EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Almanach (Actual Issues in World Economics and Politics)

2006 - 2014

From Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných vzťahov
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Eva Vlkova ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 9, issue 2, 2014

VYBRANÉ ASPEKTY VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV AFGANISTANU A STREDOÁZIJSKÝCH REPUBLÍK PO ROKU 2014 pp. 5-19 Downloads
Ľubomír Čech
VYBRANÉ KONCEPTY A TEÓRIE MEDZINÁRODNEJ MIGRÁCIE A ICH APLIKÁCIA NA SÚČASNÉ MIGRAČNÉ TOKY pp. 20-39 Downloads
Nina Galanská
POJEDNANIE O GLOBÁLNOM PROBLÉME PANDÉMIE AIDS pp. 40-50 Downloads
Radoslav Ivančík and Rastislav Kazanský
ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V REGIÓNE JUŽNÉHO KAUKAZU pp. 51-62 Downloads
Lucia Borošová
POSTAVENIE A PERSPEKTÍVY USD A CNY VO SVETOVEJ EKONOMIKE pp. 63-72 Downloads
Silvia Draková
POSTOJ DÁNSKA A JEHO AUTONÓMNYCH ÚZEMÍ K EURÓPSKEJ INTEGRÁCII pp. 73-91 Downloads
Simona Chuguryan
DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATIONAL SYSTEM OF UKRAINE AS A HUMAN CAPITAL QUALITY IMPROVEMENT CIRCUMSTANCE pp. 92-101 Downloads
Glukha Ganna and Tsyverenko Ganna
K NIEKTORÝM KĽÚČOVÝM ASPEKTOM KREATÍVNEHO PRIEMYSLU pp. 102-113 Downloads
Kristína Baculáková

Volume 9, issue 1, 2014

VPLYV REMITENCIÍ NA ROZVOJ EKONOMÍK pp. 5-23 Downloads
Eva Jančíková
SEVERNÝ KAUKAZ AKO DESTABILIZUJÚCI REGIÓN V KONTEXTE VNÚTORNEJ BEZPEČNOSTI RUSKEJ FEDERÁCIE pp. 24-35 Downloads
Lucia Borošová
ZAHRANIČNÍ POLITIKA ÁZERBAJDŽÁNU V LETECH 1991-2004 pp. 36-61 Downloads
Emil Souleimanov and Josef Kraus
RELATIONSHIP BETWEEN DIVORCE AND SOME ECONOMIC & SOCIOECONOMIC VARIABLES IN IRAN: AN APPLICATION OF THE ARDL MODEL pp. 62-72 Downloads
Seyed Nezamuddin Makiyan and Marjan Habibi
VNÚTROPOLITICKÉ DETERMINANTY KRÍZOVEJ SITUÁCIE NA UKRAJINE pp. 73-85 Downloads
Tetyana Zubro
ANALÝZA AFRICKÉHO ŤAŽOBNÉHO PRIEMYSLU pp. 86-101 Downloads
Milan Lukáč
NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA V MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH pp. 102-122 Downloads
Elena Delgadová
RECENZIA - IVANČÍK, RADOSLAV A JURČÁK, VOJTECH: MIEROVÉ OPERÁCIE VYBRANÝCH ORGANIZÁCIÍ MEDZINÁRODNÉHO KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU pp. 123-126 Downloads
Daša Adašková

Volume 8, issue 4, 2013

K niektorým zdrojom, formám a kontextom univerzalizácie pp. 5-19 Downloads
Milan Márton
Medzinárodnoprávna zodpovednosť za činnosť v kozmickom priestore pp. 20-36 Downloads
Stanislav Mráz
Bitcoin ako nová hrozba pre finančnú stabilitu? pp. 37-50 Downloads
Jana Drutarovská
Koncepcie vymedzenia kreatívneho priemyslu pp. 51-63 Downloads
Kristína Baculáková
Influence of the information technology on the world economy pp. 64-74 Downloads
Leonid Raneta and Denys Braga
Inovácie a udržateľný rozvoj pp. 75-85 Downloads
Janka Pásztorová
Ukrainian music theatre of the 19th - early 20th century towards cultural self-identification pp. 86-93 Downloads
Anatolii Solovianenko
Current problems and challenges of the Slovak economic diplomacy – practitioner views pp. 94-104 Downloads
Dušan Plichta and Michal Polgár

