EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2023

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2023, volume 2023, articles 5

Porovnanie algoritmov strojového učenia pre tvorbu predikčného modelu ceny bitcoinu (Comparison of Machine Learning Algorithms for Creation of a Bitcoin Price Prediction Model) pp. 496-517 Downloads
Milan Cibuľa and Michal Tkáč
Kaldor-Hicks Improvement and Justice: To the Discussion on Normative Economics pp. 518-535 Downloads
Lukáš Augustin Máslo
Recovery of Claims Arising from Abuse of Non-insurance Social Security Benefit System pp. 536-554 Downloads
Gabriela Kukalová, Lukáš Moravec, Jana Hinke (corresponding Author) and Michaela Chladíková
Distribuce platů a procentní podíly nízkopříjmových zaměstnanců ve veřejném sektoru se zaměřením na první rok pandemie covid-19 pp. 555-590 Downloads
Diana Bílková, Vlastimil Beran and Filip Červenka
Searching for Growth-conducive Institutions in Emerging Economies: A Stochastic Frontier Analysis pp. 591-618 Downloads
Woon Kan Yap, Jenny Gryzelius and Andrew Tek Wei Saw
Ekonomická teorie inovací pp. 619-638 Downloads
Marek Loužek
Užitečná kniha spojující teorii a praxi pp. 639-641 Downloads
Eva Kislingerová and Tomáš Krabec

2023, volume 2023, articles 4

Experimentální ověření platnosti Barrovy-Ricardovy ekvivalence (Experimental Verification of Barro-Ricardo Equivalence Theorem) pp. 366-389 Downloads
Petr Frejlich, Helena Chytilová, Vojtěch Kotrba and Pavel Kotrba
Territorial Allocation of Subsidies and Share of EU Structural Funds in the Czech Republic pp. 390-421 Downloads
Daniel Franke and Karel Maier
Implications of Environmental Taxation for Economic Growth and Government Expenditures in Visegrad Group countries pp. 422-446 Downloads
Vera Mirović, Branimir Kalaš, Jelena Andrašić and Nada Milenković
Insights into the Political Economy of Protection: The Case of International Trade in Agricultural Goods pp. 447-472 Downloads
Rozalia Kicsi, Aurel Burciu, Simona Buta, Ionel Bostan and Pavel Stanciu
Electoral Consequences of Individual Politicians' Pledge Fulfilment pp. 473-495 Downloads
Ivana Tománková

2023, volume 2023, articles 3

What Drives Inflation in High-inflation Countries? Evidence from Haiti, Sudan, Türkiye and Zambia pp. 238-266 Downloads
Mehmet Mucuk and Sümeyra Evren
Regional Migration in the Czech Republic: Economic Factors Are the Key pp. 267-290 Downloads
Daniel Pakši, Jakub Vontroba and Milan Šimek
Determinants of Non-maturing Deposit Pass-through Rates in Eurozone Countries pp. 291-318 Downloads
Milan Fičura and Jiří Witzany
Multiscale Interdependence Between Consumer and Producer Prices in Emerging Eastern European Countries pp. 319-341 Downloads
Dejan Živkov, Jasmina Đurašković and Sanja Ljubenović
Effect of Economic Complexity on Unemployment in Terms of Gender: Evidence from BEM Economies pp. 342-365 Downloads
Semanur Soyyiğit, Seda Bayrakdar and Cüneyt Kiliç

2023, volume 2023, articles 2

How Do Productivity Benefits Spill Over Across Firms? Explorations in a Heterogeneous Firm Applied General Equilibrium Trade Model pp. 104-129 Downloads
Gouranga G. Das, Zeynep Akgul and Badri G. Narayanan
Human Development Index: Changes in East Central Europe, 1913-2010 pp. 130-152 Downloads
Stanislav Holubec and Béla Tomka
Empirická verifikace vztahu mezi saldem hospodaření sektoru vládních institucí a běžného účtu platební bilance: Případ zemí Evropské unie (Verification of Relationship Between General Government and Current Account Balances: An Example of EU Countries) pp. 153-176 Downloads
Kateřina Šímová
Potenciální produkt a mezera výstupu v období ekonomických krizí (Potential Output and Output Gap in a Period of Economic Crises) pp. 177-198 Downloads
Andrea Čížků
Několik statisticko-analytických poznámek k charakteru krize 2020-2021 (Some Statistical and Analytical Notes on the Nature of the 2020-2021 Crisis) pp. 199-225 Downloads
Eva Kislingerová
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2022 pp. 226-237 Downloads
Pavel Sirůček and Jaroslav Šetek

