EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2023

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2023, issue 1, 2023

Obchod s pridanou hodnotou medzi Čínou a USA (Trade in Value Added Between the USA and China) pp. 1-22 Downloads
Dominik Kohut and Martina Jiránková
Komparácia krajín EÚ na základe nástrojov sociálnej politiky na zmiernenie finančnej zraniteľnosti domácností (Comparison of EU Countries Based on Social Policy Instruments to Mitigate Financial Vulnerability of Households) pp. 23-45 Downloads
Nikola Šubová
Financial Stress and Effect on Real Economy: Turkish Experience pp. 46-67 Downloads
Yusuf Yildirim and Anirban Sanyal
Fiskální deficit a emise peněz v České republice v době pandemie covidu-19 (Fiscal Deficit and Money Issuance in Czech Republic during COVID-19 Pandemic) pp. 68-88 Downloads
Jan Kubíček and Pavel Morda
Induced vs. Voluntary Green Production: Which Is Better for Society? pp. 89-103 Downloads
Domenico Buccella and Augustine Abakpa

Volume 2022, issue 6, 2022

K otázce lokalizace původu zahraničních investic na území České republiky (Localizing Origin of Foreign Investments in the Czech Republic, or When Is a Foreigner One of Us) pp. 647-663 Downloads
Mojmír Hampl
Factors Affecting Allocation of Czech FDI in EU Countries pp. 664-683 Downloads
Veronika Síbrtová
Estimation of green bond premiums On the Chinese secondary market pp. 684-710 Downloads
Karel Janda, Evžen Kočenda, Anna Kortusova and Binyi Zhang
Revisiting Immigration - Unemployment Relationship in Europe pp. 711-729 Downloads
Eda Yilmaz and Tuğay Günel
Přínos Theodora Schultze k rozvoji ekonomické teorie (Theodore Schultz's Contributions to Economic Theory) pp. 730-748 Downloads
Marek Loužek

Volume 2022, issue 5, 2022

Modelování rovnovážných odchylek měnových kurzů od parity kupní síly na datech pro 34 zemí v letech 2000-2020 (Modelling Equilibrium Deviations of Exchange Rates from Purchasing Power Parity) pp. 531-551 Downloads
Jiří Pour and Vít Illichmann
Determinanty výnosnosti evropského bankovního systému v letech 2012-2019 (Determinants of European Bank Profitability in 2012-2019) pp. 552-573 Downloads
Petra Jílková and Jana Kotěšovcová
Does Public Debt Affect Economic Growth? Panel Evidence from Central and Eastern Europe pp. 574-596 Downloads
Milena Konatar, Jovan Đurašković, Julija Cerović Smolović and Milivoje Radović
Dual-Model Approach to Measuring Convergence Sustainability in the Visegrad Group pp. 597-616 Downloads
Peter Leško, Eva Muchová and Radka Repiská
Political Economy of Illiberal Capitalism in Hungary and Poland pp. 617-637 Downloads
Jakub Szabó
Revize klasifikace politických režimů neboli informace, ekonomický růst a modernizace jako zbraně v rukou autokratů pp. 638-643 Downloads
Viktar Dudzich

Volume 2022, issue 4, 2022

Relationship Between Insurance Market and Economic Growth in the European Union pp. 395-420 Downloads
Mirela Mitrasević, Miloš Pjanić and Milijana Novovic Burić
Are Inflation Rates Stationary in the Western Balkan Countries? Evidence from Unit Root Tests pp. 421-439 Downloads
Saša Obradović and Nemanja Lojanica
Simulace "systémového" rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: Aplikace na bankovní sektor Evropské unie (Simulation of Systemic Risk as a Consequence of Fire Sales: Application to EU Banking Sector) pp. 440-476 Downloads
Štěpán Pekárek
Relationship Between Energy Security and Economic Growth: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis pp. 477-499 Downloads
Gökhan Kartal
Vládnutí globálním společným statkům v éře antropocénu (Governance of Global Common Goods in the Era of Anthropocene) pp. 500-526 Downloads
Bedřich Moldan
Za profesorem Petrem Hebákem Downloads
Tomáš Karel and Libor Svoboda

