EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Collegium of Economic Analysis Annals

2007 - 2019

Current editor(s): Joanna Plebaniak, Beata Czarnacka-Chrobot

From Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Michał Bernardelli ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2019, issue 56

Obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury serwerowej w instytucjach publicznych z wykorzystaniem rozwiązań hiperkonwergentnych pp. 9-25 Downloads
Paweł Chrobak and Helena Dudycz
Fenomen stabilnego rozwoju procesu globalizacji polskiego agrobiznesu pp. 27-44 Downloads
Ludosław Drelichowski, Wiesław Olszewski and Marek Sikora
Instytucjonalizacja współzarządzania w projektach informatycznych pp. 45-58 Downloads
Dariusz Dymek
Informatyczne wspomaganie podejścia procesowego do zarządzania w administracji publicznej – model controllingowy pp. 59-73 Downloads
Wojciech Fliegner
E-administracja jako infrastruktura cyfrowego autorytaryzmu pp. 75-89 Downloads
Michał Goliński
Analiza funkcjonowania technologii informacyjnych w administracji publicznej pp. 91-103 Downloads
Patrycja Kokot-Stępień and Luiza Piersiala
Miary sukcesu projektów zintegrowanych systemów informatycznych w jednostkach administracji publicznej w Polsce – wyniki badań empirycznych pp. 105-120 Downloads
Iwona Kolasa
Blockchain – perspektywy wdrożeń w sektorze publicznym pp. 121-131 Downloads
Marcin Kowalczyk and Dominik Wilga
Transformacja miasta w miasto inteligentne – wyzwania dla administracji publicznej pp. 133-147 Downloads
Tomasz Kulisiewicz
Zarządzanie zmianą w ujęciu RODO i oceny ryzyka pp. 149-170 Downloads
Michał Kwapisz and Adam Pelikant
Modele architektury biznesowej administracji publicznej w warunkach przetwarzania danych masowych pp. 171-183 Downloads
Małgorzata Pańkowska and Mariusz Żytniewski
Analiza obecności polskiej administracji lokalnej w mediach społecznościowych pp. 185-196 Downloads
Joanna Papińska-Kacperek and Krystyna Polańska
Specyfika negocjacji w projektach informatycznych dla administracji publicznej pp. 197-214 Downloads
Stefan Rozmus and Andrzej Kozina
Konstrukcja Regionalnych Elektronicznych Społeczności Kulturalnych pp. 215-227 Downloads
Aida Stępniak and Cezary Stępniak
Otwarte dane sektora publicznego w praktyce polskich samorządów terytorialnych pp. 229-241 Downloads
Jędrzej Wieczorkowski and Ilona Pawełoszek
System analiz kosztowych i zarządczych szpitala a oczekiwania interesariuszy zewnętrznych pp. 245-259 Downloads
Grzegorz Głód and Bożena Mucha-Wójcik
Niewykorzystany potencjał systemów informatycznych w epidemiologii zakażeń szpitalnych w Polsce pp. 261-273 Downloads
Andrzej Jarynowski and Andrzej Grabowski
Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w medycynie i służbie zdrowia pp. 275-289 Downloads
Dorota Kamińska and Grzegorz Zwoliński
Rola technologii informatycznej w procesie zarządzania bezpieczeństwem, środowiskiem i medycyną pracy w przemyśle pp. 291-304 Downloads
Andrzej Kamiński
Uczenie maszynowe w opiece zdrowotnej pp. 305-316 Downloads
Karol Korczak
Zarządzanie e-biznesem w medycynie pp. 317-327 Downloads
Patrycja Krawczyk and Luiza Piersiala
Analiza systemu bezpieczeństwa informacji w kontekście regulacji techniczno-prawnych w służbie zdrowia pp. 329-341 Downloads
Julia Kudła and Piotr Filipkowski
Potencjał rozwiązań ICT i jego wykorzystanie w służbie zdrowia pp. 343-359 Downloads
Adam Pelikant
E-wykluczenia osób starszych z aktywnego życia zawodowego pp. 361-377 Downloads
Katarzyna Skroban and Marta Skierniewska
Wykorzystanie matrycy QFD w planowaniu informatyzacji procesu diagnostyki laboratoryjnej na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu pp. 379-394 Downloads
Janusz Wielki, Magdalena Jurczyk-Bunkowska and Dariusz Madera

2019, issue 55

Determinants of remuneration in selected European Union states pp. 9-24 Downloads
Dorota Witkowska, Aleksandra Matuszewska-Janica and Grzegorz Mentel
Analysis of the capital structure of companies traded on the Warsaw Stock Exchange in terms of the pecking order theory pp. 25-40 Downloads
Michał Bernardelli and Leszek Mosiejko
Click fraud detection rules pp. 41-54 Downloads
Łukasz Lipiński and Michał Bernardelli
Beta-regression application to model relationships between the unemployment rate in voivodships and other macroeconomic indicators for the years 2004–2018 pp. 55-68 Downloads
Jerzy P. Rydlewski and Daniel Kosiorowski
What drives the VAT gap in the European Union? pp. 69-82 Downloads
Agnieszka Szczypińska
Money is not everything: on factors determining quality of education pp. 83-98 Downloads
Ewa Witkowska, Bartosz Witkowski and Lukasz Goczek
Wskaźniki wczesnego ostrzegania przed niestabilnością finansową polskiego sektora bankowego pp. 99-113 Downloads
Marcin Łupiński