2023, volume 2023, articles 1

Obchod s pridanou hodnotou medzi Čínou a USA (Trade in Value Added Between the USA and China) pp. 1-22 Downloads
Dominik Kohut and Martina Jiránková
Komparácia krajín EÚ na základe nástrojov sociálnej politiky na zmiernenie finančnej zraniteľnosti domácností (Comparison of EU Countries Based on Social Policy Instruments to Mitigate Financial Vulnerability of Households) pp. 23-45 Downloads
Nikola Šubová
Financial Stress and Effect on Real Economy: Turkish Experience pp. 46-67 Downloads
Yusuf Yildirim and Anirban Sanyal
Fiskální deficit a emise peněz v České republice v době pandemie covidu-19 (Fiscal Deficit and Money Issuance in Czech Republic during COVID-19 Pandemic) pp. 68-88 Downloads
Jan Kubíček and Pavel Morda
Induced vs. Voluntary Green Production: Which Is Better for Society? pp. 89-103 Downloads
Domenico Buccella and Augustine Abakpa

2022, volume 2022, articles 6

K otázce lokalizace původu zahraničních investic na území České republiky (Localizing Origin of Foreign Investments in the Czech Republic, or When Is a Foreigner One of Us) pp. 647-663 Downloads
Mojmír Hampl
Factors Affecting Allocation of Czech FDI in EU Countries pp. 664-683 Downloads
Veronika Síbrtová
Estimation of green bond premiums On the Chinese secondary market pp. 684-710 Downloads
Karel Janda, Evžen Kočenda, Anna Kortusova and Binyi Zhang
Revisiting Immigration - Unemployment Relationship in Europe pp. 711-729 Downloads
Eda Yilmaz and Tuğay Günel
Přínos Theodora Schultze k rozvoji ekonomické teorie (Theodore Schultz's Contributions to Economic Theory) pp. 730-748 Downloads
Marek Loužek

2022, volume 2022, articles 5

Modelování rovnovážných odchylek měnových kurzů od parity kupní síly na datech pro 34 zemí v letech 2000-2020 (Modelling Equilibrium Deviations of Exchange Rates from Purchasing Power Parity) pp. 531-551 Downloads
Jiří Pour and Vít Illichmann
Determinanty výnosnosti evropského bankovního systému v letech 2012-2019 (Determinants of European Bank Profitability in 2012-2019) pp. 552-573 Downloads
Petra Jílková and Jana Kotěšovcová
Does Public Debt Affect Economic Growth? Panel Evidence from Central and Eastern Europe pp. 574-596 Downloads
Milena Konatar, Jovan Đurašković, Julija Cerović Smolović and Milivoje Radović
Dual-Model Approach to Measuring Convergence Sustainability in the Visegrad Group pp. 597-616 Downloads
Peter Leško, Eva Muchová and Radka Repiská
Political Economy of Illiberal Capitalism in Hungary and Poland pp. 617-637 Downloads
Jakub Szabó
Revize klasifikace politických režimů neboli informace, ekonomický růst a modernizace jako zbraně v rukou autokratů pp. 638-643 Downloads
Viktar Dudzich

2022, volume 2022, articles 4

Relationship Between Insurance Market and Economic Growth in the European Union pp. 395-420 Downloads
Mirela Mitrasević, Miloš Pjanić and Milijana Novovic Burić
Are Inflation Rates Stationary in the Western Balkan Countries? Evidence from Unit Root Tests pp. 421-439 Downloads
Saša Obradović and Nemanja Lojanica
Simulace "systémového" rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: Aplikace na bankovní sektor Evropské unie (Simulation of Systemic Risk as a Consequence of Fire Sales: Application to EU Banking Sector) pp. 440-476 Downloads
Štěpán Pekárek
Relationship Between Energy Security and Economic Growth: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis pp. 477-499 Downloads
Gökhan Kartal
Vládnutí globálním společným statkům v éře antropocénu (Governance of Global Common Goods in the Era of Anthropocene) pp. 500-526 Downloads
Bedřich Moldan
Za profesorem Petrem Hebákem Downloads
Tomáš Karel and Libor Svoboda