Volume 2022, issue 3, 2022

Predikční schopnost Altmanova Z-skóre evropských soukromých společností (Predictive Ability of Altman Z-score of European Private Companies) pp. 265-287 Downloads
Svatopluk Kapounek, Jan Hanousek and František Bílý
Akcie, zlato a inflace - vztahy a souvislosti v posledních 25 letech (Stocks, Gold and Inflation - Relationships and Contexts Over the Last 25 Years) pp. 288-311 Downloads
Zbyněk Revenda and Markéta Arltová
Estimates of Future Industrial Development in the Context of Company Size pp. 312-340 Downloads
Lucie Povolná, Michaela Jánská and Marta Žambochová
Identifikácia potenciálne nezodpovedného správania sa spoločností voči správcovi dane (Identification of Potentially Irresponsible Behaviour of Companies Towards the Tax Administrator) pp. 341-360 Downloads
Anna Schultzová, Jaroslava Šepeľová, Marcela Rabatinová and Juraj Válek
Konkurence a monopol v předkeynesovské neoklasice a koncepce J. Robinsonové a E. Chamberlina (Competition and Monopoly in Pre-Keynesian Neoclassicism and the Concepts of J. Robinson and E. Chamberlin) pp. 361-382 Downloads
Ilona Bazantova and Jan Horych
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2021 pp. 383-392 Downloads
Pavel Sirůček and Tomáš Pavelka

Volume 2022, issue 2, 2022

Dopad změn podmínek pro aplikaci zvýhodněné daňové sazby u nemovitostních investičních fondů v České republice (Impact of Changing Preferential Tax Rate Conditions on Czech Real Estate Investment Funds) pp. 135-157 Downloads
Jáchym Lukeš and Jana Skálová
Stress Testing of Non-financial Corporate Sector: A Top-down Input-output Framework pp. 158-192 Downloads
Vojtěch Siuda
Analysis of the Law of Falling Rate of Profit: European Case pp. 193-208 Downloads
Víctor M. Fernández-Aguilera, Ignacio Amate-Fortes and Almudena Guarnido-Rueda
Možnosti zlepšování životního prostředí územní samosprávou na příkladu snížení koncentrace prachových částic PM10 v ovzduší (Environmental Improvement Possibilities for Local Governments: Example of Reducing PM10 Concentration in Air) pp. 209-234 Downloads
Helena Mitwallyová, Lucie Kureková and Daniel Zikmund
Role státu ve výstavbě a provozu železnice od 30. let 19. století do 20. let 20. století v interakci s vývojem ekonomického myšlení v českých zemích (Role of State in Railway Construction and Operation from 1830s to 1920s in Interaction with Development of Economic Thought in Czech Lands) pp. 235-254 Downloads
Radim Ječný and Božena Kadeřábková
Poslední kniha Nassima Taleba je více polemická pp. 255-259 Downloads
Jaroslav Daňhel
Vzpomínka na profesora Romana Huška (20. 8. 1936 - 30. 1. 2022) pp. 260-262 Downloads
Tomáš Formánek, Michal Černý and Josef Jablonský

Volume 2022, issue 1, 2022

Vliv prostorové regulace na nabídku nového bydlení v České republice (Impact of Spatial Regulation on New Housing Supply in Czechia) pp. 3-26 Downloads
Josef Klement and Jan Kozák
Comparing Personal Income Tax Gap in the Czech Republic and Slovakia pp. 27-50 Downloads
Jan Hájek and Cecília Olexová
Support for Informal Carers: Has the New Benefit Improved Their Ability to Care? pp. 51-76 Downloads
Vladimír Barák, Vojtěch Krebs and Helena Mitwallyová
Makroregionální divergenční a konvergenční trendy světové ekonomiky (Macro-regional Divergent and Convergent Trends in the Global Economy) pp. 77-96 Downloads
Jiří Anděl, Ivan Bičík and Jan Daniel Bláha
Myšlení a činnost Jaroslava Nebesáře po druhé světové válce (Thinking and Work of Jaroslav Nebesář after World War II) pp. 97-113 Downloads
Petr Chalupecký
Nová kniha o významu kapitálu bank pro zajištění finanční stability pp. 114-119 Downloads
Karel Brůna
Prof. RNDr Jiří Hlaváček, RNDr., CSc pp. 120-121 Downloads
Michal Hlaváček