2019, issue 54

Estimating the size of the information sector for Poland’s interwar economy pp. 13-24 Downloads
Dariusz Dziuba
Value measurement for e-consumers in the area of purchasing decisions pp. 25-34 Downloads
Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Biometric identity verification methods for new uses pp. 35-48 Downloads
Teresa Mendyk-Krajewska
Selected aspects of analysis of social networks based on communication by electronic mail in a public institution pp. 49-60 Downloads
Paweł Szyman
The household in the age of the Internet of Things pp. 61-74 Downloads
Stefan Rozmus
Selected economic and social aspects of the use of e-administration on the example of the Szczecin Agglomeration Card pp. 75-84 Downloads
Agnieszka Zalewska-Bochenko
Identification and analysis of the innovation system spatial disproportion in Polish voivodships (2009–2016) pp. 85-96 Downloads
Żaneta Pagórska, Gabriela Brudniak and Wacław Szymanowski
Intelligent agencies in a virtual region pp. 99-112 Downloads
Piotr Filipkowski and Dorota Pukacz
Optimization of the use of IT infrastructure resources as an element of building the competitive advantage of an organization pp. 113-124 Downloads
Artur Rot and Paweł Chrobak
Polish economy as compared to the European Union in the light of selected indicators of socio-economic development pp. 125-142 Downloads
Philippe Burny, Benon Gaziński, Lech Nieżurawski and Czesław Sobków
How new possibilities of economic development and employers’ expectations impact education of economists: the case of SGH Warsaw School of Economics pp. 143-154 Downloads
Krystyna Polańska
Measuring the digital economy in the European Union research pp. 155-170 Downloads
Michał Goliński
Review of quantitative methods of assessing the state of energy security pp. 171-182 Downloads
Grzegorz Kunikowski
Methodology and practical aspects of signal filtration based on Blind Source Separation pp. 183-196 Downloads
Ryszard Szupiluk and Paweł Rubach
Work in the digital economy: the evolution of the labour market and the implications for educating economists pp. 197-210 Downloads
Bohdan Jung
Analysis of spatial differences of Polish voivodships in the area of the system of economic and institutional incentives (2009–2016) pp. 211-220 Downloads
Miłosz Roznerski, Gabriela Brudniak and Wacław Szymanowski
The model of security service for the needs of maintaining the required level of information security in an organization pp. 223-238 Downloads
Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski and Maciej Kiedrowicz
Evaluation of the usefulness of a security system in the information security system pp. 239-254 Downloads
Jerzy Stanik, Jarosław Napiórkowski and Maciej Kiedrowicz
Selected problems of organizing semantic networks on the example of the amelioration of bibliographical records pp. 255-266 Downloads
Aleksander Z. Wassilew and Joanna Papińska-Kacperek
Cyber Threat Intelligence Systems: problems and challenges pp. 267-274 Downloads
Jerzy Surma
Analysis and evaluation of using intelligent systems in the diagnosis of industrial processes pp. 275-286 Downloads
Andrzej Kamiński
Determinants of the Smart Grid in energy projects pp. 287-300 Downloads
Waldemar Kozłowski
The Markov models of cyber-attack life cycles pp. 303-318 Downloads
Romuald Hoffmann
The use of Kaizen in managing an innovative enterprise based on the example of MALOW Company in Suwałki pp. 319-332 Downloads
Dorota Łangowska
Continuous and jump changes in prices processes in the selected stock markets pp. 333-344 Downloads
Paweł Kliber
Success factors in e-business: theoretical aspects pp. 345-356 Downloads
Natalia Mańkowska
The use of cloud computing by students: results of a pilot study pp. 357-370 Downloads
Roman Machuga
Korelacja pomiędzy rentownością a księgowymi współczynnikami beta dla polskiego sektora budowlanego pp. 371-382 Downloads
Anna Rutkowska-Ziarko
Depth contours and a scale curve in the assessment of e-commerce diversity in European Union countries pp. 383-392 Downloads
Małgorzata Kobylińska
Stock market situation and relations between beta coefficients and returns determined by the CAPM on the example of companies from the ICT sector pp. 393-408 Downloads
Lesław Markowski
Procedures for implementing the tax risk management system in an enterprise pp. 409-424 Downloads
Renata Burchart and Anna Bagieńska
Economic valuation of SGH Warsaw School of Economics students’ privacy pp. 425-438 Downloads
Jacek Wójcik
Zastosowanie metod badań jakościowych w analizie korzyści z adaptacji chmury obliczeniowej w przemyśle wytwórczym w Polsce – podejście strategiczne pp. 439-447 Downloads
Beata Gontar and Zbigniew Gontar
Page updated 2024-02-27