital) pp. 780-800 Downloads
Igor Krejčí and Jaroslav Sixta
Podmienky optimálnosti Kuhna-Tuckera v modeloch rovnováhy trhu sieťových odvetví (Kuhn-Tucker Optimality Conditions in Equilibrium Models of Network Industries Market) pp. 801-821 Downloads
Eleonora Fendeková and Michal Fendek
Reinterpretace změn v sociálním systému v kontextu raně novověkého myšlení (Reinterpretation of Changes in the Social System in the Context of Early Modern Thought) pp. 822-839 Downloads
František Svoboda and Vladimír Hyánek
Komplexní pohled na měnovou politiku, bankovnictví a finanční systémy (A Comprehensive Look at the Monetary Policy, Banking and Financial Systems) pp. 840-844 Downloads
Jitka Ptatscheková

Volume 2012, issue 5, 2012

Odhad míry návratnosti investic do vysokoškolského vzdělání podle oborů, pohlaví a regionů (The Estimation of Internal Rates of Return on Human Capital Investment Differenced by Study Fields, Sex and Regions) pp. 563-589 Downloads
Savina Finardi, Jakub Fischer and Petr Mazouch
Kompozitný predstihový indikátor hospodárskeho cyklu českej ekonomiky (Composite Leading Indicator of Czech Business Cycle) pp. 590-613 Downloads
Andrea Tkáčová
Indexy finančního stresu pro Českou republiku a Maďarsko (Financial Stress Indexes for the Czech Republic and Hungary) pp. 614-634 Downloads
Milan Šimáček
Postkontraktační chování veřejných zadavatelů na Slovensku (Post-Contractual Behaviour of Public Contracting Authorities in the Slovak Republic) pp. 635-648 Downloads
Jan Pavel and Emília Sičáková-Beblavá
Progresivní nebo "rovná" daň - ekonomické i politické dilema (Progressive or "Flat" Tax - Economic and Political Dilemma) pp. 649-667 Downloads
Beáta Blechová
Rozlišení a chování variabilních a fixních nákladů (Recognition and Behavior of Variable and Fixed Costs) pp. 668-678 Downloads
Jaroslav Wagner
Ekonomická historie: čím přispívá historický příklad k pochopení ekonomických jevů? (Economic History: What Are the Contributions of Historical Example to Understanding of Economic Phenomena?) pp. 679-693 Downloads
Tomáš Otáhal
Mýtus racionálního voliče (The Myth of the Rational Volter) pp. 694-699 Downloads
Marek Loužek
Postwalrasovská makroekonomie - naděje ekonomické teorie pro 21. století? (Post Walrasian Macroeconomics - A Hope for the 21st Century Economic Theories?) pp. 700-704 Downloads
Petr Makovský

Volume 2012, issue 4, 2012

Odraz ekonomického vývoje vybraných zemí ve struktuře výdajů na konečnou spotřebu (Reflection of Economic Development of Selected Countries in the Structure of Final Consumption Expenditure) pp. 425-441 Downloads
Richard Hindls and Stanislava Hronová
Německá ekonomická "lokomotiva" a česká ekonomika (German Economic "Locomotive" and the Czech Economy) pp. 442-458 Downloads
Lubos Komarek, Martin Motl, Filip Novotný and Ladislav Prokop
Firemní efektivita: vliv vlastnických struktur a finančních ukazatelů (Corporate Efficiency: Effect of Ownership Structures and Financial Indicators) pp. 459-483 Downloads
Jan Hanousek, Evžen Kočenda and Michal Mašika
Je možné předpovídat repo sazbu ČNB na základě zpět hledícího měnového pravidla? (Is it Possible to Predict the CNB Repo Rate on the Basis of the Backward-Looking Monetary Rule?) pp. 484-504 Downloads
Josef Arlt and Martin Mandel
Vliv sociálních systémů a jejich koordinace na ekonomickou migraci (The Impact of Social Systems and their Coordination on Economic Migration) pp. 505-522 Downloads
Jana Tepperová and Stanislav Klazar
Pojištění jako nástroj řízení operačního rizika - případová studie (The Role of Insurance in Operational Risk Mitigation - A Case Study) pp. 523-535 Downloads
Milan Rippel, Lucie Suchánková and Petr Teply
Ekonomie vědy - naděje, nebo léčka? (Economics of Science - A Hope or a Pitfall?) pp. 536-550 Downloads
Marek Loužek
Kniha, kterou by si ekonomové rozhodně měli přečíst (The Book Economists Should Definitely Read) pp. 551-555 Downloads
Jaroslav Daňhel
Oběd zdarma neexistuje - ani v oblasti environmentální politiky (There is No Free Lunch - Even in the Environmental Politics) pp. 556-559 Downloads
Jiří Louda and Vítězslav Malý