Volume 2021, issue 6, 2021

Odhad nákladů nezaměstnanosti a jejich odraz ve veřejných rozpočtech České republiky v období let 2017-2019 (Estimation of Costs of Unemployment and Their Reflection in Public Budgets in the Czech Republic in 2017‒2019) pp. 627-650 Downloads
Martin Zeman
Kvantifikace fiskálních dopadů uskutečněných reforem zdanění osobních příjmů v České republice (Quantification of Fiscal Impacts of Personal Income Tax Reforms Implemented in the Czech Republic) pp. 651-668 Downloads
Jana Tepperová, Jan Pavel and Markéta Arltová
Kvantifikácia vplyvu zmien a zdrojov hospodárskeho rastu na elasticitu trhu práce v krajinách Európskej únie (Quantification of Effect of Changes and Sources of Economic Growth on Labour Market Elasticity in EU Countries) pp. 669-688 Downloads
Monika Daňová and Ivana Kravčáková Vozárová
Tax Policy in the Slovak and Czech Economies pp. 689-707 Downloads
Zlatica Peňáková
K souvislostem mezi ekonomií a etikou (Relationship Between Economics and Ethics) pp. 708-721 Downloads
Marie Bohatá
Makroekonomie v praxi pp. 722-725 Downloads
František Táborský

Volume 2021, issue 5, 2021

Optimal Share of Privatisation in a Public Monopoly with Unionised Workers pp. 511-528 Downloads
Luciano Fanti and Domenico Buccella
Otcovský bonus v České republice, jeho vývoj a zdroje (Fatherhood Premium in the Czech Republic - Its Evolution and Sources) pp. 529-554 Downloads
Drahomíra Zajíčková and Miroslav Zajicek
Kolik nás může pracovat z domova? Výsledky pro Českou republiku (How Many of Us Can Work from Home? Evidence for the Czech Republic) pp. 555-570 Downloads
Matěj Bajgar, Petr Janský and Marek Šedivý
Real Convergence in EU: Is There a Difference Between the Effects of the Pandemic and the Global Economic Crisis? pp. 571-594 Downloads
Aleksandra Fedajev, Magdalena Radulescu, Ana-Gabriela Babucea and Vladimir Mihajlovic
Kvantifikácia optimálnej miery fiškálnej decentralizácie v krajinách OECD (Quantification of the Optimal Level of Fiscal Decentralization in OECD Countries) pp. 595-618 Downloads
Daša Belkovicsová and Matej Boór
Chtějí lidé skutečně vědět více? pp. 619-624 Downloads
Vojtěch Kotrba

Volume 2021, issue 4, 2021

Cenová konvergence zemí Evropské unie od východního rozšíření a její dopady na Českou republiku (Price Convergence of the EU Countries since the Eastern Enlargement and its Impacts on the Czech Republic) pp. 393-412 Downloads
Martin Gorčák, Stanislav Šaroch and Josef Bič
Novodobá pozice zlata v bilancích centrálních bank (The Contemporary Role of Gold in Central Banks' Balance Sheets) pp. 413-434 Downloads
Iveta Polášková and Luboš Komárek
Elasticity of Substitution in the Manufacturing Sector in the Czech Republic pp. 435-456 Downloads
Cristina Procházková Ilinitchi, Anastasie Pustovalová and David Procházka
Moderating Effect of Institutional Quality on Relationship Between Foreign Aid and Economic Growth in Africa pp. 457-478 Downloads
Oliver E. Ogbonna, Jonathan E. Ogbuabor, Afamefuna A. Eze and Walter O. Ugwuoke
Quo vadis, "nobelovské" ocenění za ekonomické vědy? (Quo Vadis, Nobel Prize in Economic Sciences?) pp. 479-504 Downloads
Pavel Sirůček
Tvorba škál ve společenských vědách pp. 505-508 Downloads
Ondřej Machek

