EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2022

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2010, issue 6, 2010

Akumulace devizových rezerv centrálních bank a dynamika absorpce likvidity bankovních systémů České republiky, Polska a Maďarska (Central Bank´s Foreign Exchange Reserves Accumulation and Dynamics of Banking System Liquidity Absorption: The Case of the Czech Republic, Poland and Hungary) pp. 723-746 Downloads
Karel Brůna
Inovační aktivita firem a konkurence (Innovation Activity of Firms and Competition) pp. 747-760 Downloads
Alena Zemplinerova
Vývoj zaměstnanosti v znevýhodněných oblastech v letech 2002-2006 (Development of Employment in Less Favoured Areas in 2002-2006) pp. 761-773 Downloads
František Střeleček, Radek Zdeněk and Jana Lososová
Analýza nástrojů zemědělské dotační politiky - aplikace produkčních funkcí (Analysis of Agriculture Subsidy Policy Tools - Aplication of Production Function) pp. 774-794 Downloads
Zdeňka Kroupová and Michal Malý
Akrualizace daní, opotřebení fixního kapitálu a investice v sektoru vládních institucí (Accrual Taxes, Capital Formation and Consumption in Government Sector) pp. 795-804 Downloads
Jaroslav Sixta and Jakub Fischer
Může přerozdělování posílit konkurenceschopnost ekonomiky? (Can Redistribution Enhance the Competitiveness of an Economy?) pp. 805-813 Downloads
Petr Gočev
Ekonomie obnovitelných zdrojů energie - příklad větrné energie v České republice (The Economics of Renewable Energy - Example of Wind Energy in the Czech Republic) pp. 814-825 Downloads
Ivana Ryvolová and Alena Zemplinerova
Cesta k obnově růstu: inovace, pracovní místa a čistý růst (globální fórum OECD 2010 v Paříži) pp. 830-837 Downloads
Martin Kuncl
Užitečná kniha o Evropské unii (A Useful Book on the European Union) pp. 838-843 Downloads
Šárka Laboutková and Milan Žák
Návrat ekonomické krize (Return of the Economic Crisis) pp. 843-846 Downloads
Zuzana Stuchlíková

Volume 2010, issue 5, 2010

Lobbování v Evropské unii a v České republice (Lobbying in the European Union and Czech Republic) pp. 579-595 Downloads
Šárka Laboutková and Milan Žák
Problémy obecné metodologie věd ovlivňují neuspokojivý stav ekonomické vědy (How Common Methodology Problems Affect the Unsatisfactory Status of Economic Science) pp. 596-607 Downloads
Jaroslav Daňhel and Eva Ducháčková
Kritický realismus: ontologická báze postkeynesovské ekonomie (Critical Realism as an Ontological Basis of Post-Keynesianism) pp. 608-622 Downloads
Lukáš Kovanda
Podnikání a ekonomický rozvoj: jaký je rozdíl mezi neorakouskou a novou institucionální ekonomií? (Entrepreneurship and Economic Development: What is the Difference Between Austrian and New Institutional Approaches?) pp. 623-640 Downloads
Ladislava Issever Grochová and Tomáš Otáhal
Výuka politických věd a ekonomické myšlení v první polovině devatenáctého století v českých zemích (Education of Political Economy and Economic Thought in the Czech Lands in the First Half of the 19th Century) pp. 641-656 Downloads
Jaroslav Krameš
Hodnocení smrtelných rizik na trhu práce: studie hedonické mzdy v ČR (The Valuation of Risks in the Labor Market: Hedonic Wage Study in CR) pp. 657-674 Downloads
Jan Melichar, Milan Ščasný and Jan Urban
Vývoj metod komplexního hodnocení výkonnosti podniku (Development of Methods for Comprehensive Evaluation of Business Performance) pp. 675-688 Downloads
Marek Vochozka
Protestantská etika a duch kapitalismu (The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism) pp. 689-704 Downloads
Marek Loužek
Konstrukce modelů pro ekonomickou praxi pp. 705-708 Downloads
Tomáš Cipra
Komplexní pohled do světa financí a bankovnictví z dílny prof. Poloučka pp. 709-713 Downloads
Petr Teply
Medzinárodné ekonomické vzťahy - aktuálny a kompletný študijný text pp. 714-718 Downloads
Jaroslav Kita

Volume 2010, issue 4, 2010

Vliv vnitrodenních makroekonomických zpráv na akciové trhy nových států EU (Effect of Intraday Information Flow on the Emerging European Stock Markets) pp. 435-457 Downloads
Jan Hanousek and Evžen Kočenda
Proces učení a transparentnost centrální banky (Learning Process and Transparency of Central Bank) pp. 458-470 Downloads
Tomáš Holinka
Dlouhá paměť a její vývoj ve výnosech burzovního indexu PX v letech 1997-2009 (Long-Term Memory and Its Evolution in Returns of Stock Index PX Between 1997 and 2009) pp. 471-487 Downloads
Ladislav Krištoufek
Integrácia akciových trhov: DCC MV-GARCH model (Stock Market Integration: DCC MV-GARCH Model) pp. 488-503 Downloads
Eduard Baumohl, Mária Farkašovská and Tomáš Výrost
Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů (Examination of Portfolio Currency Risk Estimation by Means of Lévy Models) pp. 504-521 Downloads
Tomáš Tichý
Mimorozpočtové důvody růstu veřejného zadlužení (Off-Budgetary Reasons of the Growing Public Indebtedness) pp. 522-541 Downloads
Pavel Dvořák
Analýza chudoby na Slovensku založená na koncepte relatívnej deprivácie (Analysis of Poverty in Slovakia Based on the Concept of Relative Deprivation) pp. 542-565 Downloads
Tomas Zelinsky
Postavení hospodářských dějin na vysokých školách pp. 566-567 Downloads
Miroslav Šepták