Volume 2012, issue 3, 2012

Subjektivní indikátory blahobytu: přístupy, měření a data (Subjective Indicators of Well-Being: Approaches, Measurements and Data) pp. 291-308 Downloads
Jiri Vecernik
Dopady změn daně z přidané hodnoty na reálné příjmy domácností (The Impact of VAT Changes on the Households´ Real Incomes) pp. 309-329 Downloads
Libor Dusek and Petr Janský
Regionální disparity a financování regionální politiky - některé poznatky z České republiky (Regional Disparities and Financing of Regional Policy - Some Lessons from the Czech Republic) pp. 330-348 Downloads
Oldřich Hájek, Jiří Novosák, Petr Zahradník and Pavel Bednář
Listinné akcie na majitele a veřejné zakázky (Bearer Shares in Paper Form and Public Procurement) pp. 349-361 Downloads
Jana Chvalkovská, Petr Janský and Jiri Skuhrovec
Informační asymetrie a systém dvojího standardu ve vztahu zdravotník - pacient (Information Assymetry and Double Standard in the Doctor-Patient Relationship) pp. 362-379 Downloads
Martin Janíčko and Ivo Koubek
David Ricardo, Robert Torrens a autorstvo princípu komparatívnych výhod (David Ricardo, Robert Torrens and the Origins of the Principle of Comparative Advantage) pp. 380-394 Downloads
Martin Grancay and Nóra Szikorová
Od Misese k Schutzovi. Otázka apriorismu v ekonomii (From Mises to Schutz. A Question of Apriorism in Economics) pp. 395-410 Downloads
Petr Špecián
Zásadní příspěvek k aktuálním problémům současnosti (Essential Publication on the Actual Contemporary Problems) pp. 411-416 Downloads
Karel Dyba
Lidský kapitál očima statistiků? Chvályhodný počin (Human Capital in a Statistician´s Perspective: A Praiseworthy Achievement) pp. 416-418 Downloads
Petr Vymětal and Milan Žák
Hospodářské dějiny nebo dějiny hospodářství? (Economic History or History of Economics?) pp. 419-422 Downloads
Antonie Doležalová

Volume 2012, issue 2, 2012

Behaviorální a fundamentální rovnovážný měnový kurz české koruny (Behavioural and Fundamental Equilibrium Exchange Rate of the Czech Koruna) pp. 147-166 Downloads
Lubos Komarek and Martin Motl
Vliv institucionálního prostředí na velikost korupce: empirická analýza (The Influence of the Institutional Factors on the Corruption: The Empirical Analysis) pp. 167-186 Downloads
Eva Kotlánová and Igor Kotlan
Vliv globalizace na fungování mezinárodního obchodu (Impact of Globalisation on the Functioning of International Trade) pp. 187-207 Downloads
Marek Rojíček
Efektivita kapitálových trhů: fraktální dimenze, Hurstův exponent a entropie (Capital Markets Efficiency: Fractal Dimension, Hurst Exponent and Entropy) pp. 208-221 Downloads
Ladislav Krištoufek and Miloslav Vošvrda
Príčiny zaostávania nových členských krajín EÚ: empirická analýza na základe Montgomeryho dekompozície (Causes of Lagging Behind of New Member States of EU: Empirical Analysis by Montgomery Decomposition) pp. 222-244 Downloads
Daniel Dujava
Variabilní a fixní náklady z pohledu ekonomické teorie a podnikového ekonomického řízení (Variable and Fixed Costs from the Economic Theory and Company Management Perspective) pp. 245-264 Downloads
Jaromír Lazar and Simona Matušková
Ekonomický přínos zemědělství pro venkovskou ekonomiku: aplikace input-output analýzy (The Economic Contribution of Agriculture for Rural Economy? An Application of Input-Output Analysis) pp. 265-285 Downloads
Zuzana Bednaříková
Chyba je v marketingu (The Fault Lies with the Marketing) pp. 286-288 Downloads
David Lipka

Volume 2012, issue 1, 2012

Bude americký dolar nadále dominantní světovou rezervní měnou? (Will Us Dollar Continue as the World Most Important Reserve Currency?) pp. 3-19 Downloads
Kamil Janáček and Lubos Komarek
Politická ekonomie zahraniční obchodní politiky - instituce, regulace, sociální a politický kontext (Political Economy of Trade Policy - Institutions, Regulation, Social and Political Context) pp. 20-39 Downloads
Oldřich Krpec and Vladan Hodulák
Mandatorní výdaje a flexibilita fiskální politiky v ČR (Mandatory Expenditure and the Flexibility of Fiscal Policy in the Czech Republic) pp. 40-57 Downloads
Vojtěch Roženský
Daně z příjmů versus daň z přidaní hodnoty v malé otevřené ekonomice (Taxes on income vs. value added tax in small open economy) pp. 58-80 Downloads
Tomas Buus
Dopad investičních pobídek na objem investic v České republice (The Effect of Investment Incentives on Investment in Czech Republic) pp. 81-100 Downloads
Peter Bolcha and Alena Zemplinerová
Copyright a právo na překlad: ekonomická analýza (Copyright and the Right to Translation: An Economic Analysis) pp. 101-112 Downloads
Pavol Minarik
Ekonomické aspekty stárnutí populace ve vyspělých zemích (Economic Aspects of Population Ageing in Developed Countries) pp. 113-132 Downloads
Luboš Smrčka and Markéta Arltová
Přehodnocení role státu v ekonomice (Rethinking the Role of State in Economy) pp. 133-137 Downloads
Vratislav Izák
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2011 (Nobe Prize in Economics 2011 Winners) pp. 138-144 Downloads
Pavel Sirůček
Page updated 2023-01-29