Volume 2021, issue 3, 2021

Dynamický model spoločného trhu s emisnými povoleniami ako spôsob riešenia problému znečisťovania perzistentnými látkami (Dynamic Model of Common-pool Emission Permit Market as a Method for Solving the Persistent Pollutant Problem) pp. 273-297 Downloads
Anetta Čaplánová, Rudolf Sivák and Keith Willett
Service Exports and Productivity: Evidence from OECD Panel Data pp. 298-321 Downloads
Seymur Ağazade
Rozdiely v kapitálovej štruktúre verejne obchodovateľných podnikov Európy a USA (Differences in Capital Structure of Publicly Traded Companies in Europe and USA) pp. 322-339 Downloads
Peter Krištofík and Lea Šlampiaková
Analýza vzájemných vztahů v nekryté úrokové paritě (příklad měnového páru CZK/EUR) (Analysis of Relations in Uncovered Interest Rate Parity: Example of CZK/EUR Exchange Rate) pp. 340-359 Downloads
Martin Mandel and Jan Vejmělek
Okupační politika v průmyslu protektorátu Čechy a Morava na příkladu Škodových závodů (Occupation Policy in Protectorate of Bohemia and Moravia Industry: An Example of Škoda Works) pp. 360-381 Downloads
Klára Fabianková and Tereza Burianová
Nová kniha o mezinárodní měnové a finanční stabilitě pp. 382-390 Downloads
Jana Marková

Volume 2021, issue 2, 2021

Návrh progresivního zdanění právnických osob v České republice a jeho zhodnocení (Proposal for Progressive Taxation of Corporate Entities in the Czech Republic and Its Evaluation) pp. 145-169 Downloads
Danuše Nerudová, Veronika Solilová, Lucie Formanová and Marek Litzman
Vybrané determinanty zaměstnanosti osob v postproduktivním věku na trhu práce v České a Slovenské republice (Selected Determinants of Employment of Persons in Post Productive Age on Labour Market in Czech Republic and Slovakia) pp. 170-192 Downloads
Adéla Zubíková, Katarína Švejnová-Höesová and Zdeněk Chytil
Cultural Participation in Later Life Among Older-aged Immigrants in the Czech Republic pp. 193-226 Downloads
Eleftherios Giovanis and Sacit Akdede
Transmise měnové politiky a spodní efektivní hranice měnověpolitické úrokové sazby (Monetary Policy Transmission and Effective Lower Limit of Monetary Policy Interest Rates) pp. 227-253 Downloads
Milan Šimáček
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2020 pp. 254-262 Downloads
Pavel Sirůček and Lada Rusmichová
Příspěvek k poznání historie českého ekonomického myšlení pp. 263-270 Downloads
Zuzana Džbánková

Volume 2021, issue 1, 2021

Vývoj a porovnání konkurence a koncentrace v bankovním a pojistném sektoru v České republice v letech 2007-2019 (Development and Comparison of Competition and Concentration in the Banking and Insurance Sector in the Czech Republic in the Years 2007-2019) pp. 3-25 Downloads
Petra Budská and Luboš Fleischmann
Determinanty poptávky a nabídky na trhu s byty a jejich význam pro vysvětlení regionálních rozdílů (Demand and Supply Determinants on the Property Market and Their Importance in Explaining Regional Differences) pp. 26-47 Downloads
Libor Votava, Lenka Komárková and Jiří Dvořák
Dlouhodobá udržitelnost penzijních systémů zemí Evropské unie (Long-term Sustainability of Pension Systems of European Union Countries) pp. 48-72 Downloads
Lenka Lakotová
Jsou pravidla finanční fair play spravedlivá a udržitelná? Případ anglické Premier League (Are the Financial Fair Play Regulations Fair and Sustainable? Case of English Premier League) pp. 73-98 Downloads
David Procházka and Šimon Vanc
Examination of Chinese "Chopsticks" Mercantilist Policies in Africa pp. 99-134 Downloads
Semanur Soyyiğit and Murat Nişanci
Keynesova Obecná teorie stále inspirativní (a provokující) pp. 135-141 Downloads
Pavel Sirůček
Page updated 2023-03-27