Volume 2010, issue 3, 2010

Hodnocení veřejných projektů z hlediska společenské míry diskontace (Evaluation of Public Projects from the Viewpoint of Social Rate of Discount) pp. 291-304 Downloads
Jan Kubíček and Leos Vitek
Gravitační a fiskální modely státní podpory exportních úvěrů v České republice (Gravity and Fiscal Models of Government Support of Export Credit in the Czech Republic) pp. 305-325 Downloads
Karel Janda, Eva Michalíková and Věra Potácelová
Rovnovážnost cen nemovitostí v České republice (Equilibrium Development of Housing Prices in the Czech Republic) pp. 326-342 Downloads
Michal Hlaváček and Lubos Komarek
Analýza vlivu míry konkurence na cenu rozsáhlých staveb dopravní infrastruktury (The Analysis of the Relationship Between the Rate of Competition and the Prices of Large Transport Infrastructure Buildings) pp. 343-356 Downloads
Jan Pavel
Antidiskriminační zákon a jeho ekonomické a právní souvislosti z pohledu liberální ekonomie (Antidiscrimination Act and Its Economic and Legal Connections from the Liberal Economic View) pp. 357-373 Downloads
Dagmar Brožová
Mikroekonomické základy reprodukčního rozhodování (Microeconomic Foundations of Reproductive Behaviour) pp. 374-391 Downloads
Marek Loužek
Problém měření a hodnocení individuální vědecké výkonnosti (The Problem of Measurement and Evaluation of Individual Scientific Productivity) pp. 392-401 Downloads
Markéta Arltová
Josef Macek mezi liberálním socialismem a sociálním liberalismem (Podnět k diskusi nad liberálním aspektem Mackova myšlení) (Josef Macek Between Liberal Socialism and Social Liberalism) pp. 402-418 Downloads
Martin Polášek
Elinor Ostrom - nositelka nobelovy ceny za ekonomii a její přínos pro ekonomii životního prostředí pp. 419-423 Downloads
Lenka Slavíková, Jiřina Jílková and Tatiana Kluvánková-Oravská

Volume 2010, issue 2, 2010

Konkurenceschopnost obchodu ČR v procesu globalizace (Competitiveness of the Trade of the Czech Republic in the Process of Globalisation) pp. 147-165 Downloads
Marek Rojíček
Regionální ekonomická konvergence, divergence a další aspekty distribuční dynamiky evropských regionů v období 1992-2006 (Regional Convergence, Divergence and Other Aspects of Distributional Dynamics of European Regions in the Period 1992-2006) pp. 166-185 Downloads
Josef Novotný
Analýza vývoje mezd v ČR v letech 1995-2008 (The Trend of Income Distributions in Czech Republic in the Years 1995-2008 Analysis) pp. 186-206 Downloads
Luboš Marek
Vplyv rôznych foriem vlastníctva na efektivitu českých a slovenských bánk: prístup analýzy stochastických hraníc (Influence of Different Ownership Forms on Efficiency of Czech and Slovak Banks: Stochastic Frontier Approach) pp. 207-224 Downloads
Jozef Baruník and Branislav Soták
Udržitelnost vývoje cen bytů v České republice (The Sustainability of House Price Trends in the Czech Republic) pp. 225-252 Downloads
Martin Lux and Petr Sunega
Systémy účetnictví a evidence daňových příjmů vládních institucí (The System of Accounting for Government Tax Revenues) pp. 253-270 Downloads
Zdeněk Hrdlička, Jana Ištvánfyová and Leos Vitek
Ohlédnutí za reformami, ohlédnutí za konferencí dvacet let finančních a bankovních reforem v České republice pp. 271-277 Downloads
Vladimír Tomšík

Volume 2010, issue 1, 2010

Monetární politika evropské centrální banky a její teoretická východiska pohledem postkeynesovské ekonomie (Monetary Policy of the European Central Bank and Its Theoretical Resources in the View of Postkeynesian Economy) pp. 3-19 Downloads
Milan Sojka
Růst, stabilita a konvergence české ekonomiky v letech 2001-2008 (Growth, Stability and Convergence of the Czech Economy in the Years 2001-2008) pp. 20-50 Downloads
Vojtěch Spěváček and Růžena Vintrová
Evropská fiskální pravidla a jejich účinnost: prvních 15 let (European Fiscal Policy Rules: First 15 Years) pp. 51-69 Downloads
David Prušvic
Dlouhodobá reálná apreciace jako fenomén ekonomické konvergence (A Long-Term Real Appreciation as the Phenomenon of Economic Convergence) pp. 70-91 Downloads
Lubos Komarek, Kamila Koprnická and Petr Král
Komparace nového konsensu jako teoretického rámce cílování inflace s postkeynesovskou ekonomií (A Comparison of New Consensus as a Theoretical Framework of Inflation Targeting with Post-Keynesian Economics) pp. 92-104 Downloads
Jan Korda
Ekonomika daru, dar a jeho reflexe v ekonomické teorii (Gifts Economy and Its Reflection in Economics) pp. 105-129 Downloads
František Svoboda
Nositelé nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2009 (Nobel Prize in Economics 2009 Winners) pp. 130-136 Downloads
Pavel Sirůček
Page updated 2023-02-07