2022, volume 2022, articles 3

Predikční schopnost Altmanova Z-skóre evropských soukromých společností (Predictive Ability of Altman Z-score of European Private Companies) pp. 265-287 Downloads
Svatopluk Kapounek, Jan Hanousek and František Bílý
Akcie, zlato a inflace - vztahy a souvislosti v posledních 25 letech (Stocks, Gold and Inflation - Relationships and Contexts Over the Last 25 Years) pp. 288-311 Downloads
Zbyněk Revenda and Markéta Arltová
Estimates of Future Industrial Development in the Context of Company Size pp. 312-340 Downloads
Lucie Povolná, Michaela Jánská and Marta Žambochová
Identifikácia potenciálne nezodpovedného správania sa spoločností voči správcovi dane (Identification of Potentially Irresponsible Behaviour of Companies Towards the Tax Administrator) pp. 341-360 Downloads
Anna Schultzová, Jaroslava Šepeľová, Marcela Rabatinová and Juraj Válek
Konkurence a monopol v předkeynesovské neoklasice a koncepce J. Robinsonové a E. Chamberlina (Competition and Monopoly in Pre-Keynesian Neoclassicism and the Concepts of J. Robinson and E. Chamberlin) pp. 361-382 Downloads
Ilona Bazantova and Jan Horych
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2021 pp. 383-392 Downloads
Pavel Sirůček and Tomáš Pavelka

2022, volume 2022, articles 2

Dopad změn podmínek pro aplikaci zvýhodněné daňové sazby u nemovitostních investičních fondů v České republice (Impact of Changing Preferential Tax Rate Conditions on Czech Real Estate Investment Funds) pp. 135-157 Downloads
Jáchym Lukeš and Jana Skálová
Stress Testing of Non-financial Corporate Sector: A Top-down Input-output Framework pp. 158-192 Downloads
Vojtěch Siuda
Analysis of the Law of Falling Rate of Profit: European Case pp. 193-208 Downloads
Víctor M. Fernández-Aguilera, Ignacio Amate-Fortes and Almudena Guarnido-Rueda
Možnosti zlepšování životního prostředí územní samosprávou na příkladu snížení koncentrace prachových částic PM10 v ovzduší (Environmental Improvement Possibilities for Local Governments: Example of Reducing PM10 Concentration in Air) pp. 209-234 Downloads
Helena Mitwallyová, Lucie Kureková and Daniel Zikmund
Role státu ve výstavbě a provozu železnice od 30. let 19. století do 20. let 20. století v interakci s vývojem ekonomického myšlení v českých zemích (Role of State in Railway Construction and Operation from 1830s to 1920s in Interaction with Development of Economic Thought in Czech Lands) pp. 235-254 Downloads
Radim Ječný and Božena Kadeřábková
Poslední kniha Nassima Taleba je více polemická pp. 255-259 Downloads
Jaroslav Daňhel
Vzpomínka na profesora Romana Huška (20. 8. 1936 - 30. 1. 2022) pp. 260-262 Downloads
Tomáš Formánek, Michal Černý and Josef Jablonský

2022, volume 2022, articles 1

Vliv prostorové regulace na nabídku nového bydlení v České republice (Impact of Spatial Regulation on New Housing Supply in Czechia) pp. 3-26 Downloads
Josef Klement and Jan Kozák
Comparing Personal Income Tax Gap in the Czech Republic and Slovakia pp. 27-50 Downloads
Jan Hájek and Cecília Olexová
Support for Informal Carers: Has the New Benefit Improved Their Ability to Care? pp. 51-76 Downloads
Vladimír Barák, Vojtěch Krebs and Helena Mitwallyová
Makroregionální divergenční a konvergenční trendy světové ekonomiky (Macro-regional Divergent and Convergent Trends in the Global Economy) pp. 77-96 Downloads
Jiří Anděl, Ivan Bičík and Jan Daniel Bláha
Myšlení a činnost Jaroslava Nebesáře po druhé světové válce (Thinking and Work of Jaroslav Nebesář after World War II) pp. 97-113 Downloads
Petr Chalupecký
Nová kniha o významu kapitálu bank pro zajištění finanční stability pp. 114-119 Downloads
Karel Brůna
Prof. RNDr Jiří Hlaváček, RNDr., CSc pp. 120-121 Downloads
Michal Hlaváček
Page updated 2023-12-01