Volume 8, issue 3, 2013

Zahranično-politické a vnútropolitické faktory súčasnej patovej situácie Afganistanu pp. 5-38 Downloads
Ľubomír Čech
Petičné právo vyplývajúce z občianstva Európskej únie pp. 39-54 Downloads
Lucia Hurná
Flexibilita na európskom trhu práce: možnosti riešenia do roku 2020 pp. 55-83 Downloads
Oľga Plávková
O vybraných otázkach používania jazykov v súčasných medzinárodných vzťahoch pp. 84-116 Downloads
Jarmila Rusiňáková and Peter Rusiňák
Ekonomický vývoj Čiernej hory v kontexte európskej integrácie pp. 117-138 Downloads
Petra Gabrielová
Pojednanie o globálnom probléme sociálno-ekonomickej zaostalosti rozvojových krajín pp. 139-155 Downloads
Radoslav Ivančík
Analýza parlamentných volieb 2013 v Rakúskej republike pp. 156-166 Downloads
Boris Mattoš
Mierový proces na Blízkom východe: Dohoda z Osla a jej dôsledky pp. 167-188 Downloads
Tomáš Michaľák
Arabské štáty z pohľadu teórií medzinárodných vzťahov pp. 189-201 Downloads
Monika Satková
Redistribučná politika a príjmové nerovnosti v krajinách EÚ z pohľadu sociálnych režimov pp. 202-219 Downloads
Miriama Vašková
Krajiny PIGS v boji s hospodárskou krízou 2007-2013 - 2. časť pp. 220-231 Downloads
Soňa Danišová
Recenzia - Jared Diamond: Svet do včerajška pp. 232-235 Downloads
Martin Grancay

Volume 8, issue 2, 2013

O teoretických východiskách skúmania európskej integrácie v 40. až 70. rokoch 20. storočia pp. 5-23 Downloads
Veronika Fodorová
Geopolitický fenomén nedostatku vody v Strednej Ázii pp. 24-38 Downloads
Peter Juza
O vybraných otázkach definície kultúrnej diplomacie pp. 39-60 Downloads
Michal Polgár
Pracovný trh v Nemecku dva roky po jeho otvorení pre pracovníkov z krajín EÚ pp. 61-71 Downloads
Ľubomír Billý and Katarína Cséfalvayová
Krajiny PIGS v boji s hospodárskou krízou 2007-2013 (1. časť) pp. 72-80 Downloads
Soňa Danišová
Vývoj spoločnej poľnohospodárskej politiky a ciele, zásady a nástroje jej uplatňovania v procese európskej integrácie pp. 81-108 Downloads
Ľubica Harakaľová
Meniaci sa charakter moci v medzinárodných vzťahoch pp. 109-123 Downloads
Laura Meričková
Stretávanie sa Ruska a USA vo vojensko-bezpečnostnej oblasti v Strednej Ázii: prípad Uzbekistanu pp. 124-142 Downloads
Peter Števkov
Nová geopolitická ekonomická pluralita globálneho sveta 21. storočia pp. 143-150 Downloads
Vítěslav Balhar and Vítěslav Balhar, jr.
Súčasné výzvy klimatických zmien pre lokality svetového dedičstva pp. 151-158 Downloads
Mikuláš Černota
Austrália a Oceánia. Tradícia - kultúra - hudba: recenzia pp. 159-161 Downloads
Martin Slobodník

Volume 8, issue 1, 2013

Vybrané aspekty energetickej politiky Taiwanu pp. 5-20 Downloads
Marek Csabay
Gravitačný model zahraničného obchodu Slovenskej republiky s hotovými výrobkami v roku 2011 pp. 21-37 Downloads
Martin Grancay
Širší pohľad na atribúty zlyhania štátu v Somálsku pp. 38-53 Downloads
Viliam Pajtinka
Multifaktorové chápanie energetickej bezpečnosti pp. 54-67 Downloads
Ján Bocora
Teória optimálnej menovej oblasti a jej vplyv na menovú integráciu pp. 68-84 Downloads
Soňa Danišová
Otázka protiraketovej obrany vo vzťahoch medzi NATO a Ruskou federáciou pp. 85-98 Downloads
Lukáš Holas
Historický vývoj hospodárskej diplomacie pp. 99-117 Downloads
Mykhaylo Kunychka
Rebalancing process from China's perspective pp. 118-134 Downloads
Chalotorn Sinproh
Úloha UNASUR v latinskoamerických integračných procesoch na začiatku 21. storočia pp. 135-147 Downloads
Marián Šabo
Postavenie jednotnej meny v teoretických koncepciách európskej integrácie a menová spolupráca v Európe pp. 148-161 Downloads
Michal Držka
Štátny jazyk, ústava a jazykové požiadavky na imigrantov (príklad Nemecka) pp. 162-174 Downloads
Ľubica Krempová
Politický systém Iránskej islamskej republiky pp. 175-183 Downloads
Martin Šálek
Page updated 2021-05-03